środa, 30 październik 2019 07:38

Elastyczne formy zatrudnienia coraz bardziej popularne również w Polsce

Na polskim rynku pracy nadal pokutuje przeświadczenie, że powinno się pracować w pełnym wymiarze godzin i z pełnym pakietem ZUS-owskim. Z takim podejściem większość firm nadal oddaje spory haracz państwu, gdy tymczasem pieniądze mogłyby iść bezpośrednio do kieszeni pracownika. Wystarczy, że bardziej otworzymy się na elastyczne formy zatrudnienia. Praca na kontrakcie, praca zdalno-biurowa na godziny ustalane indywidualnie, to dziś codzienność w wielu krajach. U nas powoli przebija się do świadomości pracowników i pracodawców. 

Na wybór rodzaju pracy w poszczególnych krajach wpływają uwarunkowania demograficzne, poziom rozwoju przemysłowego i co się z tym wiąże dynamika gospodarki oraz system prawny. Średnia globalna pokazuje, że pracownicy na całym świecie doceniają czas pracy dostosowany do ich trybu życia, możliwość wyboru projektów oraz możliwość osiągnięcia work-life balance, które dają im elastyczne formy zatrudnienia. W Polsce aż 70% kandydatów nadal wybiera pracę w pełnym wymiarze godzin. Jednak w naszym kraju również wzrasta zainteresowanie elastycznymi modelami pracy. Potwierdza to fakt, że co trzeci kandydat w Polsce w 2019 r. chciałby pracować w oparciu o któryś z takich modeli, dwa lata temu był to co piąty poszukujący pracy. 

Polecamy książkę "Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce. Podręcznik z zakresu legalizacji pobytu i pracy"

Więcej czasu i stabilne dochody

Z raportu przeprowadzonego przez ManpowerGroup Solutions „Jak chcemy pracować? Co pracodawcy powinni wiedzieć o preferencjach kandydatów dotyczących modelu pracy?” wynika, że blisko połowa kandydatów na świecie opowiada się za innym modelem zatrudnienia niż praca w pełnym wymiarze godzin. Warto przyjrzeć się powodom, które ich do tego skłaniają. Dla osób wybierających pracę na wezwanie, pracę projektową oraz pracę kontraktową dominującym czynnikiem jest czas, który mogą poświęcić na realizację innych obowiązków zawodowych, zleceń. Z kolei największą motywacją, skłaniającą pracowników do wyboru połowy etatu oraz pracy sezonowej są stabilne dochody. We wszystkich pięciu ww. modelach najmniej istotna okazała się autonomia. 

Kontrakt daje największe zadowolenie z pracy

Największą satysfakcję czerpią kandydaci preferujący pracę na kontrakcie oraz na pół etatu (odpowiednio 34% i 33%), co daje podstawy by sądzić, że ich wybory związane są z zobowiązaniami. Jest to istotna informacja dla specjalistów ds. HR, którzy mierzą się z zadaniem pozyskania kandydatów oraz zatrzymania ich w organizacji na dłużej. 

Oferta firm niedopasowana do potrzeb kandydata

Preferencje zawodowe kandydatów nie zawsze idą w parze z ich rzeczywistymi wyborami. Raport pokazuje, że choć więcej osób w Polsce wybrałoby alternatywny model pracy, to ich obecny pracodawca nie daje im takiej możliwości. Spośród 11% osób preferujących pracę kontraktową/projektową, 6% przebadanych faktycznie podjęło taką pracę. Największe równice w preferencjach zawodowych kandydatów a ich rzeczywistą formą zatrudnienia odnotowano w Czechach i Hiszpanii, natomiast najmniejsze w Wielkiej Brytanii. 

Polacy w czołówce najdłużej pracujących 

Polacy zapytani o swoje preferencje wybierają pracę na pełny etat. Nie dzieje się tak dlatego, że nie chcieliby lepiej dostosować czasu pracy do swojego trybu życia, ale dlatego, że czas pracy przekłada się w ich przekonaniu na wysokość zarobków. Jest to związane m.in. ze sposobem rozliczania godzinowego, który występuje w wielu branżach w Polsce. Z danych Kantar Millward Brown dla Work Service z 2017 r. wynika, że Polacy pracują średnio 45 godzin tygodniowo, co stawia ich w czołówce najbardziej zapracowanych narodów. 

Polacy zapytani o preferencje zawodowe na pierwszym miejscu wymieniają pracę na pełny etat. Być może chcieliby pracować według innego modelu zatrudnienia, ale są świadomi, że oferty na rynku pracy nie sprzyjają takiemu rozwiązaniu. Ponadto sięgając po nadgodziny, zwiększają swoje dochody. Elastyczny model zatrudnienia nie zawsze mógłby im taką ewentualność zapewnić. Najczęstsze powody, które skłaniają kandydatów na świecie do korzystnia ze stanowiska z elastycznym zatrudnieniem to czas na realizację innych zleceń oraz stabilne dochody. Natomiast najbardziej zadowoleni są pracujący na kontrakcie. 

Analizowany raport daje podstawy sądzić, że z roku na rok praca na pełny etat zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach na świecie, będzie cieszyła się coraz mniejszym zainteresowaniem. Wiedza o elastycznych formach zatrudnienia jest w naszym kraju jeszcze w powijakach, ale trendy pokazują, że coraz więcej pracodawców i pracowników będzie się bliżej przyglądało takim alternatywnym formom zatrudnienia, a liczba pracowników bez etatów będzie się zwiększać. Umożliwiają to chociażby komunikatory online, a wymusza między innymi polityka państwa, która narzuca coraz wyższe składki ubezpieczeń. 

Źródło:

Raport ManpowerGroup „Jak chcemy pracować? Co pracodawcy powinni wiedzieć o preferencjach kandydatów dotyczących modelu pracy?”, 2018 r. 

Autor: Marta Wójcicka – Młodszy Specjalista ds. Marketingu i HR

 

Masz pytanie z zakresu szkoleń?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Siłownia i sport w czasach zarazy – możliwe, ale pod pewnymi warunkami - Russell Bedford https://t.co/8giojcfbm0
8hreply
RB__Poland Kiedy wrócimy do niższych stawek VAT? - Russell Bedford https://t.co/SxOC1UAZ7a
RB__Poland Z zakończeniem likwidacji spółki należy się pospieszyć - Russell Bedford https://t.co/kwiuGIj7Y9
RB__Poland Czy pracodawca może zobowiązać pracownika do obowiązkowego szczepienia na grypę - Russell Bedford https://t.co/w9inKNA3E3