languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/O nas/Publikacje/Koncepcje opodatkowania dochodu – reflek­sje na 30-lecie podatku dochodowego od osób fizycznych

Koncepcje opodatkowania dochodu – reflek­sje na 30-lecie podatku dochodowego od osób fizycznych

Redakcja naukowa: Prof. dr hab. Witold Modzelewski Dr Krzysztof Radzikowski

Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej WPiA UW, Wydawnictwo Instytutu Studiów Podatkowych, Warszawa 2022 r.

W publikacji znajduje się artykuł autorstwa mecenasa Andrzeja Dmowskiego, który rozpatruje ewolucję modelu opodatkowania zdarzeń restrukturyzacyjnych w podatkach dochodowych. Procesy oraz zdarzenia restrukturyzacyjne stanowią istotną część uregulowania przepisów odnośnie podatków dochodowych. Ewolucja zmian w podatkach, w szczególności w podatku dochodowym od osób prawnych i w podatku dochodowym od osób fizycznych, jest konsekwencją nie tylko harmonizacji prawa europejskiego, ale również uszczelnieniem modelu opodatkowania zdarzeń restrukturyzacyjnych. Kluczowy wpływ na konsekwencje podatkowe transgranicznych zdarzeń restrukturyzacyjnych miały dwie Dyrektywy tj. Dyrektywa Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego oraz Dyrektywa 2017/1132 – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek. Błędy oraz niejednoznaczności w zakresie implementacji wskazanych dyrektyw spowodował wiele sporów interpretacyjnych w zakresie domniemanej zasady neutralności podatkowej związanej z reorganizacją spółek kapitałowych. Jednakże, kluczowym wyzwaniem przed jakim stoi polski Ustawodawca to prawidłowy sposób wdrożenia zmian w zakresie dopuszczalności na wspólnym rynku Państw Członkowskich Unii Europejskiej dwóch nowych zdarzeń restrukturyzacyjnych – z założenia neutralnych podatkowo – tj. transgranicznego podziału spółki kapitałowej do nowo zawiązanej spółki w innym kraju EU, oraz transgranicznego prze[1]kształcenia spółki kapitałowej skutkującego zmianą rezydencji podatkowej na inną w innym kraju UE, łącznie z dostosowaniem formy prawnej do najbardziej zbliżonej funkcjonującej w kraju nowej rezydencji podatkowej. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek powinna być implementowana przez Kraje Członkowskie UE do lokalnych porządków prawnych najpóźniej do 31 stycznia 2023 r. Nowe możliwości mogą być podstawą do realizacji swobód wspólnotowych (m.in. swobody przedsiębiorczości i przepływu kapitału w ramach wspólnego rynku UE), lub mogą stanowić podstawę do istotnych nadużyć podatkowych mających na celu unikanie lub uchylanie się od opodatkowania. Istotnym zagadnieniem będzie dostosowanie regulacji w zakresie podatku od niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax) do nowych możliwości w zakresie transgranicznej realokacji aktywów i zobowiązań.

Publikacja w darmowej wersji do pobrania: Darmowe pobieranie: Koncepcje Opodatkowania Dochodu – refleksje na 30-lecie Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych - ISP Modzelewski (isp-modzelewski.pl)

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi