piątek, 08 styczeń 2021 12:29

Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych

Początek roku przyniósł podatnikom wiele zmian w systemie podatkowym, w tym w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych. Nowelizacji uległy m.in. cztery rozporządzenia wykonawcze dotyczące elementów dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych (TPR) w zakresie zarówno podatku PIT jak i CIT (zmiany ukazały się w Dz.U. z 2020 r. pod poz. 2408, 2413, 2383, 2387).

Chociaż zmiany weszły w życie 1 stycznia 2021 r., pamiętajmy, że obejmą transakcje zrealizowane w roku 2020, w związku z czym warto zapoznać się z nimi już teraz.

Zmiany w elementach dokumentacji cen transferowych

Zmiana przewiduje rozszerzenie zakresu elementów wymaganych w lokalnej dokumentacji cen transferowych w przypadku transakcji, o których mowa w art. 11o ust. 1 i 1a ustawy CIT oraz art. 23za ust.1 lub 1a ustawy  PIT (tj. w przypadku transakcji z tzw. rajami podatkowymi), o uzasadnienie gospodarcze transakcji, w szczególności:

  • opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, takich jak: niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości, powstanie lub zawyżenie straty podatkowej oraz powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo zawyżenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku, a także
  • opis spodziewanych innych, kwantyfikowalnych lub niekwantyfikowalnych, korzyści ekonomicznych, takich jak: zwiększenie rentowności działalności przed opodatkowaniem, zwiększenie produktywności pracy, wzmocnienie przewagi konkurencyjnej, zwiększenie udziału w rynku, zwiększenie rozpoznawalności przedsiębiorstwa, marki lub produktu oraz rozwój cech funkcjonalnych przedsiębiorstwa lub produktu.

Zmiany w zakresie informacji TPR

Więcej zmian przewidziano dla informacji o cenach transferowych składanych za 2020 rok. Zdaniem Ministra Finansów wprowadzone rozwiązania mają za zadanie ułatwić wypełnianie informacji o cenach transferowych i jej składanie, jak również podnieść efektywność analizy danych z informacji o cenach transferowych.

Nowelizacja wprowadza zmiany, dotyczące w szczególności:

  • usunięcia wymogu podawania kodu PKD dla podmiotu składającego informację (przy zachowaniu takiego wymogu dla podmiotu, którego dotyczy informacja);
  • dodania pola umożliwiającego wskazanie w sposób opisowy przedmiotu transakcji kontrolowanej (do tej pory można było wybrać wyłącznie kategorię);
  • umożliwienia bezpośredniego wskazania analizy zgodności jako sposobu przeprowadzenia analizy cen transferowych, wraz ze wskazaniem źródła danych.

Z drugiej strony znowelizowany formularz TPR rozszerza zakres przekazywanych danych poprzez konieczność wskazania:

  • w przypadku korzystania z safe harbour dla pożyczek (art. 11g ustawy o CIT) – dokładnych danych identyfikacyjnych kontrahenta;
  • wartości transakcji kontrolowanej na poszczególnych kontrahentów;
  • w przypadku transakcji finansowych - wartości odsetek naliczonych i zapłaconych, podczas gdy do tej pory wymagano raportowania wyłącznie odsetek zapłaconych;
  • dodania informacji o zwartej umowie spółki komandytowej, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze poprzez określenie rodzaju udziału oraz procentowego udziału wynikającego z tych umów, wartości wkładów wniesionych przez wspólnika oraz łącznej wartości wkładów wniesionych przez wszystkich wspólników;
  • informacji o przeprowadzonej restrukturyzacji, poprzez określenie rodzaju wynagrodzenia należnego z tytułu restrukturyzacji.

Mając na uwadze, że zmienione rozporządzenie dotyczy informacji TPR składanych za okres rozpoczynający się od 1 styczni 2020 r., warto już teraz zacząć przygotowywać informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji cen transferowych oraz wypełnienia znowelizowanego TPR.

Autor: Bożena Pawłowska, starszy konsultant podatkowy

 

 

Masz pytanie z zakresu cen transferowych?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Kalendarz spotkań

calendar

Ruszamy z cyklem spotkań z przedsiębiorcami. Dzięki nim możemy wdrożyć optymalną pomoc dla naszych obecnych i przyszłych klientów. Tutaj możesz zobaczyć wszystkie przyszłe wydarzenia. Zapraszamy.

Zobacz terminy

Facebook

Twitter

RB__Poland Umorzenie udziałów a konieczność obniżenia kapitału zakładowego - Russell Bedford https://t.co/AnnaFvqbmc
RB__Poland Nowelizacja projektu ustawy o fundacji rodzinnej – zmiany w zakresie opodatkowania fundacji oraz jej beneficjentów… https://t.co/2IhwjBL4N3
RB__Poland Kto ma obowiązek powołania inspektora ochrony danych - Russell Bedford https://t.co/3RxgyehGpF
RB__Poland Zmiany w Polskiej Spółce Holdingowej od 2023 roku - Russell Bedford https://t.co/aqYlWXWef4