wtorek, 16 marzec 2021 08:07

NSA: Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki nawet w przypadku zaskarżenia przez niego decyzji

Wniesienie skargi do sądu na decyzję wymiarową czy wniesienie od wydanego wyroku skargi kasacyjnej nie stanowi zagadnienia prejudycjalnego w postępowaniu w sprawie orzeczenia o odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości podatkowe wynikające z tej decyzji wymiarowej. Wolą ustawodawcy było prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich na podstawie decyzji wymiarowej, która jest ostateczna w administracyjnym toku instancji, a nie na podstawie decyzji, której legalność potwierdzona została prawomocnym wyrokiem sądu administracyjnego.

Naczelnik urzędu skarbowego prowadził postępowania w sprawie orzeczenia solidarnej odpowiedzialności członków zarządu i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, za jej zaległości podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych i podatku od towarów i usług. Decyzje w sprawie tych podatków zostały zaskarżone do sądów administracyjnych, które je oddaliły, więc spółka wniosła skargi kasacyjne. Jeden z członków zarządu wniósł o zawieszenia postępowania w sprawie orzeczenia solidarnej odpowiedzialności do czasu rozpoznania skarg kasacyjnych przez Naczelny Sąd Administracyjny. Naczelnik jednak odmówił. Jego rozstrzygnięcie zostało utrzymane w mocy przez dyrektora izby administracji skarbowej. Członek zarządu nie poddał się i złożył skargę.

Skarga kasacyjna nie należy do zagadnień wstępnych

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, który wskazał, że zgodnie z art. 201 par. 1 pkt 2 ordynacji podatkowej, organ zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Jednakże nie można za nie uznać wniesienia skargi kasacyjnej. To, że wynik innego postępowania może mieć wpływ na losy sprawy administracyjnej, nie daje jeszcze podstaw do jej zawieszenia, ponieważ możliwe było jej rozpatrzenie i wydanie decyzji. WSA podkreślił, że ewentualne uchylenie decyzji podatkowych przez NSA może być traktowane jako podstawa do wznowienia postępowania o orzeczeniu solidarnej odpowiedzialności członka zarządu. Mając powyższe na uwadze, oddalono skargę. Nie zakończyło to jednak sądowej batalii, ponieważ członek zarządu wniósł skargę kasacyjną.

Wątpliwości dotyczące wszczęcia postępowania

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że zgodnie z art. 239e ordynacji podatkowej, decyzja ostateczna podlega wykonaniu, chyba że wstrzymano jej wykonanie. Wydanie i doręczenie spółce decyzji określających wysokość zobowiązań podatkowych nie było kwestionowane. Podatnik nie zapłacił, więc powstała zaległość. Tym samym można było wszcząć postępowanie w sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej za zobowiązania spółki. Natomiast wniesienie skargi albo skargi kasacyjnej nie jest zagadnieniem wstępnym, ponieważ samo stwierdzenie, że wynik innego postępowania może mieć wpływ na losy sprawy administracyjnej, nie daje jeszcze podstaw do jej zawieszenia.

Potwierdzenie legalności decyzji nie jest konieczne

Sąd podkreślił, że wolą ustawodawcy było prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich na podstawie, ostatecznej w administracyjnym toku instancji, decyzji wymiarowej. Nie ma więc konieczności, aby jej legalność została potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu administracyjnego. Dlatego też możliwość zawieszenia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich z powodu wniesienia skargi albo skargi kasacyjnej na decyzję wymiarową, możliwe byłaby jedynie wtedy, gdyby konkretny przepis prawa przewidywał taką możliwość. Mając powyższe na uwadze, NSA oddalił skargę kasacyjną.

Wyrok NSA z 16 grudnia 2020 r., sygn. akt II FSK 2244/18

 Autor: Bartosz Nawrot

Konsultant ds. prawnych, związany z kancelarią Russell Bedford Poland od 2018 roku.

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Kalendarz spotkań

calendar

Ruszamy z cyklem spotkań z przedsiębiorcami. Dzięki nim możemy wdrożyć optymalną pomoc dla naszych obecnych i przyszłych klientów. Tutaj możesz zobaczyć wszystkie przyszłe wydarzenia. Zapraszamy.

Zobacz terminy

Facebook

Twitter

RB__Poland Umorzenie udziałów a konieczność obniżenia kapitału zakładowego - Russell Bedford https://t.co/AnnaFvqbmc
RB__Poland Nowelizacja projektu ustawy o fundacji rodzinnej – zmiany w zakresie opodatkowania fundacji oraz jej beneficjentów… https://t.co/2IhwjBL4N3
RB__Poland Kto ma obowiązek powołania inspektora ochrony danych - Russell Bedford https://t.co/3RxgyehGpF
RB__Poland Zmiany w Polskiej Spółce Holdingowej od 2023 roku - Russell Bedford https://t.co/aqYlWXWef4