Numer 30 - Doradztwo Prawne i Podatkowe RB Biuletyn

Pobierz RB Biuletyn w PDF

Drodzy czytelnicy

Jest to trzydzieste wydanie naszego miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”, który ukazuje się w wersji papierowej i elektronicznej.

andrzej dmowskiNowy podatek, nazwany eufemistycznie w projekcie ustawy przygotowanym przez resort finansów „składkami z tytułu reklamy”, ma być wprowadzony 1 lipca 2021 r. i będzie dotyczył reklamy konwencjonalnej, jak też internetowej. Stawki opodatkowania mają być zależne od progu wpływów finansowych z reklam, miejsc, w których się one pojawiają oraz rodzaju eksponowanych produktów. Co do reklamy konwencjonalnej, to obowiązek uiszczenia podatku powstanie w momencie uzyskania w roku kalendarzowym przychodów:
1) w wysokości 1 mln zł z tytułu nadawania reklamy w telewizji i w radiu, wyświetlania jej w kinie, umieszczania na nośniku zewnętrznym oraz 2) w wysokości 15 mln zł przy reklamie w prasie – i dotyczy przychodów powyżej tych kwot. W pierwszym przypadku danina wyniesie 7,5% podstawy obliczenia składki – w części, w jakiej ta podstawa nie przekroczy 50 mln zł i 10% nadwyżki podstawy ponad 50 mln zł. Jeśli chodzi o reklamę w prasie, to stawki wyniosą: 2% podstawy obliczenia składki – w części, w jakiej ta podstawa nie przekroczy 30 mln zł i 6% nadwyżki podstawy ponad 30 mln zł. Wyższe będą stawki za reklamę: suplementów diety, produktów leczniczych, wyrobów medycznych, napojów z dodatkiem substancji słodzących.

Reklama internetowa definiowana jest w projekcie jako usługa cyfrowa, umożliwiająca skierowanie reklamy do odbiorcy, szczególnie poprzez wyświetlenie lub odtworzenie w postaci materiału dźwiękowego lub audiowizualnego na urządzeniu odbiorcy. Płatnikiem podatku będzie usługodawca, który świadczy w Polsce reklamę internetową, jeżeli łącznie są spełnione warunki: przychody usługodawcy bądź skonsolidowane przychody grupy podmiotów, do której on należy, bez względu na miejsce ich osiągnięcia, przekroczyły w roku obrotowym równowartość 750 mln euro oraz przychody te, z tytułu świadczenia na terytorium RP reklamy internetowej, przekroczyły równowartość 5 mln euro. Danina wyniesie 5% podstawy wymiaru podatku. Przeciwko wprowadzeniu nowego podatku zaprotestowały media prywatne. Trudno obecnie przewidzieć, jaki ostateczny kształt będzie miała ta danina oraz czy i kiedy wejdzie w życie.

W tym numerze Biuletynu poruszamy kwestie dotyczące: opodatkowania VAT odpłatnej dostawy nieruchomości, reformy postępowania cywilnego dotyczącej zażaleń – pytania o zakres orzekania referendarzy sądowych działających w sądzie II instancji i możliwość zaskarżenia ich orzeczeń; ulgi IP Box – proporcjonalnego alokowania pośrednich kosztów działalności gospodarczej w zakresie kalkulowania dochodu z kwalifikowanego IP na podstawie ustawy o CIT; obowiązku sporządzania i publikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej; polityki rachunkowości według KSR nr 7; ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej w PIT; zwrotu kosztów za sprzęt do pracy zdalnej w kontekście zwolnienia z podatku dochodowego.

Życzę Państwu spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, dużo zdrowia oraz spełnienia planów osobistych i zawodowych w Nowym, 2021 Roku!

Dr Andrzej Dmowski
Redaktor naczelny miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”

Zapraszamy do lektury

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Jeszcze w tym roku ma ruszyć Krajowy System e-Faktur (KSeF) - Russell Bedford https://t.co/EXKrN5n0Zp
RB__Poland Nowości w Tarczy 7.0. - Russell Bedford https://t.co/DToqBUoi6H
RB__Poland Podatkowe FAQ. Jak rozliczać ulgę dla młodych? - Russell Bedford https://t.co/W4q5rHTOhy
RB__Poland UODO wskazuje na nieprecyzyjne zapisy noweli kodeksu karnego - Russell Bedford https://t.co/I72mlf0X2Z