poniedziałek, 10 sierpień 2020 06:33

Nowe przepisy dotyczące magazynu call-off stock już obowiązują

Z dniem 1 lipca 2020 roku zaczęły obowiązywać w polskiej ustawie o VAT przepisy zmieniające instytucję znanego do tej pory magazynu konsygnacyjnego. Są to nowe regulacje określane jako magazyn call-off stock. Wprowadzone zmiany mogą mieć istotne znaczenie dla przedsiębiorców przemieszczających towary pomiędzy państwami członkowskimi UE.

Nowe przepisy są efektem implementacji przepisów dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r.. Już pierwsze porównanie przepisów, które obowiązywały do dnia 30 czerwca 2020 r. oraz tych, które obowiązują od 1 lipca tego roku wskazuje, że mają one na celu uproszczenie całej procedury oraz umożliwienie korzystania z niej większej liczbie podatników.

Poniżej przedstawiamy w skrócie na czym polegała dotychczasowa procedura magazynu konsygnacyjnego oraz prezentujemy najważniejsze zmiany.

Wprowadzone od 1 lipca 2020 r. przepisy przewidują nowy obowiązek sprawozdawczy dla podmiotu wysyłającego towary do magazynu call-off stock. Mianowicie ma on złożyć Informację Podsumowującą VAT-UE w kraju wysyłki, w momencie przemieszczenia towarów, z podaniem numeru VAT przyszłego nabywcy towaru

Procedura magazynu konsygnacyjnego

Procedura magazynu konsygnacyjnego stanowiła ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy dostarczają towary poza granice kraju w ramach wspólnoty UE. Zastosowanie tej procedury, po spełnieniu określonych warunków, pozwalało na uniknięcie koniczności rejestracji dla celów VAT w innym kraju UE, do którego dostarczane były towary. Mechanizm przewidywał, że dostawca wysyłał towary z terytorium kraju do innego państwa członkowskiego UE, do magazynu konsygnacyjnego prowadzonego przez podmiot – odbiorcę towarów. Na ten moment u wysyłającego towary nie powstawał jeszcze obowiązek podatkowy w VAT ani koniczność rejestracji na VAT w państwie przeznaczenia wysyłki towarów. Dopiero pobranie towarów z magazynu konsygnacyjnego przez prowadzącego ten magazyn powodowało powstanie obowiązku podatkowego i konieczność rozpoznania odpowiednio WDT i WNT przez strony transakcji.

Co się zmieniło

  1. Do momentu wejścia w życie zmian podmiot, który wysyłał towary, dla zastosowania omawianej procedury, nie mógł być zarejestrowany dla celów VAT w państwie członkowskim do którego towary były wysyłane. Po zmianach nie musi już spełniać warunku braku rejestracji na VAT w kraju, w którym prowadzony jest magazyn typu call-off stock. Może on być zarejestrowany w tym kraju, jednakże nie może posiadać w nim siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności.
  2. Dotychczas, uproszczenia związane z korzystaniem z magazynu konsygnacyjnego nie były przewidziane dla towarów handlowych, a jedynie dla towarów przeznaczonych do działalności produkcyjnej lub usługowej. Obecnie nie ma już w tym zakresie ograniczeń i towary przemieszczone w omawianej procedurze call-off stock mogą być dalej odsprzedawane.
  3. Kolejna zmiana przewiduje, że magazyn typu call-off stock nie musi już być prowadzony wyłącznie przez podmiot-odbiorcę towarów, lecz może być także prowadzony przez podmiot trzeci, co z pewnością pozwoli na skorzystanie z tego uproszczenia również podmiotą, którzy do tej pory nie mieli możliwości prowadzenia magazynu konsygnacyjnego.
  4. Samo prowadzenie magazynu call-off stock będzie łatwiejsze, bowiem prowadzący taki magazyn nie musi już dokonywać zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze prowadzenia magazynu przed pierwszym wprowadzeniem towaru do magazynu. Na nowych zasadach na takie zawiadomienie będzie miał 14 dni od dnia pierwszego wprowadzenia towarów do magazynu.
  5. Prowadzący magazyn call-off stock może zostać zastąpiony przez inny podmiot, w trakcie trwania procedury i nie wpłynie to na utratę uproszczenia wynikającego z tej procedury.
  6. Prowadzący magazyn będą musieli prowadzić szczegółową ewidencję towarów, która została określona Rozporządzeniem Wykonawczym Rady (UE) 282/2011.
  7. Nowe przepisy przewidują, że jeżeli w terminie 12 miesięcy nie nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel i zostały one powrotnie przemieszczone do państwa członkowskiego, z którego zostały pierwotnie wysłane, a podmiot wysyłający towary do magazynu zarejestrował ich powrotne przemieszczenie to uznaje się, że nie miało miejsca wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Kierunek zmian

Opisane powyżej zmiany należy ocenić pozytywnie. Przede wszystkim dają one szansę na skorzystanie z uproszczonej procedury większej liczbie podatników. Należy zauważyć jednak pewne niedogodności. Otóż wprowadzone od 1 lipca 2020 r. przepisy przewidują nowy obowiązek sprawozdawczy dla podmiotu wysyłającego towary do magazynu call-off stock, w postaci konieczności złożenia Informacji Podsumowującej VAT-UE w kraju wysyłki, w momencie przemieszczenia towarów, z podaniem numeru VAT przyszłego nabywcy towaru. Dodatkowo, na mocy nowelizacji maksymalny okres przechowywania towarów w magazynie call-off stock bez powstania obowiązku podatkowego wynosi teraz 12 miesięcy, podczas gdy wcześniej był to okres 24 miesięcy.

Końcowo zwracamy uwagę na postanowienie, które wskazuje, iż upływ maksymalnego okresu przechowywania, utrata lub zniszczenie towaru, oznacza konieczność wykazania WNT z tytułu przemieszczenia własnych towarów przez podmiot wysyłający towary do magazynu. Ta zmiana może powodować negatywne konsekwencje dla podatników, którzy nie mając często wpływu na utratę lub zniszczenie wysłanego towaru będą zobowiązani do wykazania tzw. nietransakcyjnego WNT. W szczególności może to być dotkliwe dla podatników działających w sektorze FMCG, w którym w praktyce wysyłane towary są narażone na zepsucie.

Autor: Rafał Dąbrowski

Prawnik, Doradca podatkowy wpisany na listę Krajowej Rady Doradców Podatkowych i licencjonowany Doradca restrukturyzacyjny. W Russell Bedford odpowiedzialny za Departament Doradztwa Podatkowego. Autor licznych artykułów o tematyce podatkowej publikowanych w prasie branżowej.

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland „Razem jesteśmy silniejsi” – 37. doroczna globalna konferencja Russell Bedford - Russell Bedford https://t.co/muEBNkqbR4
1hreply
RB__Poland Russell Bedford z 6% wzrostem! - Russell Bedford https://t.co/CCiYOadd53
RB__Poland PFR dofinansuje restrukturyzowane spółki komandytowe - Russell Bedford https://t.co/JlvBXRkk0N
RB__Poland Mocna pozycja Russell Bedford wśród światowych sieci - Russell Bedford https://t.co/10NokoVSrU