languageRU      languageEN      internationalInternational        phoneZadzwoń do nas: 22 276 61 80

Jesteś tutaj:Start/Baza wiedzy/Zmiany w podatkach/Wytyczne OECD w sprawie transakcji finansowych już dostępne
środa, 12 luty 2020 13:49

Wytyczne OECD w sprawie transakcji finansowych już dostępne

rawpixel.com - pl.freepik.com rawpixel.com - pl.freepik.com

W dniu 11 lutego 2020 r. OECD opublikowało długo wyczekiwany raport zawierający wytyczne w sprawie cen transferowych dla transakcji finansowych. Raport w całości poświęcony jest aspektom cen transferowych dotyczących transakcji finansowych. Jego publikacja była poprzedzona długą dyskusją publiczną.

W znacznej części raport zawiera wytyczne dotyczące uszczegółowienia zasad zawartych w sekcji D.1 rozdziału I Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych (wydanie z lipca 2017 roku), który poświęcony jest właśnie zagadnieniom dotyczącym cen transferowych w kontekście transakcji finansowych. W treści raportu w sekcji B wskazano w jaki sposób dokładna analiza opisowa na podstawie rozdziału I ma zastosowanie do struktury kapitałowej przedsiębiorstw międzynarodowych w grupie. Wyjaśnia również, że wytyczne zawarte w tej sekcji nie uniemożliwiają krajom wdrożenia podejść do kwestii struktury kapitału i zasad odliczania odsetek zgodnie z ich przepisami krajowymi.

W raporcie przedstawiono również istotne z ekonomicznego punktu widzenia cechy charakterystyczne, które powinny stanowić podstawę analizy warunków transakcji finansowych.

Sekcje C, D i E dotyczą szczególnych zagadnień związanych z wyceną transakcji finansowych (np. funkcje skarbowe, pożyczki wewnątrzgrupowe, cash-pooling, zabezpieczenia, gwarancje i ubezpieczenia wewnętrzne). Zawarte uwagi dotyczą zarówno zasad szczegółowego opisywania wskazanych transakcji, jak i zasad wyceny transakcji finansowych. Ostatnia część nowego raportu zawiera wytyczne dotyczące sposobu ustalenia stopy zwrotu w wariancie stopy zwrotu wolnej od ryzyka (risk-free rate of return) i stopy zwrotu skorygowanej o ryzyko (risk-adjusted rate of return).

Zgodnie z założeniem autorów raportu cała jego treść zostanie uwzględniona w treści podstawowych Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych – w znaczącej większości jako nowy rozdział X.

Celem opracowania szczegółowych wytycznych dotyczących transakcji finansowych w kontekście cen transferowych ma być osiągnięcie spójnych zasad stosowania cen transferowych w kontekście tego rodzaju transakcji oraz skuteczne unikanie sporów między podatnikami a administracjami skarbowymi w tym zakresie oraz unikanie przypadków podwójnego opodatkowania.

Pełny tekst raportu znajdziecie państwo pod linkiem:

http://www.oecd.org/tax/beps/transfer-pricing-guidance-on-financial-transactions-inclusive-framework-on-beps-actions-4-8-10.pdf

Źródło:

OECD (2020), Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions: Inclusive Framework on BEPS Actions 4, 8-10, OECD,

Paris, www.oecd.org/tax/beps/transfer-pricing-guidance-on-financial-transactions-inclusive-framework-on-beps-actions-4-8-10.htm.

 

Nasze publikacje

rbiuletyn

 

lipiec-wrzesień 2023

RB Biuletyn numer 44

pobierz magazyn

Nasze publikacje

rb restrukturyzacje             russellbedford             rbdombrokersi