sobota, 30 czerwiec 2018 18:47

Audyt podatkowy - co zyskujesz po badaniu?

Audyt podatkowy jest usługą mającą na celu wewnętrzną weryfikację zgodności z prawem prowadzenia ewidencji podatkowej oraz deklarowania i rozliczania podatków w zakresie objętym tą usługą. Celem audytu jest sprawdzenie legalności i prawidłowości rozliczeń Podatnika oraz zarekomendowanie ewentualnych zmian, w tym również korekt deklaracji a także przedstawienie innych zaleceń praktycznych umożliwiających uniknięcie nieprawidłowości w przyszłości.

 

Jeśli chcą Państwo umówić się z naszym doradcą, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu: (22) 276 61 80

Audyt podatkowy to możliwość legalnego usunięcia błędów zgodnego z prawem uniknięcia odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej, a ponadto – zwiększenia bezpieczeństwa prawnego i finansowego firmy oraz osób nią kierujących i uczestniczących w jego rozliczeniach podatkowych.

Badanie jest prowadzone w oparciu zarówno o dokumenty Podatnika, jak i dokument będące podstawą ich wystawienia, wszelkie pozostałe dokumenty i zdarzenia potrzebne do dokonania obiektywnej oceny podmiotu audytu.

Usługa audytu podatkowego realizowana jest przez wyspecjalizowane zespoły ekspertów podatkowych z wieloletnim doświadczeniem pod bezpośrednim nadzorem dr Andrzeja Dmowskiego adwokata, doradcy podatkowego.

Audyty podatkowe, stanowiące kompleksowe badanie prawidłowości określenia oraz rozliczenia kontrahenta z obowiązków i zobowiązań podatkowych we wszystkich podatkach tj.:

  • podatku dochodowego od osób fizycznych
  • podatku dochodowego od osób prawnych
  • podatku od towarów i usług
  • podatku akcyzowym
  • podatku od nieruchomości
  • podatku od czynności cywilnoprawnych
  • podatków lokalnych
  • zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
  • opłata skarbowa
  • inne należności pieniężne

Każdy wyżej wymieniony podatek jest przedmiotem, odrębnej, szczegółowej analizy z uwzględnieniem specyfiki działalności prowadzonej przez Podatnika.

Celem audytu podatkowego jest wykrycie wszelkich nieprawidłowości w sferach objętych badaniem, zdiagnozowanie i minimalizowanie skutków finansowych błędnych działań, usunięcie nieprawidłowości w praktyce podatkowej Podatnika, wskazanie działań Podatnika mających na celu optymalizację obciążeń podatkowych, a przede wszystkim ich legalne ukształtowanie na możliwie najniższym poziomie. Efektem przeprowadzonego badania może być legalne uniknięcie sankcji karno – skarbowych oraz sankcji podatkowych.

Zlecający otrzyma raport z badania, zawierający potwierdzenie prawidłowości postępowania, opis ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowości, a także wskazanie praktycznych sposobów ich usunięcia oraz procedury umożliwiające uniknięcie występowania w przyszłości nieprawidłowości oraz uchybień w rozliczeniach.

Jakie są korzyści audytu podatkowego?

Możliwość legalnego usunięcia błędów i zgodnego z prawem uniknięcia odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej, a ponadto – zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i finansowego Podatnika.

Jak wygląda Audyt podatkowy w praktyce?

Audyt podatkowy jest przeprowadzany po zawarciu stosownej umowy między Podatnikiem a Russell Bedford w siedzibie Podatnika bądź w siedzibie Russell Bedford na podstawie przekazanych dokumentów.

Podczas audytu przeprowadza się szczegółową weryfikację i badanie materiałów źródłowych oraz wszelkich innych materiałów mających znaczenie dla Podatnika. Nasi specjaliści przeprowadzają obiektywne i niezależne badania, tak aby wskazać podatnikowi dalszy kierunek polityki podatkowej firmy.

Omawiane są wszelkie wątpliwości i okoliczności mogące mieć wpływ na wynik badania. Finalnym etapem jest sporządzenie raportu z audytu podatkowego – do wyłącznej wiadomości Podatnika. Całość prac w trakcie audytu podatkowego oraz treść raportu objęte są ustawową tajemnicą zawodową doradcy podatkowego.

Dostosowujemy się pod indywidualne potrzeby Podatnika

Podmiot zlecający przeprowadzenie audytu może wskazać szczegółowe oczekiwania dotyczące tej usługi: szczególnym przedmiotem zainteresowania są problemy rodzące najwięcej trudności lub zagadnienia nietypowe występujące w badanym okresie, uznane przez Podatnika za budzące wątpliwości lub ryzyko podatkowe.

Współpraca poaudytowa

Niezależnie od wybranej formy audytu podatkowego Russell Bedford Poland przewiduje również stałą współpracę poaudytową, w ramach której Podatnik ma możliwość uzyskania ustnych oraz pisemnych konsultacji, a także opinii prawnopodatkowych w zakresie zadawanych pytań.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 50

50 numer naszego miesięcznika to okazja do podsumowań. Już od ponad czterech lat przygotowujemy informacje o najważniejszych zmianach w prawie, a grono naszych czytelników ciągle się powiększa.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Dematerializacja akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych ma wzmocnić bezpieczeństwo obrotu - Russell Bedford… https://t.co/37uwY7mRVh
21hreply
RB__Poland Umowa o współdziałanie – narzędzia kompromisu w nowej ordynacji  - Russell Bedford Poland https://t.co/bwoUCop5Bl
RB__Poland W tym tygodniu Sejm zacznie prace nad projektem MPiT dot. przeciwdziałania zatorom płatniczym - Russell Bedford Pol… https://t.co/ujTpaOfm7i
RB__Poland Elektryczne hulajnogi będą mogły wjechać na ulice? - Russell Bedford Poland https://t.co/qpWQi2ReN5