Spory z ZUS - odpowiedzialność płatnika składek

W ramach bieżącej obsługi prawnej, jak też w zależności od Państwa potrzeby, oferujemy pomoc we wszystkich kwestiach związanych z prawem ubezpieczeń społecznych. W szczególności świadczymy pomoc prawną w zakresie sporów z ZUS dotyczących ustalenia płatnika składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników, tj.:

Zakres usług naszej kancelarii w przedmiocie sporów z SU o obejmuje:

 • doradzamy w zakresie odpowiedzialności płatnika składek
 • reprezentujemy klientów w prowadzonych przez ZUS postępowaniach kontrolnych mających na celu ustalenie płatnika składek
 • reprezentujemy klientów w sporach z ZUS mających na celu ustalenie płatnika składek przed sądami powszechnymi, we wszystkich instancjach, w tym także przed Sądem Najwyższym

Co robimy w ramach postępowania z ZUS?

 • świadczymy kompleksowe doradztwo prawne na etapie postępowania kontrolnego
 • analizujemy akta sprawy znajdujące się w posiadaniu ZUS i weryfikujemy znajdujące się w aktach dokumenty
 • występujemy w postępowaniu administracyjnym przed organami ZUS
 • podejmujemy czynności faktyczne i prawne niezbędne dla prawidłowego prowadzenia postępowania kontrolnego, sporządzamy oraz wnosimy zastrzeżenia do ustaleń protokołu kontroli ZUS
 • kontaktujemy się z właściwymi organami w zakresie niezbędnym dla prawidłowego prowadzenia postępowania kontrolnego
 • świadczymy kompleksowe doradztwo prawne na etapie postępowania odwoławczego od decyzji ZUS
 • przeprowadzamy analizę prawną i weryfikujemy dokumenty pokontrolne
 • sporządzamy i wnosimy odwołania od decyzji ZUS, a także podejmujemy w imieniu i na rzecz klienta wszystkie łączące się ze sprawą czynności procesowe, obejmujące wszelkiego rodzaju wnioski
 • apelacje, zażalenia, odwołania, zawiadomienia oraz ugody
 • reprezentujemy klienta przed sądem w postępowaniu odwoławczym oraz apelacyjnym

Dzięki naszemu doświadczeniu oraz znajomości problematyki tzw. outsourcingu pracowniczego potrafimy trafnie doradzić klientowi na każdym etapie sporu z ZUS w zakresie ustalenia płatnika składek na ubezpieczenia społeczne. W tym przypadku opracowujemy strategie zwiększające szanse na pozytywne dla naszego klienta zakończenie sporu z organem rentowym.

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Kalendarz spotkań

calendar

Ruszamy z cyklem spotkań z przedsiębiorcami. Dzięki nim możemy wdrożyć optymalną pomoc dla naszych obecnych i przyszłych klientów. Tutaj możesz zobaczyć wszystkie przyszłe wydarzenia. Zapraszamy.

Zobacz terminy

Facebook

Twitter

RB__Poland Umorzenie udziałów a konieczność obniżenia kapitału zakładowego - Russell Bedford https://t.co/AnnaFvqbmc
RB__Poland Nowelizacja projektu ustawy o fundacji rodzinnej – zmiany w zakresie opodatkowania fundacji oraz jej beneficjentów… https://t.co/2IhwjBL4N3
RB__Poland Kto ma obowiązek powołania inspektora ochrony danych - Russell Bedford https://t.co/3RxgyehGpF
RB__Poland Zmiany w Polskiej Spółce Holdingowej od 2023 roku - Russell Bedford https://t.co/aqYlWXWef4