wtorek, 18 sierpień 2020 20:10

Zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu własnego – Russell Bedford wygrywa z bankiem BPH S.A.

Wyrokiem Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku, Wydział I Cywilny z dnia 21 lipca 2020 r. (sygn. akt I C 1050/18) klient reprezentowany przez naszą kancelarię uzyskał korzystne rozstrzygnięcie w sprawie dotyczącej zwrotu uiszczonych składek z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt indeksowany kursem CHF zawartej z Bankiem BPH S.A. (następcą prawnym banku GE Money Bank S.A.) w 2007 r.

Powód wniósł pozew o zapłatę kwoty stanowiącej nienależne świadczenie, które zostało pobrane od powoda przez pozwany bank BPH S.A. na mocy § 2 pkt. 4 umowy o kredyt indeksowany kursem CHF tj. z tytułu składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

Pozwany bank wniósł o oddalenie powództwa w całości. Bank podniósł, iż kredytobiorca w rzeczywistości nie uiścił składki na UNWW, natomiast koszt tej składki został wyłącznie doliczony do salda kredytu. Stąd, zdaniem banku, żądanie kredytobiorcy jest niezasadne.

Sąd przyznał rację kredytobiorcy i uwzględnił powództwo w całości. Zasądził na rzecz powoda żądaną kwotę uiszczoną tytułem składki UNWW wraz z odsetkami za opóźnienie oraz zwrot kosztów procesu. 

W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że postanowienia dot. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego są abuzywne. Sąd uznał, iż postanowienia te kształtujące prawa i obowiązki kredytobiorcy w sposób niejednoznaczny, sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszający jego interes. W konsekwencji tego, sąd uznał, iż postanowienia te nie wiążą kredytobiorcy jako konsumenta.

Wyrok jest jeszcze nieprawomocny.

Sprawę prowadziła r. pr. Monika Pindziak-Dutkiewicz, wraz z zespołem z katowickiego biura Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Russell Bedford z 6% wzrostem! - Russell Bedford https://t.co/CCiYOadd53
10hreply
RB__Poland PFR dofinansuje restrukturyzowane spółki komandytowe - Russell Bedford https://t.co/JlvBXRkk0N
RB__Poland Mocna pozycja Russell Bedford wśród światowych sieci - Russell Bedford https://t.co/10NokoVSrU
RB__Poland Sprawozdanie z działalności według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9. - Russell Bedford https://t.co/ktCHi9ZfK5