languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/Rozliczenia VAT związane z handlem złomem
piątek, 22 czerwiec 2018 09:14

Rozliczenia VAT związane z handlem złomem

Organy skarbowe bardzo często prowadzą kontrolę podatników zajmujących się handlem złomem, podkreślając, że transakcje realizowane przez nabywców i odbiorców często mają prowadzić do uniknięcia opodatkowania sprzedaży na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004, Nr 54, poz. 535, dalej: ustawa o VAT).

 

Aby ograniczyć tego typu działania obecnie obowiązujące przepisy wskazują, iż obowiązek rozliczania podatku VAT z tytułu dokonanej transakcji spoczywa na nabywcy (ang. reverse charge). W praktyce oznacza to, że nabywca złomu nalicza i jednocześnie odlicza VAT z tytułu jego zakupu. Dostawca złomu wystawia natomiast fakturę sprzedaży, w której nie wykazuje podatku należnego. Taka faktura powinna zawierać adnotację, że zobowiązanym do rozliczenia VAT jest nabywca.

Ma to zastosowanie tylko w przypadku, gdy transakcje są realizowane pomiędzy podatnikami VAT. Oznacza to, że np. do sprzedaży złomu osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej stosuje się inne reguły, podatnikiem z tytułu takiej transakcji jest nadal dostawca złomu, który musi naliczyć VAT należny. Dostawca powinien więc każdorazowo upewnić się, czy jego kontrahent jest rzeczywiście podatnikiem VAT czynnym.

Obowiązek rozliczenia podatku powstaje również w sytuacji, w której dostawcą jest czynny podatnik VAT, a nabywcą  podatnik VAT zwolniony podmiotowo na podstawie art. 113 ust. 1 i  9 ustawy o VAT. Wtedy nabywca złomu staje się podatnikiem VAT zobowiązanym do rozliczenia VAT od dostawy złomu. W odniesieniu do tej transakcji nie korzysta on bowiem ze zwolnienia. Czynność nabycia złomu przez podatnika zwolnionego z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT wymaga wystawienia przez niego faktury wewnętrznej, która posłuży do rozliczenia podatku należnego.

Istotnym przy tym jest, iż w przypadku wystawienia faktury bez VAT, taką sprzedaż należy jednak uwzględnić w ewidencji sprzedaży, a w miejscu stawki należy wpisać, że transakcja nie podlega VAT.

Ważnym w tej kwestii jest ustalenie terminu powstania obowiązku podatkowego, który powstaje z chwilą wydania towarów lub wykonania usługi.

Aby uniknąć problemów w trakcie kontroli podatkowej bardzo istotne jest właściwe identyfikowanie kontrahenta na rzecz którego dokonywana jest dostawa.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi