piątek, 04 październik 2019 07:16

Kalendarz zmian w prawie podatkowym

Przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych zmian, w formie pdf. - broszurę przedstawiającą nowości w prawie podatkowym można pobrać, przechodząc na dół artykułu. 

 

 1. Biała lista podatników VAT – od 01.09.2019 r. funkcjonuje wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. W przypadku dokonywania przelewów powyżej 15 tys. należy weryfikować kontrahenta na białej liście podatników VAT, pod adresem podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka Posiadany rachunek bankowy należy zgłosić poprzez aktualizację CEIDG/NIP-8.

 2. Od 01.09.2019 r. rozszerzenie katalogu podatników, którzy nie mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego. Lista podmiotów, które nie mogą korzystać ze zwolnienia w związku z wysokością przychodu, który nie przekroczył łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł, została poszerzona o podatników dokonujących dostaw części do pojazdów samochodowych i motocykli (niezależnie od sposobu realizacji dostawy). Ze zwolnienia tego nie będzie mogła także korzystać dostawa niektórych towarów, sprzedawanych online (w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie), a mianowicie:

 • preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
 • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
 • urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),
 • maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28).

Zapraszamy na konferencję Podatki 2019/2020 – przegląd kluczowych zmian. Dla naszych czytelników zniżka 10%, na hasło Kalendarz zmian podatkowych

Ponadto zlikwidowano możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT dla podatników świadczących usługi ściągania długów, w tym faktoringu.

 1. Od 01.09.2019 r. zmiany w zakresie rozliczania VAT z tytułu importu towarów. Podatek VAT z tytułu importu towarów będzie mógł być rozliczony na podstawie rozliczenia zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia 2015/2446.

 2. Od 01.10.2019 r. wchodzi niższy podatek dochodowy – 17%

 3. Od 01.11.2019 r. likwidacja odwrotnego obciążenia i obowiązkowa podzielona płatność w niektórych branżach. Wchodzi SP – specjalny rodzaj przelewu, który należy opisywać jako „mechanizm podzielonej płatności” – adnotacja musi pojawić się na fakturze. Ze środków na rachunku Vat zapłacimy podatki i ZUS. Wprowadzono możliwość dokonywania zbiorczych przelewów w ramach split payment.

 4. Od 01.01.2020 r. planowany termin wejścia mikrorachunku podatkowego – indywidualny rachunek dla każdego podatnika.

 5. Od 01.01.2020 r. zamieszczamy NIP na paragonie do faktury. Nowa zasada wystawiania faktur jest skutkiem nowelizacji art. 106b ustawy o VAT. Obowiązek ten nie będzie dotyczył jednak usług taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0).

 6. Od 01.01.2020 r. wchodzi ulga na złe długi w PIT.

 7. Zmiany w zasadach ustalania miejsca dostawy dokonywanej w ramach transakcji łańcuchowych (planowana data wejścia w życie 01.01.2020 r.) Projekt przewiduje, że w zakresie ustalania miejsca dostawy w przypadku wewnątrzwspólnotowych transakcji łańcuchowych wysyłka lub transport będą co do zasady przyporządkowane dostawie dokonanej do podmiotu pośredniczącego.

 8. Wprowadzenie dodatkowych warunków zastosowania stawki 0% w WDT (planowana data wejścia w życie 01.01.2020 r.) W zakresie implementacji dyrektywy 2018/1910 projektowana ustawa wprowadza przesłanki materialne, od których spełnienia zależy możliwość zastosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. 

 9. Zmiany w zakresie TAX FREE (planowany termin wejścia w życie 01.01.2020 r.). Zmiana podyktowana jest wyrokiem TSUE z dnia 28.02.2018 r. w sprawie C-307/16 Stanisław Pieńkowski przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Lublinie. TSUE orzekł, że warunek osiągnięcia przez sprzedawcę obrotu za poprzedni rok podatkowy powyżej 400 tys. zł uprawniający do dokonywania zwrotu podatku podróżnym jest niezgodny z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE. W związku z powyższym od 1 stycznia 2020 r. warunek osiągnięcia minimalnej kwoty obrotu zostaje zlikwidowany co oznacza, że co do zasady każdy sprzedawca będzie mógł dokonywać zwrotu podatku w odniesieniu do nabytych towarów przez podróżnego.

 10. Zmiany w zakresie procedury magazynów konsygnacyjnych – call-off stock (planowane wejście w życie od 01.01.2020 r.). W projekcie przewiduje się wprowadzenie dwóch procedur magazynu typu call-off stock poprzez uregulowanie:

  - procedury dotyczącej przemieszczania towarów w ramach procedury magazynu typu call-off stock znajdującego się na terytorium kraju oraz,

  - procedury magazynu typu call-off stock znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju”

  Ponadto zrezygnowano z warunku, zgodnie z którym podatnik na rzecz którego zostały przemieszczone towary musiał prowadzić magazyn konsygnacyjny. Umożliwiono stosowanie procedury magazynu konsygnacyjnego również dla towarów przeznaczonych do działalności handlowej (obecnie są to wyłącznie towary służące działalności produkcyjnej). Brak pobrania towarów z magazynu call-off stock będzie powodował u podatnika przemieszczającego towary do magazynu nietransakcyjne przemieszczenie towaru pomiędzy państwami członkowskimi.

 11. 01.04.2020 r. – wchodzi nowa matryca stawek VAT oraz Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS). Więcej informacji:

  https://www.russellbedford.pl/aktualnosci/zmiany-w-podatkach/item/1480-zmiany-vat-nowa-matryca-biala-lista-podatnikow-i-wiazaca-informacja-stawkowa.html

 12. Od 01.04.2020 r. zastąpienie deklaracji VAT-7/VAT-7K przekształconym plikiem JPK_VAT, likwidacja załączników do deklaracji VAT oraz likwidacja obowiązku składania informacji podsumowujących VAT-27

Zapraszamy do śledzenia informacji i artykułów na naszym portalu oraz w mediach społecznościowych na Linkedin i Facebooku 

Pobierz broszurę Kalendarz zmian podatkowych:

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Przedsiębiorcy mogą wnioskować o ulgi w spłacie podatków. Pomoże unijny program - Russell Bedford https://t.co/728NR6P0bB
3hreply
RB__Poland Zbliża się termin wymiany kas rejestrujących starego typu na kasy online. Ogólne zasady odliczania ulgi za zakup -… https://t.co/pT9zFUnEqe
20hreply
RB__Poland CIT dla spółek komandytowych od 2021 roku przesądzony  - Russell Bedford https://t.co/aazlulm5Fq
RB__Poland Przedłużenie terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowany podatek… https://t.co/p4nsgNrEmE