piątek, 10 styczeń 2020 00:05

Zmiany w trybie wnoszenia subsydiarnego aktu oskarżenia

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, został zmieniony tryb postępowania w sprawie wnoszenia subsydiarnego aktu oskarżenia.

Ustawodawca zmienił przepis art. 55 kodeksu postępowania karnego, który obecnie brzmi: W razie powtórnego wydania postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania w wypadku, o którym mowa w art. 330 § 2, pokrzywdzony może w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu prokuratora nadrzędnego o utrzymaniu w mocy zaskarżonego postanowienia wnieść akt oskarżenia do sądu, dołączając po jednym odpisie dla każdego oskarżonego oraz dla prokuratora.

Z uzasadnienia ustawy wynika, że wskazane rozwiązanie ma na celu usunięcie ewentualnych błędów formalnych lub merytorycznych wydanego postanowienia

Ustawodawca przywrócił regulacje umożliwiające prokuratorowi nadrzędnemu kontrolę nad prawidłowością decyzji prokuratora niższego rzędu dotyczącej ponownej odmowy wszczęcia lub umorzenia postępowania przygotowawczego.

Z uzasadnienia ustawy wynika, że wskazane rozwiązanie ma na celu usunięcie ewentualnych błędów formalnych lub merytorycznych wydanego postanowienia. Prokurator nadrzędny powinien zwrócić uwagę na fakt uwzględnienia przez prokuratora wytycznych sądu uchylającego poprzednie postanowienie, tak aby mogły być one wyeliminowane (bądź zrealizowane) na etapie postępowania przygotowawczego.

Powyższe miałoby zgodnie z twierdzeniem ustawodawcy wkluczyć „niezasadne” wnoszenie subsydiarnych aktów oskarżenia przez osoby pokrzywdzone. Ustawodawca wyszedł z założenia, że kontrola wydanego postanowienia przez organ nadrzędny, który z racji pełnienia funkcji nadzorczych ma możliwość oceny zasadności wydanego postanowienia. W ostateczności przy wywiedzeniu odmiennych wniosków daje możliwość wniesienia aktu oskarżenia do sądu przez samego prokuratora.

Kolejną zmianą w zakresie subsydiarnego aktu oskarżenia jest dodanie do art. 55 kodeksu postepowania karnego przepisu § 2a, zgodnie z którym o wniesieniu subsydiarnego aktu oskarżenia sąd ma zawiadamiać innych znanych mu pokrzywdzonych. Ustawodawca chce w ten sposób zapewnić faktyczną możliwość przyłączenia się do postępowania innego pokrzywdzonego tym samym czynem.

Ustawodawca zmodyfikował zdanie 3 w art. 55 § 4 kodeksu postępowania karnego, w którym to przepisie wskazał, że cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego jest dopuszczalne jedynie za zgodą pokrzywdzonego, który wniósł akt oskarżenia, a w razie przyłączenia się do postępowania pokrzywdzonego, o którym mowa w § 3 (inni pokrzywdzeni tym samym czynem, którzy przyłączyli się do spraw) – również tego pokrzywdzonego. Tę zmianę należy ocenić bardzo pozytywnie z uwagi na fakt, że dotychczas możliwość cofnięcia subsydiarnego aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego była dopuszczalna jedynie za zgodą pokrzywdzonego, który wniósł akt oskarżenia.

Teraz ustawodawca nie różnicuje uprawnień procesowych pokrzywdzonych tym samym czynem w uzależnieniu od tego, który z nich wniósł subsydiarny akt oskarżenia. Zmiana ta jest istotna o tyle, że każdy pokrzywdzony, niezależnie od tego czy wniósł subsydiarny akt oskarżenia, czy jedynie przyłączył się do oskarżenia, winien mieć takie same uprawnienia procesowe.

Autor: Sylwia Jaszczuk, adwokat, współpracownik Russell Bedford Poland

 

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg
RB__Poland Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową - Russell Bedford https://t.co/Wh3Gngc88v