czwartek, 18 czerwiec 2020 11:48

Tarcza 4.0. nie do zaakceptowania - wybrane poprawki Senatu

17 czerwca 2020 r. tzw. Tarcza 4.0 powróciła do Senatu. Zarekomendowano przyjęcie stu poprawek. Uczestnicy obrad byli zgodni – ustawa nie może przejść do podpisu Prezydenta w swoim obecnym brzmieniu.

Rekomendacje dotyczące specustawy przedstawiły komisje: Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,  Budżetu i Finansów Publicznych  oraz  Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Podczas posiedzenia 17 czerwca br. większość senatorów opowiedziała się za wykreśleniem z ustawy artykułów niemających, ich zdaniem, związku ze wsparciem firm i instytucji w walce ze skutkami kryzysu spowodowanego epidemią. Dotyczy to m.in. przepisów zmieniających Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks wykroczeń, a także prawa budowalnego czy ustroju sądów powszechnych. Przewodniczący komisji budżetu Kazimierz Kleina wyraził nadzieję, że kwestie te zostaną uregulowane w odrębnej nowelizacji. Natomiast senator Grzegorz Bierecki zapowiedział złożenie wniosku mniejszości przywracającego skreślone artykuły w tych kwestiach. 

Wybrane poprawki

  • przepisy pozwalające pracodawcy, który znalazł się w trudnej sytuacji na skutek epidemii,  na ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań pracownikom miałyby nie dotyczyć osób powyżej 65 roku życia oraz osób przechodzących na emeryturę w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii;
  • samorządy przez wszystkie miesiące, w których straciły co najmniej 20 proc. dochodów w stosunku do tych miesięcy z roku 2019, miałyby nie opłacały tzw. janosikowego;
  • komisje zarekomendowały poprawkę zmierzającą do tego, by szeroko rozumiane instytucje kultury mogły zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia epidemii;
  • komisje dodały też nowe zapisy dotyczące ochrony polskich firm przed wrogim przejęciem. Zarekomendowano rozszerzenie listy państw, które nie będą wymagać zgody UOKiK, o kraje pozaunijne, ale należące do OECD;
  • ustawa przewiduje, że przedsiębiorcy, w tym z sektora podstawowej produkcji rolnej, dotknięci skutkami pandemii, będą mieli możliwość zaciągnięcia kredytów o obniżonym oprocentowaniu. Dopłaty będą wypłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków nowo utworzonego Funduszu Dopłat do Oprocentowania. Umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do 31 grudnia 2020 r. Ustawa przewiduje również wakacje kredytowe, które umożliwią zawieszenie spłaty kredytu maksymalnie do 3 miesięcy;
  • nowe przepisy wprowadzają zasady uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, które mają na celu umożliwienie dłużnikowi podjęcie negocjacji z wierzycielami bez konieczności formalnego otwierania postępowania przez sąd, ale z jednoczesną ochroną przed egzekucją prowadzoną przez wierzycieli, działających indywidualnie;
  • ustawa stanowi m.in., że samorządy będą mogły przeznaczyć pieniądze z tzw. funduszu korkowego na przeciwdziałanie COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych. Pozwoli ona również wcześniej przekazać gminom raty w części oświatowej
  • nowelizacja nadała Policji i Żandarmerii Wojskowej nowe uprawnienie – wydawanie nakazu natychmiastowego opuszczenia przez osobę stosującą przemoc zajmowanego wspólnie mieszkania lub zakazu zbliżania się do niego. Senat rekomenduje: a) zmianę przepisów dotyczących sposobu dostarczenia osobie stosującej przemoc zawiadomienia o nakazie lub zakazie, sporządzania protokołu przy opuszczeniu mieszkania oraz biegu terminu rozpatrywania przez sąd zażalenia na nakaz opuszczenia mieszkania, b) wprowadzenie całkowitego zakazu zbliżania się osoby stosującej przemoc do osoby dotkniętej przemocą, a nie tylko w miejscu zamieszkania i bezpośrednim otoczeniu;
  • ustalono również, że w związku z rozporządzeniem ministra spraw zagranicznych z 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej:

a) MSZ ma uzupełnić skład komisji wyborczych za granicą w wymiarze horyzontalnym i politycznym o przedstawicieli komitetów wyborczych, w tym o osoby zgłoszone przez komitet Rafała Trzaskowskiego, a odrzucone przez konsulaty w Wielkiej Brytanii;

b) należałoby uzupełnić informacje, kiedy zakończyło się wysyłanie pakietów wyborczych i ile ich wysłano w rozliczeniu na poszczególne kraje;

c) należałoby „otworzyć” polskie konsulaty w celu możliwości osobistego dostarczenia pakietów wyborczych przez wyborców;

d) należałoby uruchomić specjalną infolinię informacyjną o wyborach prezydenckich.

 Pozostałe, szczegółowe informacje na temat prawa zawartego w Tarczy antykryzysowej znajdziecie Państwo w naszym Poradniku: www.russellbedford.pl/uslugi/poradnik-antykryzysowy

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland PFR dofinansuje restrukturyzowane spółki komandytowe - Russell Bedford https://t.co/JlvBXRkk0N
RB__Poland Mocna pozycja Russell Bedford wśród światowych sieci - Russell Bedford https://t.co/10NokoVSrU
RB__Poland Sprawozdanie z działalności według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9. - Russell Bedford https://t.co/ktCHi9ZfK5
RB__Poland Siłownia i sport w czasach zarazy – możliwe, ale pod pewnymi warunkami - Russell Bedford https://t.co/8giojcfbm0