czwartek, 05 listopad 2020 14:23

Nowe wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw w restrukturyzacji

photo created by Racool_studio - www.freepik.com photo created by Racool_studio - www.freepik.com

W 2020 r. weszły w życie zmiany umożliwiające przeprowadzenie restrukturyzacji na uproszczonych zasadach. Oprócz rozwiązań proceduralnych umożliwiających osiągnięcie pewnego konsensusu z wierzycielami dla dłużników niewypłacalnych czy zagrożonych niewypłacalnością, kluczowe znaczenie ma możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych pozwalających na utrzymanie bieżącej działalności operacyjnej.

Przedsiębiorstwa, które już znajdują się w obliczu kłopotów finansowych chętnie skorzystają z dostępnych opcje pozyskania środków finansowych. W tym kontekście pomocne mogą być regulacje ustawy z 16 lipca 2020 roku o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, które obowiązują od 11 sierpnia 2020 r.

Celem tej ustawy jest udzielenie takiego wsparcia finansowego, które pozwoli przedsiębiorstwu na powrót do pełnej sprawności operacyjnej i odzyskanie płynności finansowej. W ustawie mowa o przywróceniu długookresowej zdolności do konkurowania na rynku, przez co rozumie się zdolność do samodzielnego finansowania bez konieczności ponownego korzystania ze wsparcia przez okres min. 10 lat.

W ustawie wskazano 3 wyłączne cele, na które może być udzielona pomoc.

  • Pomoc na ratowanie – w ramach tej formy pomocy możliwe jest uzyskanie wsparcia na:
    1. opracowanie planu restrukturyzacji;
    2. likwidację działalności gospodarczej;
    3. przeprowadzenie koniecznych w tym zakresie analiz.
  • Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne – w ramach tej formy pomocy możliwe jest uzyskanie wsparcia, które ma służyć przedsiębiorcy do wykonywania działalności gospodarczej przez czas niezbędny do wdrożenia działań restrukturyzacyjnych mających na celu przywrócenie długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.
  • Pomoc na restrukturyzację – w ramach tej formy pomocy możliwe jest uzyskanie wsparcia na:

Podstawową formą udzielania pomocy będą pożyczki o określonych warunkach spłaty (określone ustawowo limity oprocentowania uzależnione od wskaźników publikowanych przez komisję Europejską). Podstawowym okresem spłaty jest 6 miesięcy z możliwością przedłużenia. Wysokość przyznawanej pomocy będzie każdorazowo zależała od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy i podlegała ocenie przez organ rozpatrujący wniosek. W przypadku pomocy na restrukturyzację możliwe są również inne formy pomocy (m.in. objęcie akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, objęcie obligacji, zmiany terminu spłaty pożyczki wobec podmiotu udzielającego pomocy na restrukturyzację).

Pomoc na restrukturyzację może jedynie stanowić uzupełnienie wkładu własnego przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, będącego wkładem w finansowanie kosztów restrukturyzacji, obejmującego środki:

1) własne przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, z wyłączeniem amortyzacji i planowanych zysków lub

2) pochodzące od akcjonariuszy lub udziałowców przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej lub innych przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej co ten przedsiębiorca, lub

3) pochodzące od wierzycieli przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, lub

4) inne, uzyskane na warunkach rynkowych.

Ustawa wprowadza również limit wynagrodzeń osób zarządzających przedsiębiorstwem (członkowie zarządów, członkowie rad nadzorczych, główni księgowi, dyrektorzy, kierownicy i ich zastępcy), któremu zostanie udzielona pomoc – wynosi on 400 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Wyłączono też prawo osób, których obejmie limit wynagrodzeń, do prowizji z zysku oraz nagród z zakładowego funduszu nagród, a także roszczenie tych osób  z tytułu udziału w zysku lub nadwyżce bilansowej.

Jednostką zajmującą się przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o udzielenie pomocy jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Aktualnie ARP przygotowuje struktury i zaplecze niezbędne do przyjmowania i obsługi wniosków. Wybór odpowiedniej formy pomocy oraz przygotowanie wniosku zgodnego z wymogami formalnymi może być dość wymagającym procesem, warto w tym zakresie skorzystać z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego.

Przedsiębiorstwami, którzy szczególnie powinni zainteresować się możliwością pozyskania finansowania w ramach omawianych narzędzi są te firmy, które już złożyły wniosek o otwarcie jednego z postępowań restrukturyzacyjnych lub rozważają taką możliwość z uwagi na zaistniałą trudną sytuację finansową. Wskazane jest, aby wybór formy finansowania i przygotowanie dokumentów koniecznych do jego uzyskania odbywało się równocześnie z opracowywaniem założeń do planu restrukturyzacyjnego.

Autor: Leszek Dutkiewicz, partner Russell Bedford Poland. Związany z firmą od 2011 roku. Dyrektor biura RBP w Katowicach. W latach 2008 – 2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst&Young, KPMG, BDO) świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym, przede wszystkim w zakresie prawa podatkowego międzynarodowego, postępowań podatkowych, podatku VAT oraz cen transakcyjnych. Autor publikacji o tematyce związanej z prawem podatkowym, cywilnym i międzynarodowym. Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego. Posiada wykształcenie prawnicze, w 2008 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Rozliczanie środków z tarczy antykryzysowej

poradnik

Po ponad roku pandemii trwa już proces rozliczania środków pozyskanych między innymi z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto zabezpieczyć się na tę okoliczność i dowiedzieć na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu subwencji i w jaki sposób przygotować dokumentację ujmującą jej wydatkowanie.

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Rozprawy bardziej punktualne, ale mniej kulturalne – Obywatelski Monitoring Sądów 2021 - Russell Bedford https://t.co/8dhPH6NVKI
RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs