Numer 27 - Doradztwo Prawne i Podatkowe RB Biuletyn

Pobierz RB Biuletyn w PDF

Drodzy czytelnicy

Jest to dwudzieste siódme wydanie naszego miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”, który ukazuje się w formie papierowej i elektronicznej.

andrzej dmowskiW 2021 roku czeka nas wiele zmian podatkowych. Ministerstwo Finansów wskazuje, że ich głównym celem jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych w taki sposób, aby powiązać wysokość daniny uiszczanej przez duże przedsiębiorstwa – zwłaszcza firmy międzynarodowe – z rzeczywistym miejscem osiągania przez nie dochodu. Zmiany przepisów mają w zamyśle resortu ograniczyć działania optymalizacyjne podatników. Kwestię konieczności płacenia podatku CIT przez spółki komandytowe od 1 maja przyszłego roku poruszaliśmy w poprzednim wydaniu Biuletynu. Z danych ministerstwa wynika, że na koniec 2019 r. funkcjonowało w Polsce 40 578 takich podmiotów, przy czym w ostatnich latach spółka komandytowa, jako spółka prawa handlowego, ustępowała pod względem popularności tylko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Można domniemywać, że wskutek zwiększenia obciążeń podatkowych zmniejszy się atrakcyjność pierwszej z wymienionych tu spółek.

Co do liczb, to zgodnie z uchwaloną przez Sejm nowelizacją ustaw podatkowych wprowadzony zostanie limit ulgi abolicyjnej dla podatników rozliczających dochody uzyskane poza terytorium RP – odliczenie od podatku dochodowego nie będzie mogło przekroczyć kwoty 1360 zł. Natomiast limit przychodów z roku podatkowego, umożliwiający skorzystanie z 9 proc. stawki CIT, ma wzrosnąć z 1,2 mln do 2 mln euro. Podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość uzyskiwanych przez nie przychodów, a także podatnicy inni aniżeli te grupy, których przychód w poprzednim roku podatkowym przekroczył równowartość 50 mln euro, będą zobowiązani do podawania do publicznej wiadomości informacji o swojej strategii podatkowej. Informacje te mają m.in. dotyczyć: transakcji z podmiotami powiązanymi, działań restrukturyzacyjnych, złożonych wniosków o wydanie interpretacji podatkowych, wiążącej informacji stawkowej VAT; wiążącej informacji akcyzowej; rozliczeń podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

W tym numerze Biuletynu omawiamy tematykę dotyczącą: uwolnienia się przez członka zarządu sp. z o.o. od odpowiedzialności za jej zobowiązania na podstawie przesłanki zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie lub niezgłoszenia tego wniosku bez swojej winy; ewolucji nieefektywnych form wygasania zobowiązań podatkowych; rozszerzonego obowiązku podatkowego – form następstwa prawnego; kontroli wydatkowania środków pomocowych dostępnych w związku z COVID-19; najmu prywatnego nieruchomości a działalności gospodarczej; sprzedaży nieruchomości w kontekście podatku od towarów i usług.

Życzę Państwu dużo zdrowia i pożytecznej lektury!

Dr Andrzej Dmowski
Redaktor naczelny miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe - RB Biuletyn”

Zapraszamy do lektury

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Wykorzystywanie treści

Wszelkie prawa do treści zawartych w magazynie są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej. Użytkownik może korzystać z zasobów magazynu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności zabronione jest dokonywane bez uprzedniej pisemnej zgody Russell Bedford, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części magazynu.

Rozliczanie środków z tarczy antykryzysowej

poradnik

Po ponad roku pandemii trwa już proces rozliczania środków pozyskanych między innymi z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto zabezpieczyć się na tę okoliczność i dowiedzieć na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu subwencji i w jaki sposób przygotować dokumentację ujmującą jej wydatkowanie.

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs