languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/Podatnik otrzymał 2 miliony zwrotu VAT – kolejna wygrana klienta Russell Bedford
czwartek, 20 sierpień 2020 19:29

Podatnik otrzymał 2 miliony zwrotu VAT – kolejna wygrana klienta Russell Bedford

freepic freepic

W sierpniu 2020 r. Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie orzekł o umorzeniu prowadzonych wobec klienta reprezentowanego przez naszą kancelarię postępowań podatkowych, w zakresie określenia wysokości zobowiązania podatkowego spółki z tytułu podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2016 r. oraz 2017 r.

W konsekwencji tych decyzji nasz klient uzyskał zwrot ponad dwóch milionów złotych zatrzymanego podatku VAT, wraz z odsetkami.

W protokole z kontroli podatkowych naczelnik uznał, iż świadczenie przez spółkę usług poza terytorium kraju nie miało miejsca, a wystawione faktury nie odzwierciedlały faktycznie zawartych transakcji. Zatem w protokole kontroli uznano, że sprzedaż towarów wykazanych na fakturach wystawionych przez kontrolowaną spółkę miała miejsce na terytorium kraju i podlega opodatkowaniu stawką VAT 23%.

Spółka nie zgodziła się z takimi ustaleniami organu podatkowego i z naszą pomocą wniosła obszerne zastrzeżenia do protokołu. Jednocześnie doprowadziliśmy do uzupełnienia postępowania dowodowego oraz dopuszczenia i przeprowadzenia szeregu dowodów, zarówno ze strony świadków, jak i dokumentów.

Naczelnik urzędu po przeprowadzeniu obszernego postępowania dowodowego w postępowaniu podatkowym przyznał rację podatnikowi i umorzył postępowanie podatkowe. Co istotniejsze – w uzasadnieniu wydanych decyzji organ podatkowy wskazał, że podatnik udowodnił, że wykonał kwestionowane uprzednio usługi. Analiza zebranego w sprawie materiału dowodowego nie pozwoliła na przyjęcie przez organ prowadzący postępowanie podatkowe założenia, że w przedmiotowej sprawie nie doszło do wykonania usług dostawy przez kontrolowaną spółkę na rzecz jej kontrahentów w ramach świadczonych usług poza terytorium kraju. A zatem brak było argumentów uprawniających do zakwestionowania sposobu wykazania przez spółkę w złożonych przez nią deklaracjach VAT-7 rozliczenia tych transakcji.

Co ważne, przychylając się do argumentacji podatnika – organ wziął pod uwagę również specyfikę branży, w której działa kontrolowana spółka. Organ przyznał również rację podatnikowi, że ten nie może znać podmiotów, od których towar kupują jego kontrahenci, bowiem informacja o źródle nabycia danego produktu stanowi tajemnicę handlową każdego przedsiębiorcy.

Cieszymy się z sukcesu i czekamy na kolejne dobre wieści.

Sprawę prowadziła r. pr. Monika Pindziak-Dutkiewicz wraz z zespołem z katowickiego biura Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

 

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi