niedziela, 17 czerwiec 2018 19:17

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w I kwartale 2015

Narodowy Bank Polski opublikował raport na temat sytuacji finansowej sektora przedsiębiorstw w I kwartale 2015 r. Przedstawia on, że w analizowanym okresie kondycja przedsiębiorstw była dobra i stabilna, a dodatkowo umacniało ją wyższe tempo wzrostu sprzedaży. Co więcej, ujemna dynamika cen w gospodarce nadal bardziej firmom sprzyjała niż przeszkadzała, obniżając przychody).

 

Dynamika przychodów ogółem przyspieszyła z 1,6 proc. r/r w IV kwartale 2014 r. do 4,6 proc. r/r w I kwartale 2015 r.

I kwartał 2015 przyniósł poprawę koniunkturę w sektorze przedsiębiorstw, na co wskazuje m.in. zachowanie wolumenu przychodów. Nie zaobserwowano bowiem negatywnych zjawisk związanych z tzw. spiralą deflacyjną, kiedy to ujemnej inflacji towarzyszy obniżanie się nominalnych przychodów przedsiębiorstw.  Przyczyniły się do tego wyższa dynamika sprzedaży na rynkach krajowym i zagranicznym (w ujęciu realnym i nominalnym) oraz dynamika przychodów finansowych, przede wszystkim w obszarze różnic kursowych oraz inwestycji finansowych.

Koszty

W analizowanym okresie koszty rosły wolniej niż przychody. Sprzyjały temu relatywnie niskie ceny surowców oraz spadek dynamiki kosztów niezwiązanych z działalnością podstawową firm (korekta wysokich wzrostów z IV kwartału 2014 r.).

Zatrudnienie

Od ponad roku utrzymuje się niewielki, ale systematyczny i stabilny wzrost zatrudnienia – w I kwartale 2015 r. wrosło ono o 2,2 proc. r/r. W podziale branżowym największy udział we wzroście zatrudnienia miały przetwórstwo przemysłowe (skupia blisko 40 proc. pracowników w całym sektorze przedsiębiorstw) oraz usługi (wraz z handlem). W tych sekcjach odnotowano także najwyższą dynamikę zatrudnienia. Natomiast wyraźny spadek zatrudnienia jest nadal obserwowany w budownictwie, energetyce i górnictwie.

Koszty wynagrodzeń

Razem ze wzrostem zatrudnienia w I kwartale 2015 r. rosły koszty wynagrodzeń, a jednocześnie także przeciętne płace. Dynamika kosztów wynagrodzeń (wraz z ubezpieczeniami społecznymi) była więc zdecydowanie wyższa niż dynamika zatrudnienia (5,4 proc. r/r). Obniżyła się jednak o 2,5 pkt proc. kw/kw, co wydaje się korektą wysokiego wzrostu z poprzedniego kwartału (dynamika pozostaje na poziomie średniej z 2014 r.).

Wydajność pracy

Rosnące koszty płac miały w I kwartale 2015 r. nadal wyższą dynamikę niż wydajność pracy. Koszty wynagrodzeń rosły bowiem szybciej niż przychody ze sprzedaży (nominalnie o 4,2 proc.). W 2014 r. wydajność pracy spadła, natomiast w I kwartale 2015 r. nastąpił jej wzrost. Był to efekt wyższej dynamiki sprzedaży od dynamiki zatrudnienia – nominalnie dynamika wydajności pracy wyniosła 2,0 proc. Wzrost dynamiki wydajności był nieco wyższy w dużych firmach (1,9 proc., po okresie spadku wydajności) niż w sektorze MSP (1,7 proc.).

Rentowność

Nadal rósł odsetek firm rentownych – w I kwartale 2015 r. osiągnął on poziom 68,7 proc. wobec 67,6 proc. w analogicznym okresie 2014 r. Zwiększał się także odsetek firm z wysokim poziomem rentowności (tj. o ponad 5 proc.). Oznacza to, że kondycja przeciętnej firmy w próbie poprawiła się, a wzrosty zysków nie miały miejsca wyłącznie w grupie dużych przedsiębiorstw.

Aktywności inwestycyjna ogółem

W sektorze przedsiębiorstw nadal trwa ożywienie aktywności inwestycyjnej. Wysokie, dwucyfrowe tempo wzrostu nakładów na środki trwałe utrzymuje się już od sześciu kolejnych kwartałów. Aktywność inwestycyjną wspiera przede wszystkim silna konsumpcja krajowa i korzystne prognozy popytu.

Wynik finansowy

Dzięki poprawie wyniku na operacjach finansowych i wzroście dynamiki wyniku na sprzedaży w I kwartale 2015 r. wyraźnie wzrosły wynik finansowego brutto i netto – odpowiednio o 10,8 proc. i 9,7 proc. r/r.

Sytuacja płynnościowa

Wszystkie wskaźniki płynności znajdują się w trendzie rosnącym. Najsilniej w ostatnim okresie wzrosła płynność gotówkowa (aczkolwiek dane surowe wskazują na niewielki spadek wskaźnika w relacji kwartalnej). Obserwowane wskaźniki płynności, za wyjątkiem płynności gotówkowej, osiągnęły historyczne maksima.

Masz pytanie z zakresu szkoleń?

anna brzustowska

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska

Kierownik Deparamentu
tel: 22 276 61 84
email: anna.brzustowska@russellbedford.pl

wojtek oska3

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak

Manager ds. sprzedaży
tel: 22 276 61 84
email: kinga.szostak@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 60

W branży prawniczej kształcenie jest ustawiczne. Po pewnym czasie wchodzi w krew jak oddychanie. Na rynku jest sporo firm, które dają w tym zakresie wsparcie. W gronie tych renomowanych trwa od lat RB Akademia.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Posurfujemy po KRS i dostaniemy PSA dopiero w 2021 r. – wejście w życie elektronicznego postępowania przed KRS i Pr… https://t.co/kC9G6u6epA
18hreply
RB__Poland E-fakturowanie - kolejny pomysł na uszczelnienie systemu VAT I kolejny obowiązek dla przedsiębiorców... https://t.co/fSIMK7Y7Vn
RB__Poland Kolejna autorka wygrywa proces o smog. Być może precedens wymusi w końcu działania, na których skorzystamy wszyscy.… https://t.co/WmEg8mYRTQ