poniedziałek, 04 luty 2019 07:30

Wyrok SN: termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli upadłego biegnie od dnia ogłoszenia

W dniu 30 stycznia 2019 roku Sąd Najwyższy pochylił się nad zadanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie pytaniem z zakresu postępowania upadłościowego prowadzonego z udziałem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Problem dotyczył terminu na wniesienie zażalenia na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli. Pytanie zadane Sądowi Najwyższemu przez Sąd Okręgowy w Warszawie brzmiało „czy termin wniesienia zażalenia na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli upadłego rozpoczyna bieg dla wierzyciela od dnia ogłoszenia na posiedzeniu jawnym postanowienia w tej sprawie czy też od dnia doręczenia?”

W rozpatrywanej przez Sąd Okręgowy sprawie Sąd Rejonowy wydał postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty. Jeden z wierzycieli – Wspólnota Mieszkaniowa, wniósł o uzasadnienie wydanego rozstrzygnięcia i zaskarżył wydane orzeczenie. Jednak w ocenie Sądu Rejonowego wydane orzeczenie było już prawomocne w dniu doręczenia go pełnomocnikowi wierzyciela, zaś wierzyciel znał motywy wydania postanowienia, gdyż na rozprawie w Sądzie Rejonowym obecny był pełnomocnik, któremu przedstawione zostało ustne uzasadnienie rozstrzygnięcia. Wierzyciel zakwestionował taką decyzję Sądu Rejonowego i złożył zażalenie na wydane postanowienie.

Wierzyciele muszą zwracać uwagę na fakt, że termin wniesienia zażalenia biegnie od dnia ogłoszenia orzeczenia przez sąd, niezależnie od tego, kiedy postanowienie zostanie doręczone stronie

Sąd Okręgowy w Warszawie po analizie zażalenia powziął wątpliwości w zakresie sposobu obliczania terminu do wniesienia zażalenia na opisane powyżej postanowienie, w związku z czym skierował zacytowane powyżej pytanie do Sądu Najwyższego.

Uchwałą wydaną w składzie 3 sędziów z dnia 30 stycznia 2019 r., sygn. akt III CZP 76/18 Sąd Najwyższy stwierdził, że termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli upadłego (art. 491[14] ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, jedn. tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.), wydane na posiedzeniu jawnym, biegnie od dnia ogłoszenia.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, nad którym w Sejmie trwają aktualnie prace, art. 49114ustawy Prawo upadłościowe ust. 2 i 3 mają otrzymać brzmienie:

"2. Postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli obwieszcza się. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

3. Wydanie postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania".

Wydana przez Sąd Najwyższy uchwała jest zgodna z planowanym brzmieniem przepisu i usuwa wątpliwości interpretacyjne dotyczące kwestii obliczania terminu zaskarżenia postanowień o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wydanego w trybie art. 49114 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzyciele muszą zatem zwracać uwagę na fakt, że termin wniesienia zażalenia biegnie od dnia ogłoszenia orzeczenia przez sąd, niezależnie od tego, kiedy postanowienie zostanie doręczone stronie. Istotne jest to zwłaszcza ze względu na to, że obecnie art. 49114 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe brzmi: „postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli doręcza się wierzycielom. Na postanowienie przysługuje zażalenie”, zatem przepis dotyczy doręczenia postanowienia, a nie jego ogłoszenia, co może być mylące dla stron zainteresowanych wniesieniem zażalenia.

Autor: Michał Wasilenko

Adwokat, Associate w Departamencie Prawnym, członek Izby Adwokackiej w Lublinie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz w prawie cywilnym.

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 54

Przełomowe zmiany w kodeksie karnym czekają na podpis Prezydenta. Rewolucja nadciąga także w zakresie postępowania cywilnego. Prawo, to doskonałe remedium na nudę, uatrakcyjnia leniwy czas urlopowy.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Russell Bedford a ceny transferowe – pomożemy twojej firmie uniknąć kłopotów - Russell Bedford Poland https://t.co/Qdfzxoj272
2hreply
RB__Poland 54. numer #RBMagazine już dostępny Szczególny nacisk położyliśmy na zmiany w prawie karnym, które mają zostać wprow… https://t.co/yBgXMgyq5Q
7hreply
RB__Poland NSA: Kupony rabatowe od Allegro to nie przychód - Russell Bedford Poland https://t.co/JoIGhk04L0
RB__Poland Zabezpiecz się przed ryzykiem finansowania terroryzmu - Russell Bedford Poland https://t.co/9SGhFTiQZm