poniedziałek, 07 grudzień 2020 07:36

Ułatwienia dotyczące cen transferowych już obowiązują

rawpixel.com - www.freepik.com rawpixel.com - www.freepik.com

Z dniem 1 grudnia br. weszły w życie ułatwienia w zakresie cen transferowych, które z uwagi na zbliżający się termin na sporządzenie dokumentacji i wypełnienie obowiązków informacyjnych mogą okazać się istotne dla wielu podatników.

Wprowadzająca uproszczenia Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2123), została opublikowana 30 listopada 2020 r.

Nowelizacja przewiduje również rozszerzenie prawa do korzystania ze zwolnienia dla tzw. transakcji  krajowych

W celu złagodzenia skutków kryzysu Ministerstwo Finansów zdecydowało o wprowadzeniu rozwiązań dotyczących:

  • uproszczenia zasad podpisywania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych,
  • zmniejszenia obowiązków przy dokumentowaniu korekt cen transferowych,
  • rozszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia tzw. transakcji krajowych.

Oświadczenie o sporządzaniu dokumentacji cen transferowych

Pierwsza i zasadnicza zmiana dotyczy możliwości podpisania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz rynkowości dokumentowanych transakcji przez:

  • osobę fizyczną – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,
  • osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • osobę uprawnioną do reprezentacji – w przypadku pozostałych podmiotów powiązanych

– przy czym w dalszym ciągu nie jest dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika.

Przypomnijmy, że na podstawie przepisów obowiązujących dotychczas oświadczenie musiał podpisać cały zarząd spółki. W związku z powyższym ułatwienie jest szczególnie istotne w spółkach posiadających wieloosobowy zarząd, w skład którego wchodzą osoby z różnych państw a zgromadzenie podpisów wszystkich członków zarządu bywa trudne i czasochłonne.

Nowelizacja dotyczy również oświadczeń składanych w zakresie dokumentacji cen transferowych sporządzanych do transakcji realizowanych w 2019 r.

Korekta cen transferowych

Kolejna zmiana dotyczy  braku obowiązku posiadania oświadczenia podmiotu powiązanego o dokonaniu korekty cen transferowych – jeśli rok podatkowy, którego dotyczy korekta, lub moment jej dokonania przypada na okres, w którym w całej Polsce obowiązywał stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19.

Dotychczas obowiązek potwierdzenia dokonania korekty cen transferowych w rocznym zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, którego dotyczy ta korekta wynikał z art. 11e ustawy CIT.

Zwolnienie tzw. transakcji krajowych

Nowelizacja przewiduje również rozszerzenie prawa do korzystania ze zwolnienia dla tzw. transakcji  krajowych.

Dotychczas transakcje krajowe, w których przynajmniej jedna strona wykazywała stratę podatkową ze źródła przychodów, w ramach którego rozliczano dokonaną transakcję, nie mogły skorzystać ze zwolnienia dokumentacyjnego. Zgodnie z nowelizacją, aktualnie nawet w przypadku poniesienia przez stronę transakcji straty, transakcja będzie mogła skorzystać ze zwolnienia dokumentacyjnego, pod warunkiem, że podmiot wykazujący stratę podatkową uzyskał w tym roku łączne przychody niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w analogicznym okresie bezpośrednio poprzedzającym ten rok.

Pamiętajmy jednak, że zmiana ta dotyczy transakcji realizowanych wyłącznie w latach podatkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2019 r., w których na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszone w związku z COVID-19. Zatem to ułatwienie będzie można zastosować dopiero przy realizacji obowiązków dokumentacyjnych w roku 2021.

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Polski ład 2022

okladka polski lad

Polski ład to jeden z największych projektów rewolucjonizujących polskie prawo podatkowe. Wprowadza do niego wiele nowych praw, a także rozwiązania, które przez lata nie mogły się przebić, negowane przez przedsiębiorców, a nawet ich Rzecznika, jak np. de facto likwidację podatku liniowego. W niniejszej publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Pobierz poradnik

Facebook

Twitter

RB__Poland Zmiany w cenach transferowych w ramach Polskiego Ładu. Część II - Russell Bedford https://t.co/cjAykIp0z8
RB__Poland Przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnieniu – walka z szarą strefą w Polskim Ładzie - Russell Bedford https://t.co/ObA05dxkuX
RB__Poland @RBakiewicz @tterlikowski *Ferowanie, nie forowanie.
RB__Poland Co z błędami księgowych spowodowanymi przez przepisy tzw. Polskiego Ładu? - Russell Bedford https://t.co/5HNFd3ZM9p