languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/Nadchodzi podatek katastralny wady i zalety podatku
wtorek, 06 wrzesień 2022 06:13

Nadchodzi podatek katastralny wady i zalety podatku

Jeszcze w listopadzie 2021 roku Ministerstwo Finansów deklarowało, że „rząd nie planuje wprowadzenia podatku katastralnego”, tj. powszechnej daniny od wartości nieruchomości. Sytuacja może jednak ulec zmianie z uwagi na pogorszającą się sytuację gospodarczą Polski, spowodowaną trwającym od 11 marca 2020 r. stanem pandemii koronawirusa (Sars-CoV2), jak również wysoką inflacją spowodowaną m.in. przez wybuch wojny na Ukrainie.

Presja na ratowanie stabilnego wzrostu gospodarczego może doprowadzić rząd do poszukania dodatkowego źródła finansowania programów pomocowych, w tym do wprowadzenia dodatkowych danin publicznych, tj. podatek katastralny (ad valorem), który jest jedną z form opodatkowania nieruchomości, zakładającą, że właściciel nieruchomości powinien płacić podatek, którego stawka uzależniona jest od wartości nieruchomości.

Jakie są zalety i wady wprowadzenia podatku katastralnego?

Do zalet zaliczyć należy, m.in.:

 • dodatkowe wpływy do budżetu Państwa,
 • większe prawdopodobieństwo uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • zmniejszenie ilości pustostanów w przestrzeni publicznej,
 • ograniczenie skupu nieruchomości dla celów inwestycyjnych spekulacyjnych przez inwestorów,
 • ograniczenie tzw. szarej strefy podatków lokalnych.

Do wad podatku katastralnego należą m.in.:

 • znaczące zwiększenie obciążeń podatkowych dla właścicieli nieruchomości,
 • konieczność zmiany modelu lokowania oszczędności (dot. osób posiadających więcej niż 1 nieruchomość,
 • brak korelacji pomiędzy wysokością dochodów podatnika a wysokością podatku, co w konsekwencji może zmuszać podatników do sprzedaży nieruchomości, których wartość wzrosła w szybkim tempie, lub które odziedziczyli po najbliższych,
 • ograniczenie zainteresowania polepszaniem stanu technicznego nieruchomości przez ich właścicieli, co wiązałoby się z doprowadzeniem przez podatnika do wyższego podatku,
 • wzrost średnich stawek czynszu najmu wynikający z próby przerzucenia ciężaru podatku katastralnego na najemców,
 • pogłębianie się braku zaufania podatników do ustawodawcy wprowadzającego rewolucyjne dla podatników zmiany podatkowe bez stopniowego przygotowania podatników do zmian, tj. brak ciągłości systemu podatkowego,
 • odcięcie klasy średniej od możliwości lokowania oszczędności w nieruchomościach bez widocznych alternatyw inwestycyjnych, co może prowadzić do zmniejszenia się tej grupy społecznej.

Czy warto wprowadzić dodatkową daninę publiczną?

Powyższe argumenty należy również rozważyć z perspektywy fiskusa oraz z perspektywy podatników. Już wstępna analiza jednoznacznie dowodzi, że wszystkie argumenty przemawiające za wdrożeniem podatku katastralnego są wartościowe przede wszystkim dla fiskusa. Z drugiej strony argumentacja przeciwko wdrożeniu podatku katastralnego jest istotna z punktu widzenia podatników. Taki stan rzeczy oznacza, że podjęcie próby wdrożenia podatku katastralnego przez ustawodawcę będzie motywowane w głównej mierze chęcią uzyskania dodatkowych środków na realizacje celów istotnych politycznie, a nie wolą wdrożenia rozwiązań istotnych z punktu widzenia szeroko rozumianego dobra publicznego. Co istotne, ocena zasadności wdrożenia podatku katastralnego powinna odbywać się przede wszystkim w oparciu o bezpośredni skutek podatku. Kwestie pośrednio związane z wprowadzeniem nowej daniny publicznej, tj. zmniejszenie ilości pustostanów w przestrzeni publicznej, większa szansa na uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego czy też ograniczenie skupu nieruchomości dla celów inwestycyjnych spekulacyjnych przez inwestorów, nie powinny stanowić głównego argumentu ustawodawcy, a jedynie dodatkowy, poboczny. Istnieje, bowiem szereg innych możliwych narzędzi, które mogłyby wpłynąć korzystnie na tę strefę życia publicznego, niekoniecznie polegających na nałożeniu na wszystkich właścicieli nieruchomości dodatkowego podatku katastralnego. Przedmiotowe zagadnienie wymaga, w szczególności dogłębnej analizy pod kątem prawnym oraz ekonomicznym.

Autor: Maksymilian Kulczycki

Autor jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Prawo oraz  Finanse i Rachunkowość. Od 2022 r. związany z Russel Bedford Poland. W 2018 roku ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W 2019 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego. Przedmiotem jego zainteresowań zawodowych jest prawo spółek handlowych, w szczególności fuzje i przejęcia, przekształcenia, jak również prawo podatkowe, w szczególności podatek dochodowy od osób prawnych.

Russell Bedford

Russell Bedford

W Russell Bedford Poland łączymy potencjał naszych ekspertów z wielu branż, oferując Państwu usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, audytu, księgowości oraz doradztwa restrukturyzacyjnego i biznesowego.

Na polskim rynku usług profesjonalnych działamy od 2011 roku, nasze biura znajdują się w Warszawie, Katowicach i w Bydgoszczy. Pracuje w nich ponad 70-osobowy zespół zajmujący się kompleksową obsługą zarówno przedsiębiorstw, jak i podmiotów indywidualnych. Nasz zespół tworzą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, księgowi, biegli rewidenci, biegli ds. wycen, analitycy finansowi i inni specjaliści.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi