languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Instrukcje, czynności, poradniki/Korekta deklaracji PIT - jak uzasadnić?
poniedziałek, 08 maj 2023 09:21

Korekta deklaracji PIT - jak uzasadnić?

Freepick Freepick

Termin rozliczenia PIT minął we wtorek 2 maja. Podatnicy, którzy dokonali złożenia deklaracji z odpowiednim wyprzedzeniem, mieli czas, aby dokładnie przyjrzeć się deklarowanym przychodom, sprawdzić dostępności ulg oraz sposobów rozliczenia osiągniętego dochodu czy przekazania podatku na odpowiednie organizacje pożytku publicznego. Są jednak z pewnością podatnicy, którzy składali deklaracje roczne na ostatnią chwilę, a jak wiadomo pośpiech rzadko idzie w parze z dokładnością.

Często błędy dostrzegane są za późno. Podczas rozmów ze znajomymi na majowym grillu zwraca się uwagę, że jednak można było zastosować jeszcze jakąś ulgę albo źle określiło się swoją podstawę opodatkowania... Dla takich osób przewidziana jest możliwość składania korekty deklaracji, tylko jak ją uzasadnić?

Korekta deklaracji to nic strasznego

Warto wspomnieć, że przepisy Ordynacji Podatkowej [1] jasno precyzują, że podatnicy, jak również płatnicy i inkasenci, mogą składać korekty deklaracji podatkowych tak długo jak nie wystąpią przeciwwskazania w treści odrębnych przepisów. Warto w tym zakresie wspomnieć o dwóch wyraźnych przesłankach.

Pierwszą z nich jest przedawnienie się zobowiązania podatkowego. Termin ten wynosi, według przepisów podatkowych, 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku[2]. Przedawnienie to wpływa również na kwestie możliwości składania deklaracji, która staje się z tego powodu bezpodstawna gdyż zobowiązanie podatkowe wygasa. Drugą negatywną przesłanką jest wystąpienie podstaw do zawieszenia takiego uprawnienia. Wykazane są one w art. 81b Ordynacji Podatkowej. Ogólnie mówiąc, zawieszenie takie występuje w przypadku prowadzenia wobec podatnika postępowania lub kontroli podatkowej w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Uprawnienie takie przysługuje dopiero po ich zakończeniu.

Jeżeli więc podatnika nie będzie dotyczyć żadna ze wskazanych powyżej sytuacji, to może on bez przeszkód złożyć korektę deklaracji. W jej wyniku zeznanie pierwotnie złożone nie będzie brane przez pod uwagę, natomiast w przypadku kontroli, organ kontrolujący podda sprawdzeniu informacje wynikające z zeznania skorygowanego. Co więcej, nie ma żadnych przeciwwskazań do złożenia kilku korekt dla pojedynczej deklaracji. Za każdym razem jednak, organ skarbowy będzie brał pod uwagę ostatnią korektę jako tę właściwe zeznanie za dany rok. Przepisy nie ograniczają również możliwości uwzględnienia dodatkowych ulg podatkowych, które podatnikowi przysługują, a które zostały przez przypadek ominięte w poprzednich deklaracjach.  

Uzasadnienie?

Do końca 2015 r. wraz ze złożoną korektą należało również przekazać uzasadnienie do jej podstawy. Co prawda brak takowego nie wiązał się z żadnymi sankcjami w zakresie przepisów prawa podatkowego. Ryzyko istniało jedynie w zakresie przepisów karnoskarbowych. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązek taki już nie obowiązuje. Korekta deklaracji podatkowych może być zatem składana bez dodatkowych pism. Oznacza to, że dołączenie uzasadnienia, załącznik ORD-ZU, jest całkowicie opcjonalne. Dodatkowo wraz z korektą należy zapłacić należne odsetki, o ile występują.

Podkreślić jednak trzeba, że w przypadku, gdy podatnik w ogóle nie złożył zeznania podatkowego przed końcem 2 maja 2023 r., to powinien do deklaracji załączyć czynny żal w celu uniknięcia odpowiedzialności karnoskarbowej. W takiej sytuacji jednak złożenie korekty nie będzie skuteczne, gdyż nie ma deklaracji, którą należy skorygować.

Należy pamiętać również o tym, aby w deklaracji wskazać czy korekta wynika z inicjatywy własnej podatnika czy z działań organu w ramach kontroli podatkowej albo czynności sprawdzających. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że korekta złożona w terminie 6 miesięcy od ostatniej daty złożenia deklaracji podatkowych w danym roku pozwala na obniżenie o połowę zapłaty odsetek za zwłokę[3].

 

[1] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm., dalej: Ordynacja podatkowa).

[2] Czyli zeznania za 2022 r. będzie można skorygować do końca 2028 r.

[3] Tylko w wypadku złożenia korekty deklaracji z własnej inicjatywy.

 

Damian Kuszewski

Damian Kuszewski

Starszy konsultant podatkowy. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość, Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie SWPS. Od 2018 r. związany z Russel Bedford Poland. Przedmiotem jego zainteresowań zawodowych jest prawo podatkowe, a w szczególności podatki dochodowe. Razem z doświadczonym zespołem wspiera wiodące firmy w wypełnianiu obowiązków podatkowych w zakresie cen transferowych.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi