wtorek, 13 październik 2020 12:26

Kontakt z urzędem z domu i bez kolejek coraz bliżej – Sejm uchwalił ustawę o e-doręczeniach

 rawpixel.com - www.freepik.com rawpixel.com - www.freepik.com

Ustawa o doręczeniach elektronicznych może stać się rewolucją w kontaktach pomiędzy obywatelami a organami administracji publicznej, ponieważ jej celem jest zapewnienie możliwości korzystania z jednego, własnego adresu do doręczeń elektronicznych, który będzie mógł być wykorzystany do oficjalnej korespondencji z organami administracji publicznej.

Jako, że 9 października 2020 r. ustawa została przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu, warto przyjrzeć się jej głównym założeniom.

Dane w bazie adresów elektronicznych

W pierwszej kolejności planowane jest stworzenia bazy danych, w której dane do e-korespondencji będą musiał gromadzone, tak aby urzędy miały do nich dostęp. Wspomniane dane mają się znaleźć w nowym rejestrze o wdzięcznej nazwie „baza adresów elektronicznych”.

Baza ta będzie rejestrem publicznym, prowadzonym w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierającym adresy do doręczeń elektronicznych osób fizycznych lub podmiotów korzystających z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Będą do niego także wpisane adresy do doręczeń elektronicznych osób fizycznych lub podmiotów korzystających z kwalifikowanych usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Na podstawie danych wpisanych do rejestru podmiot publiczny będzie zobowiązany do doręczania nam korespondencji w formie elektronicznej na wskazany w rejestrze adres. Taka forma będzie zrównana z tradycyjną, pisemną (listowną) formą doręczeń.

Skrzynki obsłuży operator wyznaczony – na początek Poczta Polska

Wymianę korespondencji w postaci elektronicznej ma zapewnić operator wyznaczony. Za pomocą udostępnionych mu skrzynek doręczeń w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Sam proces utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych oraz założenia skrzynki doręczeń będzie zamodelowany w taki sposób, aby w ramach jego realizacji zapewnione zostały niezaprzeczalne dowody, że wnioskowała o nią określona osoba reprezentująca siebie lub upoważniona do reprezentowania podmiotu, na rzecz którego skrzynka doręczeń jest zakładana.

Pierwszym operatorem zostanie Poczta Polska. Będzie pełnić tą funkcję do końca 2025 r.

Dla wykluczonych cyfrowo – usługa hybrydowa

Dla tych, którzy niechętnie podchodzą do cyfryzacji lub w cyfrowym świecie czują się wykluczeni albo najzwyczajniej w świecie z niego nie korzystają, przygotowana została publiczna usługa hybrydowa.

Będzie ona polegała na tym, że w przypadku przesyłaniu przesyłek listowych, których nadawcą jest podmiot publiczny przesyłający nadaną treść za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a odbiorcą fizycznej formy przesyłki listowej jest podmiot niepubliczny, dokument elektroniczny zostanie przekształcony w formę papierową i doręczony adresatowi w tradycyjnej formie.

Korespondencja zostanie uzupełniona o dołączone potwierdzenie podpisania dokumentu elektronicznego przez podmiot publiczny lub jego przedstawiciela podpisem elektronicznym wraz ze wskazaniem rodzaju podpisu albo potwierdzenie złożenia oświadczenia woli przez podmiot publiczny lub jego przedstawiciela z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej.

Autor: Michał Skwarek - aplikant radcowski w departamencie prawnym Russell Bedford Poland. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Nowy podatek handlowy podniesie między innymi ceny paliw - Russell Bedford https://t.co/dYFX94BcgC
RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg