poniedziałek, 25 październik 2021 12:16

TPR a transakcje zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego

Wraz z końcem roku rośnie niepewność związana ze zmianami związanymi z projektem „Polski Ład”. Dodatkowo należy przy tym pamiętać o obowiązkach, jakimi obciążone są spółki przy zamknięciu roku podatkowego, i zacząć się do nich przygotowywać. W szczególności dotyczy to obowiązków związanych z dokumentacją cen transferowych.

Czemu warto o tym pisać? Pewnie dlatego, że dla wielu podmiotów informacja o przesunięciu terminów zaginęła w zalewie zmian, propozycji i innych kwestii podatkowych. Podobnie jak w zeszłym roku ustawodawca podjął decyzję aby, w wyniku panujących warunków epidemiologicznych, wydłużyć termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych, wraz ze sporządzeniem oświadczenia oraz przedłożenia informacji TPR-C oraz TPR-P[1].

Na podstawie ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw[2] doszło do zmiany w art. 31z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych[3]. W obecnym brzmieniu termin do złożenia wymaganych dokumentów przedłużono do:

  1. do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;
  2. o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.;
  3. do dnia 30 września 2021 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.;
  4. o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Jak zatem widać, dla niektórych podmiotów ten termin może być znacznie istotniejszy niż dla innych. Skoro jednak do tego terminu jeszcze dwa miesiące, dla większości podmiotów będzie to bowiem 31 grudnia 2021 r., to dlaczego warto już teraz zacząć się tym zajmować? Powodów jest wiele i zdecydowana większość z nich wynika z faktu niedocenienia potrzebnego czasu na zebranie odpowiednich informacji oraz problemów, które mogą się pojawić w trakcie przygotowywania dokumentacji i analizy porównawczej. Na dodatek następnie trzeba przenieść te informacje na druk informacji TPR, które to zostały 15 lipca tego roku zmodyfikowane, zgodnie ze zmianami w Rozporządzeniach Ministra Finansów[4]. Nie należy więc odkładać tego na ostatnią chwilę, żeby nie nadziać się na niespodziankę, gdy formularz będzie wyglądał inaczej niż dotychczas nam znane.

Organy podatkowe udzielają wyjaśnień

Dodatkowym problemem mogą być ciągle pojawiające się niejasności w zakresie konkretnych i specyficznych przypadków, które mogą zaistnieć odnośnie transakcji z podmiotami powiązanymi. Szczególnie intrygujące są te związane z art. 11n ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Ustawa o CIT)[5] oraz z art. 23z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dale: Ustawa o PIT)[6], w których wskazane są przesłanki wyłączenia z obowiązku sporządzania lokalnych dokumentacji cen transferowych.

W tym zakresie udzielono już istotnej interpretacji indywidualnej, która doprecyzowała sposób w jaki należy wyznaczać progi po przekroczeniu których powstaje obowiązek dokumentacyjny[7]. Potwierdzono w niej, że w wypadku transakcji jednorodnej, w której występują zarówno podmioty spełniające i niespełniające przesłanek z art. 11n ustawy o CIT albo z art. 23z ustawy o PIT, to w sytuacji gdy wyłączenie podmiotów zwolnionych spowoduje nieprzekroczenie progu, Spółka nie będzie zobowiązana do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych z tytułu tej transakcji.

Kolejna istotna interpretacja podatkowa została wydana 31 sierpnia tego roku[8]. Istotą tej interpretacji jest odpowiedź na pytania związane z podobną sytuacją jak powyżej opisana ale w zakresie wypełniania informacji TPR. Brak było bowiem jednoznacznych odpowiedzi w przepisach podatkowych jak prawidłowo przenieść taki stan faktyczny na formularz aby nie wprowadzić badających go organów w błąd albo nieumyślnie zataić wymagane informacje.

Stan faktyczny Spółki, opisany we wniosku, wskazywał, że zawiera ona transakcje jednorodne z podmiotami porównywalnymi dla których możliwe jest zastosowanie zwolnienia na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy o CIT, jak i z podmiotami powiązanymi, dla których zastosowanie ww. zwolnienia jest niemożliwe. Zgodnie z tym Wnioskodawca zadał pytania w zakresie obowiązku wykazywania w informacji TPR-C dla szeregu możliwych przypadków, które mogą wystąpić w takiej sytuacji.

Wnioski z interpretacji

W odpowiedzi organ podatkowy przychylił się do oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawcy. W uzasadnieniu stwierdził, że Podatnik:

  1. zobowiązany jest do złożenia informacji o cenach transferowych tylko dla tej części transakcji, w ramach których nie znajduje zastosowania zwolnienie na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy o CIT - w przypadku gdy wartość transakcji kontrolowanej po odliczeniu wartości transakcji, która jest wymieniona w art. 11n pkt 1 ustawy o CIT przekracza kwoty określone w art. 11k ust. 2, natomiast wartość transakcji zwolnionej na podstawie ww. przepisów nie przekracza tych kwot,
  2. zobowiązany jest do złożenia TPR tylko dla tej części transakcji, w ramach których znajduje zwolnienie na podstawie art.11n pkt 1 ustawy o CIT - w przypadku gdy wartość transakcji, która jest wymieniona w art. 11n pkt 1 przekracza kwoty określone w art. 11k ust. 2 ustawy o CIT, natomiast pozostała część transakcji nie przekracza tych kwot,
  3. nie jest zobowiązany do złożenia informacji o cenach transferowych - przypadku gdy zarówno wartość transakcji wymienionej w art. 11n pkt 1 ustawy o CIT, jak i pozostałej części transakcji nie przekracza kwot określonych w art. 11k ust. 2 tejże ustawy

Ten skomplikowany mechanizm lepiej wyjaśni poniższy przykład wraz z załączoną do niego tabelą.

Przykład

Spółka XYZ Sp. z o.o. dokonuje transakcji towarów ze swoimi podmiotami powiązanymi z czego niektóre z nich podlegają pod zwolnienie z tytułu art. 11n ustawy o CIT a część nie. Wypełnienie informacji TPR-C, w zależności od poszczególnych wartości transakcji, powinno zostać dokonane zgodnie z poniższą tabelą

 

Wartość transakcji zwolnione

Wartość transakcji niezwolnionej

Obowiązek w zakresie  informacji TPR

powyżej 10.000.000

powyżej 10.000.000

Należy wykazać w dwóch osobnych polach z czego tę część transakcji, która spełnia warunki do zwolnienia, należy wykazywać w informacji TPR w sposób uproszczony.

poniżej 10.000.000

powyżej 10.000.000

Należy wykazać część transakcji w podmiotami nie podlegającymi pod zwolnienie z tytułu art. 11n ustawy o CIT.

powyżej 10.000.000

poniżej 10.000.000

Należy wykazać część transakcji z podmiotami podlegającymi pod zwolnienie z tytułu art. 11n ustawy o CIT w sposób uproszczony.

poniżej 10.000.000

poniżej 10.000.000

Brak obowiązku w zakresie informacji TPR.

Źródło: Opracowanie własne

Jest to kolejny przykład korzystnej linii interpretacyjnej w zakresie cen transferowych. Powoduje to bowiem ograniczenie, dość rozbudowanych, obowiązków informacyjnych dla podmiotów powiązanych oraz zapewni wielu podmiotom dokonujących takich transakcji pewność w zakresie sporządzania informacji TPR na koniec roku podatkowego.

[1] dalej: Informacje TPR

[2] (Dz. U. z 2021 r. poz. 694)

[3] (Dz. U. poz. 1842)

[4] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 2515 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. poz. 2487 z późn. zm.).

[5] Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800 z późn. zm.)

[6] Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.).

[7] interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 30 kwietnia 2021 r. nr sygn. 0111-KDIB1-2.4010.84.2021.2.MS

[8] Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 31 sierpnia 2021 r. nr sygn. 0111-KDIB1-2.4010.231.2021.2.MS.

Damian Kuszewski

Autor jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość, oraz absolwentem Wydziału Prawa na SWPS. Od 2018 r. związany z Russel Bedford Poland. Przedmiotem jego zainteresowań zawodowych jest prawo podatkowe, a w szczególności podatki dochodowe.

 

Masz pytanie z zakresu cen transferowych?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Zmiany w cenach transferowych w ramach Polskiego Ładu. Część II - Russell Bedford https://t.co/cjAykIp0z8
RB__Poland Przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnieniu – walka z szarą strefą w Polskim Ładzie - Russell Bedford https://t.co/ObA05dxkuX
RB__Poland @RBakiewicz @tterlikowski *Ferowanie, nie forowanie.
RB__Poland Co z błędami księgowych spowodowanymi przez przepisy tzw. Polskiego Ładu? - Russell Bedford https://t.co/5HNFd3ZM9p