languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w prawie/TSUE wzmacnia ochronę frankowiczów. Rozstrzygnięcie w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A.
czwartek, 29 kwiecień 2021 14:39

TSUE wzmacnia ochronę frankowiczów. Rozstrzygnięcie w sprawie przeciwko Bankowi BPH S.A.

Na to rozstrzygnięcie czekali z niecierpliwością wszyscy zainteresowani. W dniu dzisiejszym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się w sprawie wykładni przepisów Dyrektywy 93/13/EWG, dotyczącej nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

Do TSUE trafiły pytania Sądu Okręgowego w Gdańsku w reakcji na sprawę kredytobiorców, którzy zawarli umowę kredytu hipotecznego indeksowaną do franka szwajcarskiego, z poprzednikiem prawnym Banku BPH. Gdański sąd zapytał między innymi o to czy możliwe jest wyłączenie stosowania samych postanowień umownych dotyczących marży banku przy utrzymaniu ważności klauzuli indeksacyjnej oraz umowy, podczas gdy interwencja sądowa w tym zakresie skutkowałaby zmianą znaczenia tego warunku.

Jak czytamy w rozstrzygnięciu Trybunału, Dyrektywa 93/13/EWG, dotycząca ochrony konsumentów przed nieuczciwymi warunkami w umowach, nie wymaga, aby sąd krajowy wyłączył z umowy, oprócz warunku uznanego za nieuczciwy, warunki, które nie zostały za takie uznane. Ponadto TSUE stwierdził, że skutki stwierdzenia przez sąd krajowy istnienia nieuczciwego warunku w umowie zawartej między przedsiębiorcą a konsumentem podlegają przepisom prawa krajowego, przy czym kwestia utrzymania się w mocy takiej umowy powinna być oceniana z urzędu przez sąd krajowy. Wreszcie – to do sądu krajowego należy poinformowanie konsumenta, w ramach krajowych norm proceduralnych i w następstwie kontradyktoryjnej debaty, o konsekwencjach prawnych, jakie może pociągnąć za sobą stwierdzenie nieważności takiej umowy, niezależnie od tego czy konsument jest reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika.

Wyrok jest o tyle istotny, że wpłynie na orzeczenie Sądu Najwyższego, który 07 oraz 11 maja 2021 roku będzie wypowiadał się w kwestii nieważności umowy oraz skutków z niej wynikających.

Całość wyroku TSUE w sprawie C-19/20: CURIA - Dokumenty (europa.eu)

Autor: Katarzyna Kołbuś. Redaktor prowadząca RB Magazine. Od ponad 10 lat związana z prasą branżową, m.in. Gazetą Finansową i portalem ipip.com.pl, który poświęcony jest finansom, podatkom, prawu, polityce i gospodarce

 

Russell  Bedford Poland

Russell Bedford Poland

W Russell Bedford Poland łączymy potencjał naszych ekspertów z wielu branż, oferując Państwu usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, audytu, księgowości oraz doradztwa restrukturyzacyjnego i biznesowego.

Na polskim rynku usług profesjonalnych działamy od 2011 roku, nasze biura znajdują się w Warszawie, Katowicach i w Bydgoszczy. Pracuje w nich ponad 70-osobowy zespół zajmujący się kompleksową obsługą zarówno przedsiębiorstw, jak i podmiotów indywidualnych. Nasz zespół tworzą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, księgowi, biegli rewidenci, biegli ds. wycen, analitycy finansowi i inni specjaliści.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi