languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/Jak COVID-19 wpłynie na transakcje z podmiotami powiązanymi?
środa, 01 kwiecień 2020 06:44

Jak COVID-19 wpłynie na transakcje z podmiotami powiązanymi?

 rawpixel.com - pl.freepik.com rawpixel.com - pl.freepik.com

COVID-19 stał się globalnym problemem nie tylko z punktu widzenia medycznego, lecz także gospodarczego. Na pewno będzie czynnikiem zastoju gospodarczego, ale może również spowodować, iż bieg terminów wyznaczonych stosownymi przepisami będzie musiał zostać wydłużony. Dotyczy to także terminów wyznaczonych w prawie podatkowym, również tych związanych z cenami transferowymi.

Na ten moment ustawodawca postanowił przedłużyć jedynie jeden termin związany z dokumentowaniem transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. W artykule 31z projektu Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, możemy przeczytać, że: „przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia informacji o cenach transferowych, o którym mowa w art. 23zf ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11t ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.”.

Jedyne czego możemy być pewni, to tego, że COVID-19 jeszcze bardziej zamiesza w naszej gospodarce oraz, być może, w dotychczasowych schematach transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

Na razie więc termin na złożenie informacji o cenach transferowych za 2019 r. zostanie zrównany dla wszystkich podatników do końca września (obecnie, zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, są oni zobowiązani przekazać informację o cenach transferowych do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego). Optymistycznie można założyć, że to wystarczy, jednakże skoro przedłużenie dotyczy terminu na złożenie informacji, dlaczego analogicznie nie postąpiono z terminem na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnych dokumentacji podatkowych (oraz, w związku z tym, samych dokumentacji podatkowych)? A co w sytuacji, gdy termin wrześniowy nie będzie wystarczający, czy wtedy zostanie on dodatkowo przedłużony?

Terminy terminami, jednakże COVID-19 może mieć również wpływ na transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Można sobie wyobrazić scenariusz, w którym cena danej transakcji zawartej jakiś czas temu pomiędzy podmiotami powiązanymi (na udowodnionym poziomie rynkowym) musi zostać skorygowana, ponieważ jeden z podmiotów gorzej sobie radzi z przyczyn spowodowanych wirusem. Czy takie okoliczności będą dla organów skarbowych wystarczającym usprawiedliwieniem zmiany ceny?

Albo przy transakcjach wielostronnych – część z podmiotów z przyczyn wywołanych COVID-19 nie bierze udziału w transakcji (przy założeniu, tak jak poprzednio, że transakcja została zawarta jakiś czas temu, cena jest na poziomie rynkowym). W powyższym przykładzie dochodzi nie tylko do zmiany wartości transakcji, ale również do zmian pełnionych funkcji przez poszczególne podmioty, które przejmują funkcje pełnione w danej transakcji przez inne podmioty, nieobecne na ten moment. Jak bardzo szczegółowo podmioty będą musiały udokumentować powyższe zmiany wywołane COVID-19 na poczet przyszłych kontroli podatkowych?

Na ten moment, w związku z brakiem widoku na rychłe zakończenie pandemii, trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na powyższe pytania. Jedyne czego możemy być pewni, to tego, że COVID-19 jeszcze bardziej zamiesza w naszej gospodarce oraz, być może, w dotychczasowych schematach transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Autor: Michał Zdanowski, konsultant podatkowy w Russell Bedford Poland.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego. Przez okres studiów zdobywał doświadczenie w kancelariach zajmujących się sprawami prawno – podatkowymi. Od września 2013 r. związany jest z kancelarią Russell Bedford Poland. Specjalizuje się w dokumentowaniu transakcji dokonywanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi