środa, 07 kwiecień 2021 13:44

Podatkowe FAQ. Jak odliczyć ulgi w ramach programu czyste powietrze?

Pytanie Nie korzystałam z programu czyste powietrze, ale wymieniałam okna i ociepliłam stary, kilkudziesięcioletni dom. Wiem, że okna mogę odliczyć w pit. Czy materiały wykorzystane do ocieplenia domu, jak styropian, kleje również mogę odliczyć?

Szanowna czytelniczko,

od 1 stycznia 2019 r. wprowadzona została ulga termomodernizacyjna, przysługująca podatnikom rozliczającym się według skali podatkowej, 19% stawki podatkowej oraz opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli byli równocześnie właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Odliczeniu podlegają wydatki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Wśród wykazanych w rozporządzeniu materiałów budowlanych i urządzeń wskazana jest bezpośrednio „stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne”, nie ma jednak bezpośrednio wskazanego określenia, które z materiałów budowlanych wykorzystanych do ocieplenia podlegają również pod możliwość skorzystania z ulgi. Wymienione są co prawda „materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem”, jednak jest to pojęcie na tyle ogólne, że może rodzić pewne wątpliwości.

Przydatne w jednoznacznym udzieleniu odpowiedzi na pytanie może się zatem okazać zwrócenie się do interpretacji organów skarbowych w zakresie rozliczania ulgi termomodernizacyjnej. Pozytywnie w tym zakresie wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 10 grudnia 2019 r. nr 0113-KDIPT3.4011.392.2019.4.MH, jak również z dnia 10 lutego 2021 r. nr 0112-KDIL2-1.4011.812.2020.2.JK oraz z dnia 29 grudnia 2020 r. nr 0113-KDIPT2-2.4011.772.2020.2.MP. We wskazanych interpretacjach organ podziela stanowisko wnioskodawców w zakresie m.in. kosztów zakupu styropianu oraz kleju dla celów ocieplenia budynku mieszkalnego. Biorąc to pod uwagę, należało by odpowiedzieć na pani pytanie twierdząco.

Należy podkreślić że podatnik ma 3 lata na zrealizowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego inaczej będzie on zobowiązany do zwrotu ulgi. Termin ten liczony jest od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Co do zasady podatnik może skorzystać z ulgi w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym poniósł wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zgodnie z wystawioną fakturą (czyli w dniu dokonania dostawy towaru/wykonania usługi albo w dniu wystawienia faktury, jeżeli brak jest wyznaczenia daty sprzedaży). W przypadku gdy poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem VAT, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Jeśli kwota odliczenia przekracza wysokość dochodu podatnika, podlega ona odliczeniu w kolejnych latach, nie później jednak niż przez 6 lat od końca roku podatkowego w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Wartość oszacowaną na podstawie faktur za przedsięwzięcie należy ująć w załączniku PIT/0 w części B w polu 27 dla podatnika lub 28 dla małżonka. Należy jednak pamiętać, że wartość ulgi nie może przekroczyć kwoty 53 000 zł na osobę w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Podatnicy pozostający w związku małżeńskim powinni wiedzieć, że limit ten dotyczy każdego z małżonków odrębnie, czyli każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł. W przypadku dokonywania modernizacji budynku poprzez osoby pozostające w związku małżeńskim, koszt powinien być podzielony na oboje współmałżonków.

W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland 01.07. – kolejna data wdrożenia elektronicznego systemu KRS - Russell Bedford https://t.co/SPTIrrGa2w
RB__Poland Zapotrzebowanie na specjalistów do spraw prawnych wzrosło w 2020 roku - Russell Bedford https://t.co/YF0Yq7ejVo
RB__Poland Dopuszczalność zatrudnienia członka zarządu na etacie - Russell Bedford https://t.co/IKNwxDHJCD
RB__Poland Projekt ustawy o fundacji rodzinnej w konsultacjach - Russell Bedford https://t.co/h1zruQaipT