wtorek, 19 czerwiec 2018 20:01

Zmiany w klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 grudnia 2014 r. (dalej zwany: Projektem Ustawy), nad którym obecnie trwają prace, zawiera między innymi tzw. klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. W obecnym kształcie Projekt Ustawy w art. 1 pkt 93 dodaje Dział IIIa o tytule „Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania”. Obecnie według Projektu Ustawy unikaniem opodatkowania „jest zastosowanie, w sposób zamierzony, sztucznej konstrukcji prawnej, której głównym celem było uzyskanie, nieprzewidzianej w przepisach prawa podatkowego oraz sprzecznej z celem i istotą tych przepisów, znacznej korzyści podatkowej przez podmiot tworzący lub współtworzący sztuczną konstrukcję prawną” 1.

 Projekt Ustawy określa też, czym jest sztuczna konstrukcja prawna. Otóż konstrukcja prawna jest uważana za sztuczną, „jeżeli:

 1. jest nadmiernie zawiła, co przejawia się w:

  1. dzieleniu jednego zdarzenia lub łączeniu różnych zdarzeń lub

  2. realizowaniu konstrukcji przez podmioty pośredniczące, lub

  3. występowaniu w konstrukcji elementów prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do stanu istniejącego przed zastosowaniem konstrukcji prawnej, lub

  4. występowaniu w konstrukcji elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących, oraz

 2. nie ma treści ekonomicznej:

  1. ukrywając prawdziwy cel i znaczenie zdarzenia gospodarczego lub

  2. nie prowadząc do realizacji żadnego zdarzenia gospodarczego, lub

  3. będąc nieadekwatną lub zbędną do realizacji zdarzenia gospodarczego, zgodnie z jego celem i istotą oraz do uzyskania zamierzonego efektu gospodarczego

Z tych powodów należy przyjąć, że nie zostałaby zastosowana przez podmiot działający rozsądnie i zgodnie z prawem oraz kierujący się w swych wyborach celami gospodarczymi”2.

W dalszej części jest również zdefiniowana znaczna korzyść majątkowa, która może być uzyskana przez podatnika. Znaczna korzyść majątkowa, „to:

 1. obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego lub uniknięcie tego zobowiązania albo podwyższenie kwoty nadpłaty, zwrotu podatku lub straty lub

 2. uniknięcie obowiązku podatkowego, obniżenie podstawy opodatkowania w zakresie zobowiązań, o których mowa w art. 21 §1 pkt 2 lub odsunięcie w czasie momentu powstania obowiązku podatkowego skutkujące obniżeniem wysokości zobowiązania podatkowego, uniknięciem tego zobowiązania albo podwyższeniem kwoty nadpłaty, zwrotu podatku lub straty

W wysokości przekraczającej 50.000 zł za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy”3.

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania wywołuje wiele kontrowersji. Jednakże, biorąc pod uwagę, że Projekt Ustawy nie został jeszcze skierowany do Sejmu, można mieć nadzieję, iż zostaną w nim dokonane zmiany.

__________________________

1 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 grudnia 2014 r., str. 46; Projekt Ustawy można znaleźć pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/230100/230145/230146/dokument144499.pdf

2 Ibidem, str. 46 - 47

3 Ibidem, str. 47

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Aresztowanie tymczasowe w projekcie Tarczy 4.0. narusza podstawowe gwarancje procesowe - Russell Bedford https://t.co/tATfTijGxB
9hreply
RB__Poland Problematyczna kwestia opodatkowania wsparcia uzyskanego z tarczy finansowej - Russell Bedford https://t.co/VqtnR6nVkz
RB__Poland Resort zapowiada, że pożyczka dla mikroprzedsiębiorców udzielana w ramach tarczy antykryzysowej będzie umarzana z a… https://t.co/4cfsuEYHgu