languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/VAT na czasopisma specjalistyczne zostaje na poziomie 8%
piątek, 10 lipiec 2020 10:49

VAT na czasopisma specjalistyczne zostaje na poziomie 8%

rawpixel.com - www.freepik.com rawpixel.com - www.freepik.com

Na wniosek Rzecznika MŚP Minister Finansów wyjaśnił wątpliwości związane ze zmianami stawki podatku VAT w odniesieniu do czasopism specjalistycznych oraz jej wysokości od 1 lipca 2020 r.

Na podstawie pierwotnego brzmienia art. 8 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751, ze zm.) ustawodawca wprowadził w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. stawkę podatku VAT w wysokości 8% w odniesieniu m.in. do czasopism innych niż regionalne lub lokalne (tzw. czasopisma specjalistyczne). Docelowo stawka podatku VAT na czasopisma, w tym specjalistyczne, miała wynieść 7%. Następnie, na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) powyższy okres przejściowy przewidujący 8% stawkę VAT przedłużono do dnia 30 czerwca 2020 r.

Stawka podatku VAT na czasopisma specjalistyczne również od 1 lipca 2020 r. nie ulega zmianie i wynosi 8%

Rzecznik MŚP otrzymał sygnały o barierach i utrudnieniach związanych z powyższymi zmianami stawki podatku VAT na czasopisma specjalistyczne. Ze zgłoszenia otrzymanego od przedsiębiorcy prowadzącego wydawnictwo wynikało, iż zmiany stawek podatku VAT, w tym przedłużanie okresów przejściowych, często powoduje konieczność wycofania wydrukowanych nakładów czasopism w przypadku, jeżeli na ich okładce jest wydrukowana inna stawka podatku VAT niż po zmianie. Co istotne, generuje to dodatkowe koszty po stronie przedsiębiorców.

W związku z powyższym, pismem z dnia 17 czerwca 2020 r. Rzecznik MŚP zasygnalizował powyższy problem Ministrowi Finansów z wnioskiem o wyjaśnienie tej problematycznej kwestii. W odpowiedzi pismem z dnia 26 czerwca 2020 r. Minister Finansów wyjaśnił, że w niniejszej sprawie znajduje zastosowanie przepis szczególny zawarty w art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.) i na jego podstawie stawka podatku VAT na czasopisma specjalistyczne również od 1 lipca 2020 r. nie ulega zmianie i wynosi 8%.

 

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi