poniedziałek, 06 lipiec 2020 07:00

Kontrowersyjna zmiana w artykule 37a kodeksu karnego w Tarczy 4.0.

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. „Tarcza 4.0”), wprowadziła zmianę do kodeksu karnego.

Swoją treść zmienił art. 37a ustawy kodeks karny i obecnie przyjął on brzmienie:

  • § 1. Jeżeli przestępstwo jest zagrożone tylko karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, a wymierzona za nie kara pozbawienia wolności nie byłaby surowsza od roku, sąd może zamiast tej kary orzec karę ograniczenia wolności nie niższą od 3 miesięcy albo grzywnę nie niższą od 100 stawek dziennych, jeżeli równocześnie orzeka środek karny, środek kompensacyjny lub przepadek.
  • § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do sprawców, którzy popełniają przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego oraz sprawców przestępstw o charakterze terrorystycznym”.

Jest to istotna zmiana z punktu widzenia sprawcy, ponieważ w poprzednim stanie prawnym (brzmienie art. 37a kodeksu karnego przed wejściem w życie „Tarczy 4.0”) jedyną przesłanką do orzeczenia kary grzywny bądź kary ograniczenia wolności było wyłącznie zagrożenie karne do 8 lat. Przystępując do orzekania po spełnieniu przesłanki zagrożenia karnego do 8 lat, sąd mógł wybrać jedną z trzech obowiązujących w kodeksie karnym kar.

Obecnie dodano inne przesłanki tj.:

  1. kara orzeczona nie byłaby wyższa niż rok pozbawienia wolności oraz, że
  2. orzeczona kara nie może być niższa niż 3 miesiące ograniczenia wolności, przy orzekaniu grzywny nie może być ona niższa niż 100 stawek dziennych, jeżeli równocześnie orzeka środek karny, środek kompensacyjny lub przepadek.

Ponadto paragraf 2 wskazanego przepisu wyłącza możliwość jego zastosowania w stosunku do sprawców, którzy popełniają przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego oraz sprawców przestępstw o charakterze terrorystycznym.

Odnosząc się do punktu 1, wskazać należy, że decyzja czy kara nie byłaby wyższa od roku pozbawienia wolności, należy do subiektywnej oceny sędziego i dopiero wtedy kiedy sąd zdecyduje, że nie orzeknie wyższej kary, może rozważyć zastosowanie tego przepisu. Sąd będzie musiał uzasadnić dlaczego nie zastosowałby kary wyższej niż rok.

Wskazany wyżej przepis wzbudza wiele kontrowersji, ponieważ obecnie znacznie ogranicza on możliwość zastosowania tego przepisu przez sąd.

Nie jest to dobra zmiana, gdyż jest to powrót do reliktów kodeksu karnego z 1969 roku, a już wtedy ten przepis budził ogromne kontrowersje, przede wszystkim dlatego, że zgodnie ze stanowiskiem doktryny był on wewnętrznie sprzeczny.

Artykuł 37a kodeksu karnego daje możliwość zastosowania innej kary niż kara pozbawienia wolności, jeżeli sąd uzna, że będzie ona wystarczająca. Obecnie sąd będzie musiał „najpierw skazać oskarżonego na karę pozbawienia wolności” nie większą niż rok, a następnie zastosować karę grzywny bądź ograniczenia wolności. W związku z tym sąd traci możliwość wyboru jednej z trzech dopuszczanych prawem kar (grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności), jak to było uregulowane dotychczas.

Autor: Sylwia Jaszczuk, adwokat, współpracownik Russell Bedford Poland

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg
RB__Poland Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową - Russell Bedford https://t.co/Wh3Gngc88v