niedziela, 23 sierpień 2020 12:15

Wyższa danina od deszczu ma pomóc w walce z suszą

zdjęcie utworzone przez wirestock - pl.freepik.com zdjęcie utworzone przez wirestock - pl.freepik.com

Ruszyły konsultacje społeczne nad projektem ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Ma on podnieść tzw. podatek od deszczu.

Zatrzymuj wodę 

Pierwsza propozycja, w myśl zasady „Zatrzymuj wodę”, dotyczy obowiązku zagospodarowania wody opadowej i roztopowej na własnym gruncie. Zatrzymanie wody może nastąpić na działce (poprzez jej infiltrację do gruntu), woda może również zostać częściowo odprowadzona poza działkę. Ważne, żeby końcowo trafiła do zbiornika retencyjnego do wykorzystania lub zasiliła zasoby wód podziemnych. Tam, gdzie zatrzymanie wody nie jest możliwe, ustawa wprowadzi wyjątki. Szczegóły wytycznych zagospodarowania wód opadowych i roztopowych określi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzja o warunkach zabudowy. Ewentualne koszty mogą wynikać z konieczności dostosowania zagospodarowania terenu w taki sposób jaki zapewnia zagospodarowanie wód opadowych na działce.

Zadbaj o glebę i znajdź miejsce na zieleń

Kolejna wprowadzona zasada „Znajdź miejsce na zieleń” określa, że przynajmniej 30% powierzchni każdej działki powinna stanowić powierzchnia biologicznie czynna, w tym 15% - gleba. Gleba (a więc nie zielony dach czy trawnik na garażu podziemnym) najefektywniej zapewnia zatrzymanie wody oraz zasilenie wód gruntowych i podziemnych. Przewidywane są wyjątki od tej reguły – do obecnie istniejących w ustawie Prawo wodne (art. 269) dodaje się wyłączenie gruntów rolnych. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie mógł określać większy niż minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej.

Kto i ile zapłaci

Opisane rozwiązania mogą pomóc zminimalizować koszty podatku, który w myśl nowelizacji ma dotyczyć właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 600 m2 (dotychczas 3500 m2), u którego istnieje albo powstanie zabudowa wyłączająca powyżej 50 proc. powierzchni biologicznie czynnej. W przeliczenie metrów wchodzić będą powierzchnie: niepublicznych dróg i placów, dachów budynków, tarasów oraz kostki brukowej na działce. Średnia kwota podatku wyniesie 1350 zł rocznie. Można ją będzie obniżyć, jeśli zainstalowane zostanie urządzenie do retencjonowania wody.

Podatku nie zapłacą kościoły, zarząd polskich dróg ani urzędy, które mają tendencję do betonowania miejskich placów. Te ostatnie natomiast dostaną część z daniny – 24%, pozostała część, ok. 180 mln zł rocznie trafi do Wód Polskich.

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland „Razem jesteśmy silniejsi” – 37. doroczna globalna konferencja Russell Bedford - Russell Bedford https://t.co/muEBNkqbR4
46mreply
RB__Poland Russell Bedford z 6% wzrostem! - Russell Bedford https://t.co/CCiYOadd53
RB__Poland PFR dofinansuje restrukturyzowane spółki komandytowe - Russell Bedford https://t.co/JlvBXRkk0N
RB__Poland Mocna pozycja Russell Bedford wśród światowych sieci - Russell Bedford https://t.co/10NokoVSrU