languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/Nagrody z zysku netto nie są kosztem podatkowym
piątek, 22 czerwiec 2018 09:29

Nagrody z zysku netto nie są kosztem podatkowym

Minister finansów w interpretacji z dnia 31 października 2013 r. sygn. DD6/033/164/MNX/09/PK-28/RD-114159/13 uznał za nieprawidłowe stanowisko spółki, która zakwalifikowała do kosztów podatkowych wydatki na nagrody dla pracowników z wypracowanego zysku oraz składki do Pracowniczego Programu Emerytalnego od tych nagród.

 

Spółka zwróciła się z pytaniem, czy wypłacone nagrody i składki od nich na pracowniczy program emerytalny mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. Zdaniem spółki wydatki o których mowa wyżej stanowią koszty uzyskania przychodów, gdyż niezależnie od tego, że wypłata następuje z zysku netto, to jest związana zarówno z prowadzoną działalnością spółki, jak i z osiąganymi przez nią przychodami.

Katowicka Izba Skarbowa potwierdziła stanowisko spółki, ale interpretację zmienił minister finansów, który podkreślił, że takie wypłaty nie mają w ogóle charakteru kosztowego, gdyż pochodzą z zysku spółki po opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Minister finansów uznał, że podstawową przesłanką do uznania ponoszonych wydatków jako koszty uzyskania przychodów, oprócz związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionymi wydatkami a osiąganymi przychodami, jest ich kosztowy charakter. Bez znaczenia pozostaje w tym przypadku fakt, że dla pracownika otrzymana nagroda stanowi przychód ze stosunku pracy.

W związku z powyższym nie mają w tym przypadku zastosowania postanowienia art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Niekosztowy charakter tego rodzaju wynagrodzenia wynika również z art. 16 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w myśl którego nieuznawane są za koszty uzyskania przychodów m.in. składki na ZUS oraz na Fundusz Pracy od nagród i premii, wypłacanych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zatem, skoro z przepisu tego wynika, że składki będące nieodłącznymi składnikami wypłacanego tego rodzaju wynagrodzenia, nie stanowią kosztu podatkowego, to niezrozumiałym działaniem byłoby uznanie samej nagrody wypłacanej z zysku netto  za tego rodzaju koszt.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi