languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Instrukcje, czynności, poradniki/Czy pracodawca może zobowiązać pracownika do obowiązkowego szczepienia na grypę
wtorek, 13 październik 2020 06:50

Czy pracodawca może zobowiązać pracownika do obowiązkowego szczepienia na grypę

photo jcomp - www.freepik.com photo jcomp - www.freepik.com

Niektórzy pracodawcy, chcąc chronić swoich pracowników przed zarażeniem grypą w trakcie epidemii koronawirusa, mogą wprowadzić wśród nich obowiązkowe szczepienie na grypę. Powstaje pytanie czy mogą nałożyć taki obowiązek.

W obecnym czasie, gdzie mamy obowiązujący stan pandemii, możemy przyjąć, że każdy pracownik jest narażony na zarażenie wirusem SARS-CoV-2. Dlatego też większość lekarzy zachęca do zaszczepienia się przeciwko grypie, która może zmniejszyć skutki wywołane zarażeniem koronawirusem. Pracownik powinien zaszczepić się celem ochrony nie tylko swojej osoby, ale również innych osób pracujących w danej firmie. Wiele osób nie chce jednak pójść tym tropem. Co ich czeka w razie odmowy szczepienia?

Regulacja dotycząca możliwości zarządzenia szczepienia ochronnego znajduje się w przepisach kodeksu pracy tj. w art. 2221, który stanowi, że w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie

Regulacja dotycząca możliwości zarządzenia szczepienia ochronnego znajduje się w przepisach kodeksu pracy tj. w art. 2221, który stanowi, że w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie, a jeżeli jest to niemożliwe – ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Istotne jest, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, wirus grypy jest uznawany za szkodliwy czynnik biologiczny i w związku z tym zgodnie z § 4 punktem 1: W celu ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwy czynnik biologiczny pracodawca jest obowiązany do stosowania na warunkach określonych w rozporządzeniu wszelkich dostępnych środków eliminujących narażenie lub ograniczających stopień tego narażenia.

Nawiązując do powyższych zaleceń, pracodawca chcąc chronić swoich pracowników, może zobligować każdego pracownika do zaszczepienia się przeciwko grypie, a w przypadku odmowy zaszczepienia konsekwencją może być nawet wypowiedzenie umowy z pracownikiem, przy czym pracownik, który stracił pracę w związku z odmową przyjęcia szczepionki niestety znajduje się w pozycji słabszej w stosunku do pracodawcy – pomimo braku podstawy prawnej poddania się takiemu obowiązkowi. Takiemu pracownikowi będzie służyło jedynie odwołanie się od decyzji do sądu pracy, jednakże na czas rozstrzygnięcia pozostaje on bez pracy i bez wynagrodzenia.

Dodatkowo należy zauważyć, że obecnie w aptekach brakuje szczepionek na grypę, a lista oczekujących jest długa. Wykorzystanie przez pracodawcę możliwości jakie daje ww. Rozporządzenie poprzez wprowadzenie obowiązkowego szczepienia w zakładzie pracy, nie do końca odniesie zamierzony skutek, nie ze względu na odmowę zastosowania przez pracownika szczepienia, a z uwagi na brak dostępności szczepionki na rynku.

Dlatego też należałoby dokładnie przeanalizować za i przeciw zaszczepieniu się na grypę i to, czy ze względu na dobro innych i swoje odmowa jest uzasadniona.

 

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi