languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w prawie/Polski reżim sankcyjny wobec agresji Rosji na Ukrainie
wtorek, 17 maj 2022 07:08

Polski reżim sankcyjny wobec agresji Rosji na Ukrainie

Sankcje, które są silną bronią przeciwko Federacji Rosyjskiej, były wprowadzane już od samego początku rozpoczęcia konfliktu zbrojnego. Ich liczba oraz poziom dotkliwość zwiększają się z dnia na dzień. Są one bronią ekonomiczną, a ich głównym zadaniem jest osłabienie gospodarki Rosji, co w konsekwencji ma doprowadzić do braku wystarczających środków finansów do prowadzenia wojny na terytorium Ukrainy. Podążając za unijnymi pakietami sankcyjnymi, w Polsce uchwalono ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

[1]

Ustawa stanowi dodatkowe regulacje mające na celu uskutecznić poziom egzekwowalności stosownych nakazów i zakazów w obrocie gospodarczym z Rosją oraz Białorusią, które zostały już uchwalone na płaszczyźnie Unii Europejskiej.

Jednym z najważniejszych postanowień ustawy sankcyjnej jest stworzenie oficjalnej listy podmiotów objętych sankcjami. Listę prowadzi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ma ona na celu uzupełnienia kręgu podmiotów objętymi sankcjami. Konsekwencją obecności na liście podmiotów sankcyjnych jest m.in. zamrożenie aktywów oraz transakcji, wykluczenie z postępowań o udzielenie zezwolenia zamówienia publicznego. Z listą można zapoznać się na BIP Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji[2]. Sankcje zostały dodatkowo uzupełnione o natychmiastowy zakaz importu węgla z Rosji i Białorusi, ponadto ustawowo został ustanowiony zakaz stosowania, używania lub propagowania symboli lub nazw wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Kary wprowadzone ustawą sankcyjną są bardzo wysokie i mogą być dotkliwe dla każdego podmiotu, na który takowa kara została nałożona.  Naruszenie ustaleń sankcji unijnych bądź krajowych wiąże się z ryzykiem poniesienia kary finansowej bądź kary pozbawienia wolności w przypadku osób fizycznych uczestniczących w transakcjach objętymi sankcjami albo transakcjach pozornych, mających na celu obejście przepisów. Administracyjne kary pieniężne w wysokości do 20 mln złotych mogą zostać nałożone w przypadku niewypełnienia obowiązku zamrożenia aktywów w stosunku do podmiotów umieszczonych na liście, naruszenia zakazu importu węgla z Rosji oraz Białorusi bądź ubieganie się o zezwolenie o udzielenie zamówienia publicznego. Natomiast kara pozbawienia wolności, która może zostać nałożona na osoby fizyczne, dotyczy złamania embarga na zakup węgla pochodzącego z Rosji bądź Białorusi oraz ewentualne działania zmierzające do obejścia postanowień sankcyjnych.

Mając na uwadze dotkliwość kar finansowych za naruszenie postanowień sankcyjnych dotyczących obrotu gospodarczego z Rosją i Białorusią, należy dokonać wszelkich starań by nieumyślnie nie doszło do naruszenia obowiązujących ograniczeń. W razie nawiązania współpracy z nowym partnerem biznesowym należy bezwzględnie ustalić beneficjentów rzeczywistych tegoż podmiotu. Jako dodatkowa gwarancja może wystąpić odpowiednio sporządzone oświadczenie kontrahentów.

[1] Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)

[2] https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami

Autorka: Darya Bannaya

Młodszy konsultant podatkowy. Absolwent kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent kierunku Globalny Biznes, Finanse i Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Laureatka konkursu Ministerstwa Finansów „Podatkowi Liderzy” 7. edycja. Prowadząca szkoleń oraz konferencji skierowanych dla cudzoziemców w tematyce podatkowych aspektów prowadzenia i założenia biznesu w Polsce. Specjalizuje się w prawie podatkowym, doradzając klientom w bieżących sprawach związanych przede wszystkim z podatkami dochodowymi. Autorka i współautorka publikacji o tematyce prawnopodatkowej.

 

Russell  Bedford Poland

Russell Bedford Poland

W Russell Bedford Poland łączymy potencjał naszych ekspertów z wielu branż, oferując Państwu usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, audytu, księgowości oraz doradztwa restrukturyzacyjnego i biznesowego.

Na polskim rynku usług profesjonalnych działamy od 2011 roku, nasze biura znajdują się w Warszawie, Katowicach i w Bydgoszczy. Pracuje w nich ponad 70-osobowy zespół zajmujący się kompleksową obsługą zarówno przedsiębiorstw, jak i podmiotów indywidualnych. Nasz zespół tworzą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, księgowi, biegli rewidenci, biegli ds. wycen, analitycy finansowi i inni specjaliści.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi