languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w prawie/Fundacja rodzinna jako nowy sposób ochrony kapitału polskich firm rodzinnych
piątek, 17 luty 2023 07:55

Fundacja rodzinna jako nowy sposób ochrony kapitału polskich firm rodzinnych

6 lutego 2023 Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 stycznia 2023 roku o fundacji rodzinnej.[1]  Wejście w życie ustawy zaplanowane jest na 3 miesiące po dniu jej ogłoszenia. Do polskiego porządku prawnego została wprowadzona nowa instytucja, która ma zapewnić ochronę kapitału polskich przedsiębiorstw. Instytucja jest wzorowana na rozwiązaniach naszych zagranicznych sąsiadów, tego typu instytucje funkcjonują już od lat w Austrii, Niemczech i Liechtensteinie.

Dominująca większość firm w Polsce to mikro i małe przedsiębiorstwa, duża część z nich to firmy rodzinne. Praktycznie każda firmą rodzinna w Polsce będzie musiała się zmierzyć z przekazaniem majątku kolejnym następcom prawnym. Na tym etapie może powstać wiele okoliczności faktycznych niesprzyjających rozwojowi firmy, np. brak chęci przez jednego ze spadkobierców do kontynuowania działalności gospodarczej.

Główne założenia fundacji rodzinnej

Głównym założeniem powołania instytucji fundacji rodzinnej jest udzielenie jej uprawnień do zarządzania majątkiem rodzinnym, chroniąc go przed „rozdrobnieniem” w trakcie sukcesji. Dzięki tej instytucji majątek firmy będzie mógł zostać zatrzymany w rękach jednej rodziny, co docelowo ma przełożyć się na szybszy rozwój przedsiębiorstwa oraz intensyfikację inwestycji. Fundacja rodzinna ma na celu stworzenie struktury organizacyjnej, która zapewni kontynuację działalności biznesu. Głównym celem powołania fundacji rodzinnej jest odseparowanie majątku rodzinnego od członków rodziny, gdyż majątek ten przechodzi na własność utworzonej fundacji.

Głównymi zaletami fundacji rodzinnej są:

  • ochrona i rozporządzenie przekazanym majątkiem,
  • możliwość wycofania się fundatora – przedsiębiorcy z aktywnego prowadzenia biznesu bez utraty dochodów,
  • finansowe zabezpieczenie rodziny,
  • dywersyfikacja spraw rodzinnych i biznesowych,
  • utrzymanie majątku w rodzinie,
  • umożliwienie sukcesji w perspektywie wielu pokoleń bez zbędnych formalności.

Zgromadzenie beneficjentów i opodatkowanie fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna będzie posiadała osobowość prawną oraz będzie powoływana przez fundatora. Jak każda fundacja, będzie posiadała również swoich beneficjentów. Działalność osoby prawnej będzie wykonywana przez zarząd, beneficjenci natomiast będą tworzyć zgromadzenie beneficjentów, którymi będą członkowie rodziny posiadający w ten sposób wpływ na najważniejsze kwestie związane z działalnością podmiotu. W celu założenia fundacji rodzinnej należy przekazać fundusz założycielski o wartości co najmniej 100 000 złotych. Warto też wskazać, iż fundacja rodzinna nie jest podmiotem powołanym do prowadzenia działalności gospodarczej, wyjątkowo będzie mogła prowadzić działalność w zakresie obrotu majątkiem.

Interesującym rozwiązaniem jest również kwestia opodatkowania fundacji rodzinnej, gdyż co do zasady uwzględnione są związki rodzinne z fundatorem i jest neutralna podatkowo. Założenie fundacji oraz przekazanie do niej majątku nie będzie opodatkowane. Fundacja rodzinna będzie zobligowana do zapłaty 15% podatku dochodowego od osób prawnych dopiero w momencie przekazywania środków swoim beneficjentom. Natomiast beneficjenci będący osobami fizycznymi będą zwolnieni z podatku, jeśli będą fundatorem bądź członkiem rodziny, pozostałe osoby zapłacą 15% podatku dochodowego od osób fizycznych.

[1] Szczegóły procesu legislacyjnego można znaleźć pod poniższym adresem:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2798

Autorka: Darya Bannaya

Konsultant podatkowy w Russell Bedford Poland. Absolwentka kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka kierunku Globalny Biznes, Finanse i Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Laureatka konkursu Ministerstwa Finansów „Podatkowi Liderzy” 7. edycja. Prowadząca szkoleń oraz konferencji skierowanych dla cudzoziemców w tematyce podatkowych aspektów prowadzenia i założenia biznesu w Polsce. Specjalizuje się w prawie podatkowym, doradzając klientom w bieżących sprawach związanych przede wszystkim z podatkami dochodowymi.

 

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi