languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Instrukcje, czynności, poradniki/Formularz ZAW-NR jest już dostępny – jak dokonać zawiadomienia o płatności na rachunek spoza „Białej listy” VAT?
czwartek, 16 styczeń 2020 13:29

Formularz ZAW-NR jest już dostępny – jak dokonać zawiadomienia o płatności na rachunek spoza „Białej listy” VAT?

 tirachard - pl.freepik.com tirachard - pl.freepik.com

Ministerstwo Finansów opublikowało formularz ZAW-NR, będący obowiązującym zawiadomieniem o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podatników VAT.

Jak pisaliśmy poprzednio w naszych praktycznym przewodniku po Wykazie podatników VAT[1], w przypadku dokonania przez zapłaty w transakcji handlowej na konto kontrahenta, którego numer rachunku nie znajduje się w przedmiotowym Wykazie, o takiej czynności należy zawiadomić Naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla odbiorcy przelewu. Wykaz zwany „białą listą” można sprawdzić w dowolnym momencie pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/

Dokonanie płatności na rachunek bankowy spoza tego wykazu bez zawiadomienia o takim fakcie, skutkować będzie tym, że podatnik:

  • po pierwsze nie będzie mógł zaliczyć takiej zapłaty do kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych;
  • po drugie podatnik dokonujący płatności ponosi odpowiedzialność solidarną za zaległości podatkowe dostawcy towarów lub usługodawcy w VAT, związane z tą transakcją.

Aby uniknąć tych konsekwencji, przewidziano tryb zawiadomienia o dokonywanych płatnościach na rachunki nie uwidocznione w wykazie. Zgodnie z delegacją ustawową Minister Finansów opracował i opublikował formularz zawiadomienia ZAW-NR, który można znaleźć na portalu podatkowym[2].

Zawiadomienia należy dokonywać wyłącznie za pomocą przedmiotowego formularza należy przesłać w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu do Urzędu Skarbowego właściwego dla wystawcy faktury. Zawiadomienie można składać zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej. Zawiadomienie można złożyć w imieniu własnym, jak również za inną osobę (osobę fizyczną/firmę/podmiot nie będący osobą fizyczną) – składając za inną osobę konieczne będzie przedłożenie pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego.

W odpowiedzi na zgłaszane przez podatników wątpliwości w objaśnieniach podatkowych z dnia 19 grudnia 2019 r. MF wyjaśniono, że w przypadku dokonywania kolejnych wpłat na ten sam rachunek odbiorcy należności spoza wykazu VAT nie będzie konieczności zawiadomienia organu o tych kolejnych płatnościach. Wystarczające w tym przypadku będzie prawidłowe zawiadomienie o pierwszej płatności dokonanej na rachunek spoza wykazu.[3]

Opisana procedura zgłaszania płatności na rachunki spoza wykazu służyć ma zachowaniu przez nabywcę prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów oraz uniknięciu poniesienia odpowiedzialności solidarnej z wystawcą faktury za jego zaległości podatkowe w zakresie kwoty VAT z niej wynikającej.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących kwestii związanych z zawiadomieniem o dokonywanych płatnościach na rachunki spoza wykazu, służymy pomocą.

[1] https://www.russellbedford.pl/aktualnosci/instrukcje-czynnosci-poradniki/item/1615-jak-korzystac-z-wykazu-podatnikow-vat-praktyczny-przewodnik.html

[2] https://www.podatki.gov.pl/zawiadomienie-zaw-nr/

[3] str. 15 Objaśnień podatkowych z dnia 20 grudnia 2019 r. Wykaz podatników VAT

 

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi