piątek, 06 listopad 2020 08:09

Możliwa likwidacja obowiązku składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej

Podczas X Forum Cen Transferowych ze strony przedstawicieli Ministerstwa Finansów padła deklaracja o planowanej rezygnacji z obowiązku składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Zamiast składania odrębnego oświadczenia, w zmienionym formularzu TPR miałaby się znaleźć osobna pozycja, w której podatnik miałby przekazać informację o tym, czy dokumentacja lokalna została sporządzona. Taka zmiana z pewnością stanowiłaby zmniejszenie liczby całkowicie formalnych wymogów, jakie spoczywają aktualnie na podmiotach powiązanych.

 Reprezentanci Departamentu Cen Transferowych i Wycen przedstawili też inne interesujące uproszczenia, które mają być procedowane w najbliższym czasie:

  • zwolnienie z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla tzw. transakcji refakturowanych – polegających na dokonaniu rozliczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi wydatku poniesionego na rzecz podmiotu niepowiązanego;
  • zwolnienie z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji, w których podatnicy korzystają z uproszczonego rozwiązania – tzw. safe harbour dla transakcji finansowych (aktualnie transakcje, dla których stosowane są safe harbours podlegają pod obowiązek dokumentacyjny, ale podatnicy nie mają obowiązku sporządzania analizy porównawczej dla tych transakcji);
  • rezygnacja z warunku potwierdzenia dokonania korekty cen transferowych w rocznym zeznaniu podatkowym;
  • wydłużenie terminu na przedłożenie dokumentacji podatkowej na żądanie organu podatkowego – z aktualnie obowiązujących 7 dni od dnia otrzymania żądania do 14 dni od dnia otrzymania żądania.

Uproszczenia, przedstawione podczas Forum Cen Transferowych w dniu 5 listopada 2020 r., są na etapie planowanych prac legislacyjnych, a zatem na dzień dzisiejszy nie możemy wskazać przewidywanej daty rozpoczęcia ich obowiązywania ani wskazać, jakie będzie dokładne brzmienie przepisów regulujących te założenia – w tym aspekcie wiele może się jeszcze zmienić. Z pewnością jednak te planowane prace zmierzają w kierunku realnego uproszczenia wymogów czy też dostosowania poszczególnych rozwiązań do rzeczywistości w jakiej funkcjonują podmioty powiązane, a zatem na dzień dzisiejszy przedstawione plany oceniamy pozytywnie.

Autor: Leszek Dutkiewicz, partner Russell Bedford Poland. Związany z firmą od 2011 roku. Dyrektor biura RBP w Katowicach. W latach 2008 – 2011 pracował dla czołowych firm doradczych (Ernst&Young, KPMG, BDO) świadcząc usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym i gospodarczym, przede wszystkim w zakresie prawa podatkowego międzynarodowego, postępowań podatkowych, podatku VAT oraz cen transakcyjnych. Autor publikacji o tematyce związanej z prawem podatkowym, cywilnym i międzynarodowym. Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego. Posiada wykształcenie prawnicze, w 2008 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Masz pytanie z zakresu cen transferowych?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ministerstwo Sprawiedliwości chce utworzyć Sąd Ochrony Wolności Słowa - Russell Bedford https://t.co/W6ffkXdBOu
RB__Poland Nowe prawo zamówień publicznych – najważniejsze zmiany - Russell Bedford https://t.co/s7GH7V8PSw
RB__Poland Rozszerzenie elementów w lokalnej dokumentacji oraz aktualizacja TPR, czyli kolejne zmiany w cenach transferowych -… https://t.co/2VJMk0zRDg
RB__Poland Nowelizacja ustawy o własności lokali - dłużnicy stracą dach nad głową - Russell Bedford https://t.co/Wh3Gngc88v