languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w rachunkowości/Ograniczenie dostępu do zawodu księgowego?
piątek, 24 czerwiec 2022 08:06

Ograniczenie dostępu do zawodu księgowego?

W ostatnim czasie pojawia się co raz więcej głosów w sprawie z potrzebą nowego zdefiniowania zawodu księgowego. Toczą się specjalne konsultacje wstępne  w tym temacie. Analiza przyszłości księgowych przeprowadzana jest również w Ministerstwie Finansów.

Uczestnicy debat dotyczących kwestii zawodu księgowego prawie w stu procentach wyrażają poparcie wobec  zdefiniowania go na nowo. Uregulowanie ustawowe również brane jest pod uwagę.

Polepszenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego

Aż  80% ankietowanych (wg danych z Stowarzyszenia Księgowych w Polsce - SKwP)  przedsiębiorców wyraziło swoją aprobatę wobec tego pomysłu. Argumentowane jest to przede wszystkim bezpieczeństwem obrotu gospodarczego, lecz także tym, aby możliwe było wybranie dobrego oraz profesjonalnego księgowego, który to z kolei mógłby w późniejszym okresie pełnić rolę doradcy biznesowego. Według poruszanych kwestii, aby móc wykonywać zawód, nie byłoby już wystarczające ukończenie studiów na kierunku rachunkowość. Zdaniem Jerzego Konieckiego – prezesa SKwP – absolwenci uczelni nie są należycie przygotowani do wykonywania zawodu. Rozważane jest wprowadzenie egzaminu wraz z certyfikatem, pozwalającego na wykonywanie zawodu, połączonego prawdopodobnie wraz z cykliczną weryfikacją wiedzy u czynnych księgowych, a to wszystko po to, aby polepszyć zwłaszcza bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

W reakcji na deregulację zawodu księgowego

Zawód ten został bezprecedensowo zderegulowany. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych w aspekcie usługowym jest uprawniony praktycznie każdy, kto zapewni, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych i niebędące skazane za określone przestępstwa.

Niemniej jednak jakiekolwiek ewentualne zmiany i zdefiniowanie na nowo powinno być dokonane z pewną dozą ostrożności. Może okazać się tak, że dodatkowe wymogi nie będę musiały obejmować wszystkich księgowych. Nie każdy, kto wykonuje zawód księgowego, realnie zobligowany jest do tego, aby posiadać kompleksową wiedzę z zakresu rachunkowo-podatkowego. Istotnym jest  fakt, że księgowi są poszukiwani na rynku pracy, a ograniczenia w wykonywaniu zawodu mogą znacząco utrudnić procesy rekrutacyjne. Jednakże trudno nie zgodzić się z tym, że brak formalnych wymagań merytorycznych przy tak trudnym zawodzie nie sprzyja rozwijaniu kompetencji wśród owych pracowników.

Jakie mogą być rozwiązania ?

Otóż jedynym z rozwiązań mogłoby być certyfikowanie albo uznawanie kwalifikacji znajdujących się w zintegrowanym systemie kwalifikacji (ZSK). Obecnie, Ministerstwo Finansów nadało uprawnienia do nadawania certyfikatów, poświadczających kwalifikacje księgowe jedynie trzem organizacjom. Drugim rozwiązaniem istotnie mogłoby być uznanie tych certyfikatów, które zostały nadane księgowym przez organizacje o pewnej renomie i dużym doświadczeniu z zakresu szkoleń specjalistycznych. Brany pod uwagę jest także powrót do egzaminów, których organizatorem jest MF.

Autor: Sara Rudzińska

 

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi