środa, 20 czerwiec 2018 18:53

Przeciwdziałanie unikania opodatkowania

Nowelizacja Ordynacji podatkowej, która weszła w życie 15 lipca 2016 r. wprowadziła do ustawy „klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania”. Najbardziej istotne znaczenie dla całej procedury związanej z klauzulą ma pojęcie „unikania opodatkowania”. Ustawodawca zdefiniował je w sposób wydawałoby się bardzo precyzyjny (art. 119a -119f Ordynacji podatkowej).

 

„Unikanie opodatkowania” to czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny (art. 119a § 1 OP).

Przepis ten zawiera elementy składowe działania, które ustawodawca rozumie jako „unikanie opodatkowania” i są to: „sztuczny” sposób działania, „czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej”, „korzyść podatkowa”. Pojawienie się w definicji „unikania opodatkowania” tych elementów nie jest przypadkowe. Jest ono wynikiem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, które kwestionowała zgodność z Konstytucją przepisów w brzmieniach dotychczasowych, zarzucając im przede wszystkim dalece ogólny i nieprecyzyjny charakter. Kształt tego przepisu jest również wynikiem podobnych rozwiązań stosowanych w ustawodawstwie Unii Europejskiej (np. występujących w dyrektywie Rady 2016/1164 z 12.07.2016 r.).

Elementy definicji „unikania opodatkowania”, o których mowa wyżej zostały zdefiniowane w kolejnych artykułach Rozdziału 1 Działu IIIA Ordynacji podatkowej. W art. 119c § 1 Ordynacji podatkowej doprecyzowano na czym polegać ma „sztuczne” działanie. Ustawa stwierdza, iż sposób działania uznaje się za sztuczny,  jeżeli na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że nie zostałby zastosowany przez podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej. W art. 119c § 2 Ordynacji podatkowej zawarto przykładowe sposoby działania, które mogą być uznane za sztuczne, np. nieuzasadnione dzielenie operacji, angażowanie podmiotów pośredniczących.

Abstrahując od tych przykładów zauważyć można, iż podjęta próba zdefiniowania pojęcia „sztucznego” działania zawiera w sobie kolejne nieprecyzyjne sformułowania. Mowa tu o podmiocie „działającym rozsądnie”.

Podobnych nieostrych sformułowań dostarcza przepis z art. 119d Ordynacji podatkowej. Przepis ten doprecyzowuje pojęcie czynności podjętej przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści majątkowej , którą uznaje za taką gdzie pozostałe cele ekonomiczne lub gospodarcze czynności, wskazane przez podatnika, należy uznać za mało istotne. Analizując ten przepis trudno jednoznacznie wskazać jakimi przesłankami powinien się kierować organ podatkowy decydując, że pozostałe cele jakimi kierował się podatnik podejmując czynność są „mało istotne”.

Analizując powyższe nieprecyzyjne sformułowania, trzeba założyć, iż odczytywanie ich znaczeń będzie dopiero przedmiotem orzecznictwa sądów administracyjnych. Podatnicy muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ będzie to długotrwały proces połączony z wieloletnimi sporami z administracją skarbową. Należycie przygotowani podatnicy będą mogli ze spokojem obserwować bieg wydarzeń.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Aresztowanie tymczasowe w projekcie Tarczy 4.0. narusza podstawowe gwarancje procesowe - Russell Bedford https://t.co/tATfTijGxB
10hreply
RB__Poland Problematyczna kwestia opodatkowania wsparcia uzyskanego z tarczy finansowej - Russell Bedford https://t.co/VqtnR6nVkz
RB__Poland Resort zapowiada, że pożyczka dla mikroprzedsiębiorców udzielana w ramach tarczy antykryzysowej będzie umarzana z a… https://t.co/4cfsuEYHgu