wtorek, 19 czerwiec 2018 19:50

Transfer zysków

Transfer zysków należy do najbardziej popularnych metod planowania podatkowego w odniesieniu do obrotu towarowego, w mniejszym zaś stopniu dotyczy usług. Metoda ta polega wykorzystaniu kilku spółek zlokalizowanych w jurysdykcjach o preferencyjnych systemach podatkowych, które wykorzystywane są kolejno w łańcuchu sprzedaży. Niekiedy metoda ta polega na zaniżaniu lub zawyżaniu cen sprzedaży towarów lub świadczonych usług, co w niektórych przypadkach może wykraczać poza unikanie opodatkowania mieszczące się w ramach polityki finansowej przedsiębiorstw.

Wielka Brytania stanowi połączenie jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji biznesu z możliwościami uważanymi za typowe dla jurysdykcji offshore, takich jak Seszele, Bahama czy Brytyjskie Wyspy Dziewicze. Do najczęściej wykorzystywanych struktur brytyjskich należą spółki osobowe z ograniczoną odpowiedzialnością (ang. limited liability partnership), które pomimo posiadania siedziby na terytorium Wielkiej Brytanii, są uważane za transparentne podatkowo, a co za tym idzie płacą podatki na poziomie swych udziałowców. Co do zasady, udziałowcami tego typu spółek brytyjskich są dwie spółki offshore, mające swe siedziby np. na Seszelach. Spółki te są bezwzględnie zwolnione z jakichkolwiek podatków, dzięki czemu cała działalność biznesowa firmowana przez spółkę brytyjską, jest wolna od jakiegokolwiek opodatkowania.

Ustawodawstwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich (dalej „ZEA”) przewiduje istnienie 2 kategorii spółek. Spółki krajowe (ang. onshore companies) podlegają opodatkowaniu wedle regulacji prawa krajowego, podczas gdy spółki międzynarodowe (ang. international companies lub offshore companies) są zwolnione z wszelkich podatków, nie tylko dochodowych. Co więcej, w odniesieniu do spółek międzynarodowych prawo ZEA nie przewiduje żadnych wymogów dotyczących ewidencjonowania transakcji, audytu czy księgowości. Regulacje prawa poszczególnych Emiratów są bardzo podobne, choć wykazują pewne różnice lokalne.

Ustawodawstwo podatkowe Republiki Cypru należy do najbardziej atrakcyjnych systemów prawnych państw Unii Europejskiej. Szczególnie efektywne są struktury wykorzystujące spółki cypryjskie w zakresie zysków kapitałowych, działalności holdingów, optymalizacji podatkowej wynagrodzeń członków zarządów, rad nadzorczych oraz wszelkich transakcji dotyczących papierów wartościowych. Najniższy w Unii Europejskiej poziom opodatkowania przedsiębiorstw – 10% oraz zaledwie 17% stawka podatku VAT nie oddają całokształtu „oferty legislacyjnej” Cypru.

wtorek, 19 czerwiec 2018 19:11

Istota rajów podatkowych

Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej, penetracja zagranicznych rynków przez polskich przedsiębiorców oraz transgraniczna działalności inwestorów z innych państw, a także postępujące procesy globalizacyjne sprawiają, że obciążenia fiskalne wynikające z danego modelu biznesowego z reguły nie są optymalne. Tymczasem odpowiednie ukształtowanie struktury prowadzonego biznesu pozwala na optymalizację obciążeń fiskalnych wynikających z ustawodawstw poszczególnych państw, na terenie których prowadzona jest działalność danej jednostki.

wtorek, 19 czerwiec 2018 19:10

Rodzaje rajów podatkowych

Raje podatkowe nie mają jednolitego charakteru i mogą się między sobą znacząco różnić. Wyodrębnienie ich poszczególnych rodzajów jest w znacznej mierze dorobkiem doktrynalnym i w ustawodawstwach większości państw nie ma charakteru normatywnego. Stosując różnorodne kryteria można wyodrębnić różne rodzaje rajów podatkowych. Kryteria pozwalające zaliczyć określone państwa bądź terytoria do takiej czy innej kategorii mają zazwyczaj ekonomiczno-fiskalny bądź geograficzny charakter. Prawo polskie nigdy nie posiadało ani nie posiada jakiejkolwiek klasyfikacji państw i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wedle kryterium stopnia ich szkodliwości dla celów takiej czy innej grupy podatków bądź określonego podatku.

wtorek, 19 czerwiec 2018 19:07

Repatriacja dochodów przez spółki

Optymalizacja opodatkowania prowadzonego w Polsce biznesu przy wykorzystaniu spółek osobowych pozwala na uniknięcie podwójnego opodatkowania, które wystąpiłoby na etapie wypłaty dywidendy ze spółki kapitałowej. Posłużenie ęsi zagraniczną spółką osobową pozwala niekiedy na całkowitą redukcję podatku dochodowego na etapie repatriacji wypracowanych zysków do Polski, z reguły bezpośrednio do rzeczywistego beneficjenta, będącego wspólnikiem takiej spółki. Uczestnictwo w zagracnzienej spółce osobowej stanowi zakład (and. permanent establichment) w rozumieniu art. 5 większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zyski zakładu mogą być natomiast opodatkowane wyłącznie w tym państwie, w którym zakład ten jest położony, co jest równoznaczne z siedzibą zagranicznej spółki osobowej.

Podobne pytanie zostało zadane Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie przez przedsiębiorcę zamierzającego prowadzić działalność poprzez spółkę osobową z siedzibą na Cyprze. Chciał on dowiedzieć się czy przy wyżej wskazanej strukturze transparentna podatkowo spółka z siedzibą na Cyprze traktowana będzie jako zakład przedsiębiorcy w rozumieniu umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzona w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r.(Dz.U. z 2012 r., poz. 1383, dalej: UPO).

Artykuł opublikowany w Gazecie Prawnej nr 185 (3323 W2) z dnia 24 września 2012 r.

Wyspa, choć nieco straci, pozostanie ważnym elementem w mechanizmach optymalizacji. Podatnicy zwrócą z pewnością uwagę na ZEA, z którą Polska posiada umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ratyfikacja protokołu zmieniającego umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Cyprem dobiega końca. W efekcie stosowanie najbardziej rozpowszechnionych w ostatnich latach metod międzynarodowej optymalizacji podatkowej nie będzie możliwe. Nieopodatkowane zarówno w Polsce, jak i na Cyprze wynagrodzenia dyrektorów cypryjskich spółek oraz wypłacane przez nie dywidendy (opodatkowane na poziomie 9 proc. dzięki zastosowaniu fikcyjnego odliczenia podatku cypryjskiego) odchodzą do lamusa.

Strona 2 z 2

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Andrzej Dmowski dla TVN24 o mikrorachunkach - Russell Bedford Poland https://t.co/XQP37S4X6B
RB__Poland Russell Bedford w finale konkursu „Network of the Year” - Russell Bedford Poland https://t.co/j2UPWSyBYB
RB__Poland Zapraszamy na wyjątkowe śniadanie podatkowe z Belgijską Izbą Biznesu - Russell Bedford Poland https://t.co/TFGcpqEmac
RB__Poland Uzyskanie zgody organu spółki na dokonanie czynności prawnej przez spółkę jest również w interesie kontrahenta - Ru… https://t.co/RB8RGXVIQq