piątek, 16 lipiec 2021 06:48

Badanie sprawozdania finansowego tylko u sprawdzonych firm audytorskich

Po ustaleniu obowiązku badania rocznego sprawozdania finansowego nadchodzi pora na wybór firmy audytorskiej, która takie badanie przeprowadzi. Wiele firm oferuje w tym zakresie swoje usługi, mimo że nie są do tego uprawnione. Warto zatem weryfikować, czy osoba oferująca badanie jest biegłym rewidentem oraz czy wykonuje zawód.

Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2021 r.

Art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217, dalej zwana: ustawą o rachunkowości) określa podmioty zobowiązane do poddania się badaniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grup kapitałowych oraz do rocznego sprawozdania finansowego. Taki obowiązek spoczywa na kontynuujących działalność:

 • bankach krajowych, oddziałach instytucji kredytowych, oddziałach banków zagranicznych, zakładach ubezpieczeń, zakładach reasekuracji, głównych oddziałach i oddziałach zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałach i oddziałach zakładów reasekuracji oraz oddziałach zagranicznych firm inwestycyjnych,
 • spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
 • jednostkach wymienionych w art. 2 ust. 2b ustawy o rachunkowości[1] a także tych działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AFI),
 • jednostkach działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • krajowych instytucjach płatniczych i instytucjach pieniądza elektronicznego,
 • spółach akcyjnych (z obowiązku wyłączone są te będące na dzień bilansowy w organizacji).

Obowiązek badania rocznych sprawozdań za 2021 r. mają też jednostki, które w 2020 r. spełniły dwa z trzech warunków:

 1. średnioroczne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) wyniosło co najmniej 50 osób,
 2. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego wyniosła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000,00 euro (po przeliczeniu według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego waluty euro z dnia 31 grudnia 2020 r., tj. 4,6148 - 11.537.000 zł),
 3. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000,00 euro (po przeliczeniu według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego waluty euro z dnia 31 grudnia 2020 r., tj. 4,6148 - 23.074.000 zł).

Badanie obejmie również:

 • sprawozdania finansowe spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie,
 • sprawozdania finansowe jednostek sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR),
 • roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami,
 • roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy,
 • jednostek prowadzących księgi rachunkowe, które dla celów podatkowych wybrały bilansową metodę ustalania różnic kursowych[2].

Na jakie elementy zwrócić uwagę przed wyborem firmy audytorskiej?

Wybór firmy audytorskiej mającej zbadać sprawozdanie finansowe to ważna decyzja. Aby powierzyć to zadanie odpowiednim osobom, należy w pierwszej kolejności zweryfikować dane o biegłym rewidencie. Można to zrobić w łatwy sposób za pomocą strony internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR). Na stronie www.pibr.org.pl w rejestrze biegłych rewidentów można wyszukać konkretną osobę. Istotne jest sprawdzenie, czy taka osoba widnieje na tej liście oraz czy aktualnie wykonuje zawód. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że wszelkie umowy na badanie sprawozdań finansowych zawiera się z firmami audytorskimi a nie bezpośrednio z audytorem.

Wybór firmy audytorskiej

Umowę o badanie sprawozdania finansowego powinien z firmą audytorską podpisać kierownik jednostki. Nastąpić to musi w takim terminie, który umożliwi audytorom finansowym na udział w inwentaryzacji składników majątkowych. Warto przy tym pamiętać, że pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata. Tak jest w przypadku badania ustawowego. Reguluje to art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 ze zm.).

W przypadku obowiązku przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego (ale nie tylko) zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do kontaktu.

Russell Bedford Poland Audyt Sp. z o.o.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

T: 22 276 61 80

[1] Art. 2 ust. 2b ustawy o rachunkowości:

Przepisy ustawy stosuje się również, bez względu na wielkość przychodów, do alternatywnych spółek inwestycyjnych w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w tym uprawnionych do posługiwania się nazwą "EuVECA" albo "EuSEF".

[2] Porównaj: art. 14b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1128) oraz art. 9b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1406 z późn. zm.)

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Wprowadzenie preferencji dla samotnych rodziców w Polskim Ładzie 2.0 - Russell Bedford https://t.co/ykFcWvpYt4
RB__Poland Prezentacja i ujawnienie informacji w sprawozdaniu finansowym według KSR nr 8. - Russell Bedford https://t.co/Mv6LP8XvYY
RB__Poland Działalność deweloperska według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 8 - Russell Bedford https://t.co/o62rFHzWMo
RB__Poland Ograniczenie dostępu do zawodu księgowego? - Russell Bedford https://t.co/YWiQ1gV1QC