Wyrok SN: termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli upadłego biegnie od dnia ogłoszenia

W dniu 30 stycznia 2019 roku Sąd Najwyższy pochylił się nad zadanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie pytaniem z zakresu postępowania upadłościowego prowadzonego z udziałem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Problem dotyczył terminu na wniesienie zażalenia na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli. Pytanie zadane Sądowi Najwyższemu przez Sąd Okręgowy w Warszawie brzmiało „czy termin wniesienia zażalenia na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli upadłego rozpoczyna bieg dla wierzyciela od dnia ogłoszenia na posiedzeniu jawnym postanowienia w tej sprawie czy też od dnia doręczenia?”

W rozpatrywanej przez Sąd Okręgowy sprawie Sąd Rejonowy wydał postanowienie o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty. Jeden z wierzycieli – Wspólnota Mieszkaniowa, wniósł o uzasadnienie wydanego rozstrzygnięcia i zaskarżył wydane orzeczenie. Jednak w ocenie Sądu Rejonowego wydane orzeczenie było już prawomocne w dniu doręczenia go pełnomocnikowi wierzyciela, zaś wierzyciel znał motywy wydania postanowienia, gdyż na rozprawie w Sądzie Rejonowym obecny był pełnomocnik, któremu przedstawione zostało ustne uzasadnienie rozstrzygnięcia. Wierzyciel zakwestionował taką decyzję Sądu Rejonowego i złożył zażalenie na wydane postanowienie.

Wierzyciele muszą zwracać uwagę na fakt, że termin wniesienia zażalenia biegnie od dnia ogłoszenia orzeczenia przez sąd, niezależnie od tego, kiedy postanowienie zostanie doręczone stronie

Sąd Okręgowy w Warszawie po analizie zażalenia powziął wątpliwości w zakresie sposobu obliczania terminu do wniesienia zażalenia na opisane powyżej postanowienie, w związku z czym skierował zacytowane powyżej pytanie do Sądu Najwyższego.

Uchwałą wydaną w składzie 3 sędziów z dnia 30 stycznia 2019 r., sygn. akt III CZP 76/18 Sąd Najwyższy stwierdził, że termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli upadłego (art. 491[14] ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, jedn. tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.), wydane na posiedzeniu jawnym, biegnie od dnia ogłoszenia.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, nad którym w Sejmie trwają aktualnie prace, art. 49114ustawy Prawo upadłościowe ust. 2 i 3 mają otrzymać brzmienie:

"2. Postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli obwieszcza się. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

3. Wydanie postanowienia o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania".

Wydana przez Sąd Najwyższy uchwała jest zgodna z planowanym brzmieniem przepisu i usuwa wątpliwości interpretacyjne dotyczące kwestii obliczania terminu zaskarżenia postanowień o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wydanego w trybie art. 49114 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzyciele muszą zatem zwracać uwagę na fakt, że termin wniesienia zażalenia biegnie od dnia ogłoszenia orzeczenia przez sąd, niezależnie od tego, kiedy postanowienie zostanie doręczone stronie. Istotne jest to zwłaszcza ze względu na to, że obecnie art. 49114 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe brzmi: „postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli doręcza się wierzycielom. Na postanowienie przysługuje zażalenie”, zatem przepis dotyczy doręczenia postanowienia, a nie jego ogłoszenia, co może być mylące dla stron zainteresowanych wniesieniem zażalenia.

Autor: Michał Wasilenko

Adwokat, Associate w Departamencie Prawnym, członek Izby Adwokackiej w Lublinie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz w prawie cywilnym.

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 50

50 numer naszego miesięcznika to okazja do podsumowań. Już od ponad czterech lat przygotowujemy informacje o najważniejszych zmianach w prawie, a grono naszych czytelników ciągle się powiększa.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Wierzyciel żony może pozwać męża – nowe orzeczenie Sądu Najwyższego - Russell Bedford Poland https://t.co/kZxvw28JDc
RB__Poland Nowy adres siedziby Russell Bedford w Warszawie - Russell Bedford Poland https://t.co/qX9zHr3try
RB__Poland Termin przedawnienia w przypadku kumulatywnej kwalifikacji czynu  - Russell Bedford Poland https://t.co/ou9XENqOKT