languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/Komisja Europejska chce skuteczniej walczyć z wyłudzeniami VAT – nowe propozycje obejmą WDT i WNT
środa, 27 czerwiec 2018 10:33

Komisja Europejska chce skuteczniej walczyć z wyłudzeniami VAT – nowe propozycje obejmą WDT i WNT

Mechanizm podatku VAT podatny jest na nadużycia z uwagi na specyficzną konstrukcję dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami w dwóch różnych krajach członkowskich. Komisja Europejska, świadoma problemu, pod koniec maja przedstawiła propozycję mającą na celu znaczące utrudnienie dokonywania oszustw w transakcjach wewnątrzwspólnotowych.

 

Obecnie jedna wewnątrzwspólnotowa transakcja dostawy towaru czy świadczenia usług podzielona jest na dwie transakcje. Podatnik sprzedający towar dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), nabywca zaś realizuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT). Przy spełnieniu szczegółowych warunków sprzedający realizuje transakcję opodatkowaną stawką podatku VAT 0%, zaś nabywca zobowiązany jest do rozliczenia podatku według właściwej stawki w swoim kraju nabycia. Ten mechanizm legł u podstaw najpoważniejszych oszustw z wykorzystaniem mechanizmu podatku VAT. Komisja Europejska chce wyeliminować to „słabe ogniwo”.

Propozycja jest niewątpliwie ciekawa. Jednak może napotkać przeszkody. Od razu nasuwa się pytanie w jaki sposób sprzedawca będzie miał ustalać jaka stawka podatku VAT jest właściwa w państwie nabycia dla towaru czy usługi, które sprzedaje? Nie trzeba przypominać, iż stawki podatku VAT mogą być różne dla wydawałoby się podobnego towaru.

Sposób na „znikających podatników”

Zmiana ma być znacząca. KE proponuje, aby opodatkowanie według właściwej stawki podatku VAT dla kraju nabycia następowało już w kraju sprzedaży. Kwotę tego podatku do właściwego urzędu skarbowego państwa nabycia przekazywać miałby urząd skarbowy państwa sprzedaży. Pozwoliłoby to wyeliminować istnienie podmiotu, który w ramach funkcjonującej karuzeli podatkowej zwany jest „znikającym podatnikiem” (missing trader). Podmiot ten (najczęściej fikcyjna spółka zarejestrowana w „wirtualnym” biurze) po zakupie towaru w innym kraju nie odprowadza właściwego podatku VAT z tytułu WNT i szybko „sprzedaje” towar do kolejnego podmiotu, uczestnika karuzeli podatkowej. Z drugiej strony, brak stawki VAT 0% przy sprzedaży do innego kraju członkowskiego eliminowałby ewentualną korzyść z wcześniejszego fikcyjnego obrotu towarem, w celu zwiększenia kwoty podatku naliczonego, którego zwrotu można domagać się od urzędu skarbowego. Podmiot, który realizuje takie korzyści w nomenklaturze VAT zwany jest „brokerem”.

Narzędzie do ustalania stawki podatku

Propozycja jest niewątpliwie ciekawa. Jednak może napotkać przeszkody. Od razu nasuwa się pytanie w jaki sposób sprzedawca będzie miał ustalać jaka stawka podatku VAT jest właściwa w państwie nabycia dla towaru czy usługi, które sprzedaje? Nie trzeba przypominać, iż stawki podatku VAT mogą być różne dla wydawałoby się podobnego towaru. W jaki sposób zweryfikować czy stawka na dany towar jest właściwa stawce, gdy jednego dnia realizuje się dostawę do nabywcy na Malcie i w Rumunii? Komisja Europejska chce rozwiązać ten problem tworząc specjalny portal informacyjny dla przedsiębiorców, w którym będzie można ustalić właściwą stawkę podatku. Rozwiązanie niewątpliwie jest ciekawe. Jednak czy ten portal będzie na bieżąco aktualizowany i obejmie wszystkie możliwe towary, które mogą być przedmiotem transakcji? Po stronie twórców i administratorów takiego systemu wymagana będzie niezwykła skrupulatność.

Konieczna będzie również większa współpraca miedzy administracjami podatkowymi państw członkowskich, które będą sobie przekazywać kwoty podatku VAT, wpłacone z tytułu transakcji wewnątrzwspólnotowej. Komisja Europejska jest dobrej myśli. Podatnicy przekonają się czy jej pomysły się sprawdzą, jeśli proponowane zmiany wejdą w życie, co może nastąpić w bliżej nieokreślonej przyszłości.       

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi