languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/Nowelizacja kodeksu spółek handlowych koliduje z prawem podatkowym cen transferowych
czwartek, 04 sierpień 2022 11:19

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych koliduje z prawem podatkowym cen transferowych

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych ma wejść w życie 13.10. b.r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 807). Nowe przepisy kolidują z prawem dotyczącym cen transferowych.

Od października spółka zależna będzie mogła otrzymać tzw. wiążące polecenie. Art. 212 . KSH stanowi, że spółka dominująca może wydać spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw spółki (wiążące polecenie), jeżeli jest to uzasadnione interesem grupy spółek oraz przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Niestety można zauważyć, że przepisy stanowią inaczej, mianowicie nie uwzględniono tu prawa podatkowego.

W myśl zasady ceny rynkowej transakcje między podmiotami powiązanymi powinny przebiegać na warunkach podobnych do tych, które ustalają między sobą podmioty niepowiązane. Po wprowadzeniu wiążących poleceń zasada ta może być łatwo łamana, a spółki będą stawać przed dylematem: złamać przepisy podatkowe dotyczące ceny rynkowej czy odmówić wykonania polecenia wiążącego, co wiąże się ze skomplikowaną procedurą (chociażby wymaga uprzedniej uchwały zarządu spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek). Odmowa wykonania wiążącego polecenia może nastąpić w przypadku, gdy jego wykonanie grozi spółce niewypłacalnością. Wiąże się to z koniecznością oceny tego czy spółka wejdzie w stan niewypłacalności 

 

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi