niedziela, 17 czerwiec 2018 19:17

Sytuacja finansowa przedsiębiorstw w I kwartale 2015

Narodowy Bank Polski opublikował raport na temat sytuacji finansowej sektora przedsiębiorstw w I kwartale 2015 r. Przedstawia on, że w analizowanym okresie kondycja przedsiębiorstw była dobra i stabilna, a dodatkowo umacniało ją wyższe tempo wzrostu sprzedaży. Co więcej, ujemna dynamika cen w gospodarce nadal bardziej firmom sprzyjała niż przeszkadzała, obniżając przychody).

 

Dynamika przychodów ogółem przyspieszyła z 1,6 proc. r/r w IV kwartale 2014 r. do 4,6 proc. r/r w I kwartale 2015 r.

I kwartał 2015 przyniósł poprawę koniunkturę w sektorze przedsiębiorstw, na co wskazuje m.in. zachowanie wolumenu przychodów. Nie zaobserwowano bowiem negatywnych zjawisk związanych z tzw. spiralą deflacyjną, kiedy to ujemnej inflacji towarzyszy obniżanie się nominalnych przychodów przedsiębiorstw.  Przyczyniły się do tego wyższa dynamika sprzedaży na rynkach krajowym i zagranicznym (w ujęciu realnym i nominalnym) oraz dynamika przychodów finansowych, przede wszystkim w obszarze różnic kursowych oraz inwestycji finansowych.

Koszty

W analizowanym okresie koszty rosły wolniej niż przychody. Sprzyjały temu relatywnie niskie ceny surowców oraz spadek dynamiki kosztów niezwiązanych z działalnością podstawową firm (korekta wysokich wzrostów z IV kwartału 2014 r.).

Zatrudnienie

Od ponad roku utrzymuje się niewielki, ale systematyczny i stabilny wzrost zatrudnienia – w I kwartale 2015 r. wrosło ono o 2,2 proc. r/r. W podziale branżowym największy udział we wzroście zatrudnienia miały przetwórstwo przemysłowe (skupia blisko 40 proc. pracowników w całym sektorze przedsiębiorstw) oraz usługi (wraz z handlem). W tych sekcjach odnotowano także najwyższą dynamikę zatrudnienia. Natomiast wyraźny spadek zatrudnienia jest nadal obserwowany w budownictwie, energetyce i górnictwie.

Koszty wynagrodzeń

Razem ze wzrostem zatrudnienia w I kwartale 2015 r. rosły koszty wynagrodzeń, a jednocześnie także przeciętne płace. Dynamika kosztów wynagrodzeń (wraz z ubezpieczeniami społecznymi) była więc zdecydowanie wyższa niż dynamika zatrudnienia (5,4 proc. r/r). Obniżyła się jednak o 2,5 pkt proc. kw/kw, co wydaje się korektą wysokiego wzrostu z poprzedniego kwartału (dynamika pozostaje na poziomie średniej z 2014 r.).

Wydajność pracy

Rosnące koszty płac miały w I kwartale 2015 r. nadal wyższą dynamikę niż wydajność pracy. Koszty wynagrodzeń rosły bowiem szybciej niż przychody ze sprzedaży (nominalnie o 4,2 proc.). W 2014 r. wydajność pracy spadła, natomiast w I kwartale 2015 r. nastąpił jej wzrost. Był to efekt wyższej dynamiki sprzedaży od dynamiki zatrudnienia – nominalnie dynamika wydajności pracy wyniosła 2,0 proc. Wzrost dynamiki wydajności był nieco wyższy w dużych firmach (1,9 proc., po okresie spadku wydajności) niż w sektorze MSP (1,7 proc.).

Rentowność

Nadal rósł odsetek firm rentownych – w I kwartale 2015 r. osiągnął on poziom 68,7 proc. wobec 67,6 proc. w analogicznym okresie 2014 r. Zwiększał się także odsetek firm z wysokim poziomem rentowności (tj. o ponad 5 proc.). Oznacza to, że kondycja przeciętnej firmy w próbie poprawiła się, a wzrosty zysków nie miały miejsca wyłącznie w grupie dużych przedsiębiorstw.

Aktywności inwestycyjna ogółem

W sektorze przedsiębiorstw nadal trwa ożywienie aktywności inwestycyjnej. Wysokie, dwucyfrowe tempo wzrostu nakładów na środki trwałe utrzymuje się już od sześciu kolejnych kwartałów. Aktywność inwestycyjną wspiera przede wszystkim silna konsumpcja krajowa i korzystne prognozy popytu.

Wynik finansowy

Dzięki poprawie wyniku na operacjach finansowych i wzroście dynamiki wyniku na sprzedaży w I kwartale 2015 r. wyraźnie wzrosły wynik finansowego brutto i netto – odpowiednio o 10,8 proc. i 9,7 proc. r/r.

Sytuacja płynnościowa

Wszystkie wskaźniki płynności znajdują się w trendzie rosnącym. Najsilniej w ostatnim okresie wzrosła płynność gotówkowa (aczkolwiek dane surowe wskazują na niewielki spadek wskaźnika w relacji kwartalnej). Obserwowane wskaźniki płynności, za wyjątkiem płynności gotówkowej, osiągnęły historyczne maksima.

Masz pytanie z zakresu szkoleń?

anna brzustowska

Szkolenia otwarte

Anna Brzustowska

Kierownik Deparamentu
tel: 22 276 61 84
email: anna.brzustowska@russellbedford.pl

wojtek oska3

Szkolenia zamknięte

Kinga Szostak

Manager ds. kluczowych klientów
tel: 22 276 61 84
email: kinga.szostak@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

RB Magazine

RB Magazine numer 55

Tematy na czasie to split payment, raportowanie MDR, nowa matryca stawek VAT. Zmianom przyglądamy się na bieżąco na naszym portalu i w mediach społecznościowych. W magazynie podsumowujemy najważniejsze z nich, a także zwracamy uwagę na takie, które są równie ważne, ale niekoniecznie „medialne”.

Pobierz najnowszy RB Magazine

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Wrześniowe wydanie miesięcznika „Doradztwo Prawne i Podatkowe #RBBiuletyn” w przejrzysty sposób prezentuje nowe reg… https://t.co/V7BeOLHTdM
2hreply
RB__Poland Andrzej Dmowski dla TVN24 o mikrorachunkach - Russell Bedford Poland https://t.co/XQP37S4X6B
RB__Poland Russell Bedford w finale konkursu „Network of the Year” - Russell Bedford Poland https://t.co/j2UPWSyBYB
RB__Poland Zapraszamy na wyjątkowe śniadanie podatkowe z Belgijską Izbą Biznesu - Russell Bedford Poland https://t.co/TFGcpqEmac