languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/Zmiany w zakresie dokumentowania transakcji z rajami podatkowymi, uchylenie obowiązku dokumentacyjnego w zakresie pośrednich transakcji rajowych – projekt skierowany do Sejmu 
piątek, 26 sierpień 2022 07:39

Zmiany w zakresie dokumentowania transakcji z rajami podatkowymi, uchylenie obowiązku dokumentacyjnego w zakresie pośrednich transakcji rajowych – projekt skierowany do Sejmu 

Ministerstwo Finansów w dniu 25 sierpnia 2022 r. skierowało do Sejmu projekt  ustawy nowelizującej m.in. ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa CIT”). Zgodnie z przesłanym do prac sejmowych projektem, wyłączone mają zostać obowiązki dokumentacyjne w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych.

Zgodnie z art. 1 pkt 6 lit. b projektu ustawy nowelizującej uchylone zostaną przepisy art. 11o st. 1a i 1b ustawy CIT, a to oznacza usunięcie w całości zapisów dotyczących pośrednich transakcji rajowych.

Z kolei zgodnie z projektowanymi przepisami przejściowymi, zmiana ta ma obowiązywać retroaktywnie ze skutkiem  od dnia 1 stycznia 2021 r.

Kilka dni przed skierowaniem projektu do prac sejmowych MF opublikowało swoje stanowisko w odniesieniu do uwag zgłoszonych podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych do przedstawionego projektu, z których wynika, że zmiana polegająca na wyłączeniu obowiązku dokumentowania pośrednich transakcji rajowych jest efektem uwzględnienia uwag zgłaszanych w tych konsultacjach.

W uwagach MF do projektu zmiany przepisów CIT odnośnie pośrednich transakcjach zamieszczono informację o planowanym uchyleniu przepisów, które dotyczą raportowania pośrednich transakcji rajowych. MF uwzględniło uwagi dotyczące wyłączenia transakcji krajowych z obowiązku dokumentowania pośrednich transakcji rajowych. Uzasadnieniem takiego uproszczenia jest m.in. fakt, że podmioty krajowe dokonujące bezpośrednich transakcji z rajami podatkowymi są już zobowiązane do sporządzenia dokumentacji TP i zaraportowania w TPR w każdym przypadku powyżej 100 tys. zł (zmieniane na 200 tys. zł). Tym samym organy podatkowe dysponując już informacją o takim podatniku mają wszystkie informacje o jego transakcjach z innymi podmiotami krajowymi (np. z JPK i innych systemów).

Z kolei w uzasadnieniu do projektu ustawy autorzy zmian wskazali, że istniejące i wcześniej proponowane rozwiązania w zakresie pośrednich transakcji rajowych nie były proporcjonalne względem celu, któremu miały służyć:

„Wątpliwości interpretacyjne oraz trudności praktyczne w identyfikacji rzeczywistego właściciela należności oraz stosowania domniemania jego rezydencji w raju podatkowym mogłyby również prowadzić do pozyskiwania informacji, które nie odzwierciedlałyby rzeczywistych relacji pośrednich polskich podmiotów z rajami podatkowymi. Ograniczałoby to w znacznym stopniu przydatność takich informacji dla rzetelnej analizy ryzyka prowadzonej przez KAS.”

Uchylenie przepisów art. 11o ust. 1a i 1b ze skutkiem od 1 stycznia 2021 r. oznacza, że już w bieżącym roku, sporządzając dokumentacje podatkowe za rok 2021 podatnicy nie będą zobowiązani do pozyskiwania informacji o transakcjach pośrednio realizowanych z rajami podatkowymi.

Pozostają w mocy przepisy dotyczące bezpośrednich transakcji rajowych, jednak w tym przypadku podwyższone zostaną progi dokumentacyjne, z obowiązującego dotychczas progu 100.000 zł, do odpowiednio:

1) 2 500 000 zł – w przypadku transakcji finansowej,

2) 500 000 zł – w przypadku transakcji innej niż transakcja finansowa

Skutkiem przyjęcia tych zmian istotnemu ograniczeniu podlegać będzie wolumen transakcji podlegających obowiązkom dokumentacyjnym, a przede wszystkim podatnicy unikną konieczności przeprowadzenia kłopotliwej identyfikacji transakcji pośrednich oraz pozyskiwania informacji na ich temat, o których informowaliśmy wcześniej.

Źródło:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw skierowany do Sejmu RP w dniu 25 sierpnia 2022 r., druk DKPL.WK.0610.2.122.2022.ACY(12).

 

Russell  Bedford

Russell Bedford

W Russell Bedford Poland łączymy potencjał naszych ekspertów z wielu branż, oferując Państwu usługi w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, audytu, księgowości oraz doradztwa restrukturyzacyjnego i biznesowego.

Na polskim rynku usług profesjonalnych działamy od 2011 roku, nasze biura znajdują się w Warszawie, Katowicach i w Bydgoszczy. Pracuje w nich ponad 70-osobowy zespół zajmujący się kompleksową obsługą zarówno przedsiębiorstw, jak i podmiotów indywidualnych. Nasz zespół tworzą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni, księgowi, biegli rewidenci, biegli ds. wycen, analitycy finansowi i inni specjaliści.

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi