czwartek, 09 wrzesień 2021 13:49

Szybszy zwrot VAT – zachęta do rozliczeń bezgotówkowych

W ramach proponowanych zmian związanych z opublikowaniem przez Ministerstwo Finansów dnia 26 lipca 2021 r. projektu ustawy tzw. „Polski Ład” przewidziano wprowadzenie instytucji szybszego zwrotu VAT dla „podatników bezgotówkowych”.

Planowane regulacje stanowią, że spełniając odpowiednie warunki, podatnik będzie uprawniony do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w ciągu 15 dni, licząc od terminu przewidzianego na złożenie deklaracji.

Niestety, obwarowanie mechanizmu wieloma złożonymi warunkami może spowodować to, iż jego wykorzystywanie będzie znacząco ograniczone

Wymogi do skorzystania z szybszego zwrotu VAT

Podstawowymi wymogami, których spełnienie pozwoli na uzyskanie przyspieszonego zwrotu VAT, będzie spełnienie następujących kryteriów (w okresie ostatnich trzech miesięcy):

  • zaewidencjonowanie co najmniej 80% sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących, umożliwiających połączenie i przesyłanie danych między kasą, a Centralnym Repozytorium Kas (CRK) – kasy online i wirtualne;
  • zaewidencjonowanie co najmniej 80% (do końca 2023 roku – nie mniej niż 65%) sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu.

Wprowadzenie rozwiązania przejściowego dot. stosowania niższego progu obrotów bezgotówkowych u podatników na poziomie 65% przez 2 lata od wejścia w życie ww. przepisów ma na celu uwzględnienie tempa rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce.

Ponadto, aby otrzymać przyspieszony zwrot VAT, należy spełnić dodatkowe warunki:

  • przez poprzednie 12 miesięcy łączna wartość zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas sprzedaży, wraz z podatkiem, nie będzie mogła być niższa niż 50 000 zł za każdy okres rozliczeniowy;
  • kwota zwrotu VAT nie będzie mogła przekroczyć dwukrotności podatku wynikającego ze sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas w danym okresie rozliczeniowym;
  • kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w bieżącej deklaracji, nie będzie mogła przekraczać 3 000 zł;
  • podatnik, przez poprzednie 12 miesięcy, będzie musiał być zarejestrowany jako czynny płatnik VAT, składać deklaracje oraz prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas rejestrujących umożliwiających połączenie i przesyłanie danych do CRK;
  • podatnik przez 3 miesiące poprzedzające ubieganie się o przyspieszony zwrot VAT będzie musiał posiadać rachunek ujawniony na tzw. „białej liście”.

Co ważne, do weryfikacji warunków zwrotu VAT w terminie 15-dniowym, nie będzie wymagane przekazywanie przez podatników dodatkowych danych, w tym potwierdzających spełnienie progu płatności bezgotówkowych w obrotach zewidencjowanych przy użyciu kas rejestrujących online, w tym wirtualnych. Zmiany mają opierać się na założeniu, że istniejące narzędzia analityczne jakimi dysponuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej (np. pliki JPK_VAT, zasoby Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, zasoby CRK) powinny zapewnić organom możliwość weryfikacji zasadności zwrotu VAT w czasie szybszym niż 15 dni.

Sankcje w VAT za brak zapewnienia możliwości dokonywania płatności bezgotówkowych

Dodatkowo, w związku z planowaną w ustawie Prawo przedsiębiorców (projektowany art. 19a) koniecznością zapewnienia przez przedsiębiorców możliwości przyjmowania płatności bezgotówkowych przy użyciu instrumentu płatniczego, w przepisach ustawy o VAT resort finansów zdecydował się na wprowadzenie rozwiązań, które mają na celu czasowe ograniczenie niektórych preferencji w VAT podatnikom, którzy wbrew ww. obowiązkowi nie zapewnią gotowości do przyjmowania płatności bezgotówkowych.

W związku z tym, podatnikowi u którego zostało zidentyfikowane, że wbrew obowiązkowi nie zapewnił możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana przewidziano:

  • czasowe wyłączenie możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych,
  • czasowe wyłączenie prawa do zwrotu VAT w terminie 25-dniowym.

Co więcej, wyłączenie możliwości ubiegania się o zwrot VAT w przyspieszonym terminie 25-dniowym przez podatników, u których w danym okresie zidentyfikowano, że nie dopełniali powyższego obowiązku, zwrot VAT w terminie 25-dniowym w takich przypadkach nie będzie przysługiwał zarówno za okres rozliczeniowy, w którym zostało to zidentyfikowane jak i za 6 kolejnych okresów rozliczeniowych.

Analogicznie, powrót do rozliczenia kwartalnego również będzie mógł nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy następujących po ostatnim miesiącu kwartału, w którym nieprawidłowość została zidentyfikowana.

Należy podkreślić, że MF wykluczył także z ww. preferencji najmniejsze podmioty, osiągające obroty niższe niż 50 000 zł miesięcznie. Trudno się więc zgodzić z argumentacją resortu, że „(…) rozwiązanie powinno być generalnie dostępne dla podatników realizujących sprzedaż detaliczną”.

Jak wskazuje resort, w kontekście proceduralnym naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł przedłużyć 15-dniowy termin do zwrotu VAT do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika. W tym zakresie uwzględniając praktykę organów podatkowych istnieje spore prawdopodobieństwo, że przyspieszone zwroty VAT będą mogły zostać opóźniane przykładowo z uwagi na prowadzenie przez fiskusa czynności sprawdzających/kontroli podatkowych.

Ponadto, w przypadkach których weryfikacja rozliczenia (w odniesieniu do przesłanek skrócenia terminu zwrotu z 60 do 15 dni) zakończy się wynikiem negatywnym, dalsza weryfikacja zasadności zwrotu VAT wykazanego w rozliczeniu podatnika będzie dokonywana w terminie „podstawowym” tj. 60 dni.

Podsumowując, najszybszy w Europie, 15-dniowy termin zwrotu VAT, powinien wzbudzić spore zainteresowanie podatników. Niestety, obwarowanie mechanizmu wieloma złożonymi warunkami może spowodować to, iż jego wykorzystywanie będzie znacząco ograniczone. Konieczne w tym kontekście wydaje się również zwrócenie uwagi na zagrożenia jakimi są np. ciągłe zwiększanie wiedzy organu nad działaniami podatnika, a to wiąże się z pogłębieniem nadzoru czy wprowadzenie nowych wspomnianych już wyżej sankcji. Należy przyjąć, że działania resortu ukierunkowane są na eliminowanie szarej strefy, której obecność jest szacowana w Polsce na 20% PKB. Nietrudno jednak zauważyć, że będzie się to odbywało na zasadzie kija i marchewki.[1]

[1] Na podstawie:

Projekt ustawy zmieniającej – tzw. „Polski Ład”: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12349409/12805432/12805433/dokument514512.pdf

Objaśnienia podatkowe do ustawy zmieniającej: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12349409/12805432/12805433/dokument514955.pdf

https://www.money.pl/pieniadze/calkowita-eliminacja-gotowki-to-tylko-kwestia-czasu-6663979768474368a.html

https://www.pit.pl/aktualnosci/mf-zwrot-vat-w-15-dni-i-ulgi-w-ramach-programu-podatnik-bezgotowkowy-od-2022-r-1005625 

 O autorze: Mateusz Krawczyński

Młodszy konsultant podatkowy w Russell Bedford Poland. Absolwent studiów licencjackich na kierunku Logistyka oraz studiów magisterskich Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe w zakresie podatków zdobywał w jednej z firm z tzw. Wielkiej Czwórki. Specjalizuje się w podatku od towarów i usług, w szczególności pod kątem rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.

Szybszy zwrot VAT – zachęta do rozliczeń bezgotówkowych

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Rozprawy bardziej punktualne, ale mniej kulturalne – Obywatelski Monitoring Sądów 2021 - Russell Bedford https://t.co/8dhPH6NVKI
RB__Poland Co należy wiedzieć o prostej spółce akcyjnej oraz jakie są jej wady i zalety? - Russell Bedford https://t.co/0CxNXkMN1o
RB__Poland Przedsiębiorcy dyskutowali na temat zmian podatkowych Polskiego Ładu – nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej w… https://t.co/ju5uHHU8AI
RB__Poland Nowe formy zwolnień z kas w związku pakietem e-commerce - Russell Bedford https://t.co/jmQrLTffGs