niedziela, 01 lipiec 2018 05:17

Ostrzeżenie Ministra Rozwoju i Finansów przed optymalizacją podatkową przy użyciu FIZ

Ministerstwo Rozwoju i Finansów 8 maja 2017 r. opublikowało na swojej stronie internetowej ostrzeżenie o możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a Ordynacji Podatkowej) wobec określonych schematów agresywnej optymalizacji podatkowej. Ministerstwo w komunikacie ostrzega przed wykorzystywaniem optymalizacji podatkowej przy użyciu funduszów inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) z wykorzystaniem obligacji nabywanych w ramach grupy podmiotów powiązanych.

 

Zgodnie z informacją Ministerstwa struktura wyjściowa optymalizacji wygląda następująco:

„…struktura wyjściowa obejmuje kilka podmiotów powiązanych kapitałowo, w których podmiotem dominującym jest FIZ. Spółki zależne od FIZ są powiązane wertykalnie (powiązania typu spółka matka - spółka córka), przy czym kluczową rolę odgrywają w niej spółki transparentne podatkowo np. spółki komandytowe lub podobne spółki utworzone zgodnie z ustawodawstwem innych państw np. luksemburskie spółki o statusie zbliżonym do spółek komandytowo-akcyjnych (Societe en Commandite Speciale, w skrócie SCSp).”

Ponadto Ministerstwo wskazuje również strukturę optymalizacji przy użyciu obligacji:

„…struktura własnościowa ulega przekształceniu w ten sposób, że FIZ zbywa swoje udziały w spółce SCSp do innej spółki mającej status podatnika (np. dalej Spółka Celowa), przy czym Spółka Celowa finansuje to nabycie poprzez emisję obligacji obejmowanych przez FIZ. Wskutek tej transakcji Spółka Celowa staje się udziałowcem spółki SCSp (i za jej pośrednictwem spółki komandytowej wykazującej dochody z działalności gospodarczej). Jednocześnie poprzez emisję obligacji Spółka Celowa zaciąga zobowiązanie finansowe wobec FIZ, tytułem czego będzie obciążana kosztami odsetek od obligacji, stanowiącymi dla Spółki Celowej koszt uzyskania przychodu.”

Ministerstwo ostrzega, że wszelkie wyżej opisane transakcje będą weryfikowane przez organy podatkowe pod kątem klauzuli o unikaniu opodatkowania. Jeśli organy kontrolne stwierdzą, że transakcje były dokonywane w sposób sztuczny, może to uzasadniać użycie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Zdaniem Ministerstwa wyżej opisane okoliczności dokonane przez podatnika mogą wskazywać, że mogły być one dokonane przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, a sposób działania uczestniczących w niej podmiotów był sztuczny, gdyż działające rozsądnie podmioty gospodarcze, kierujące się celami ekonomicznymi oraz oceną ryzyka biznesowego, nie udzielają finansowania na nabycie własnych składników majątku (w szczególności udziałów w spółkach zależnych), jeżeli ten majątek generuje dla nich przychody.

W ocenie Ministerstwa Finansów transakcje zawarte w takich okolicznościach mogą nosić znamiona agresywnej optymalizacji podatkowej, dokonanej w celu unikania opodatkowania. Podsumowując w ocenie Ministerstwa w przypadku, gdy organy administracji skarbowej dojdą do wniosku, iż opisane powyżej transakcje noszą znamiona sztucznych to przychody nie będą objęte zwolnieniem, a odsetki będą wyłączone z kosztów uzyskania przychodów. Ponadto stwierdzenie uszczupleń podatkowych może skutkować wszczęciem postępowania karnego skarbowego.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 56

W praktyce naszej kancelarii w sporej mierze skupiamy się na prawie korporacyjnym, które w Polsce nie jest zbyt przyjazne. Rząd nie dba szczególnie o interesy spółek, wychodząc z założenia, że są to silne organizacje, które mają środki, aby radzić sobie same. Szkoda, że zapomina się o tym jak cenne są chociażby dla rynku pracy.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Nowe statystyki dotyczące procedur uprzednich porozumień cenowych (APA) - Russell Bedford Poland https://t.co/rVQmaNVB7N
RB__Poland Russell Bedford wychodzi poza strefę komfortu i zdobywa nagrodę „Network of the Year” - Russell Bedford Poland https://t.co/qEgGVXxEat
RB__Poland Poznaj aktualne i nadchodzące zmiany w prawie podatkowym. Zapraszamy gorąco na naszą konferencję… https://t.co/rfsIoTOFjW
RB__Poland Cywilna odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a złożenie lub niezłożenie we wła… https://t.co/uGjLcG1EE8