piątek, 27 grudzień 2019 07:51

W lutym upływa termin zgłoszeń do ulgi „Mały ZUS Plus” 

photo created by freepik - www.freepik.com photo created by freepik - www.freepik.com

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, powinni pospieszyć się ze złożeniem wniosku o ulgę. Zamiar korzystania z „Małego ZUS-u Plus będzie trzeba zgłosić do końca lutego, a termin na zgłoszenie chęci do korzystania z ulgi w dotychczasowej formie upływa w dniu 8 stycznia 2020 r. 

W dniu 18 grudnia 2019 r. senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Publicznej, która wprowadza tzw. „Mały ZUS Plus”. Senatorowie przyjęli nowelizację 97 głosami za i nie wprowadzili do ustawy żadnych poprawek. Oznacza to, że nowelizacja zostanie następnie przekazana Prezydentowi, który będzie miał 21 dni na jej podpisanie. Ustawa zmienia dotychczasowe warunki korzystania z tzw. „Małego ZUS-u” i ma na celu poszerzenie zasięgu wypracowanych rozwiązań w ramach tej ulgi wśród przedsiębiorców.

Po nowelizacji prawo do skorzystania z obniżonej składki na ubezpieczenia społeczne przysługiwać będzie osobom, których przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie był wyższy niż 120 000,00 zł, jeżeli działalność była prowadzona przez cały rok

Nowy Rok – nowe zasady

Dotychczas uprawnieni do korzystania z Małego ZUS-u byli ci przedsiębiorcy, którzy osiągali przychód poniżej wysokości 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia w grudniu poprzedniego roku.

Po nowelizacji prawo do skorzystania z obniżonej składki na ubezpieczenia społeczne przysługiwać będzie osobom, których przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie był wyższy niż 120 000,00 zł, jeżeli działalność była prowadzona przez cały rok. 

W przypadku prowadzenia działalności w okresie krótszym niż rok, limit będzie odpowiednio korygowany względem rzeczywistej liczby dni prowadzonej działalności. Wysokość składek w ramach „Małego ZUS-u” będzie proporcjonalnie uzależniona od dochodu. Wymiar składek ustalony będzie w oparciu o stały współczynnik i wzór.

Mały ZUS nie dla wszystkich

Z nowego rozwiązania nie będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność na rzecz byłych pracodawców. Ustawodawca dąży do tego, aby zapobiegać przypadkom wywierania presji przez przedsiębiorców na swoich pracownikach, by przechodzili z etatu na działalność gospodarczą, w celu uzyskania korzyści ekonomicznych przez pracodawcę.

Wyłączeni z możliwości skorzystania z ulgi są także przedsiębiorcy, którzy rozliczali się w poprzednim roku w formie karty podatkowej i jednocześnie korzystali ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT.

Trzeba także pamiętać, że z obniżonej składki będzie można korzystać tylko przez 36 miesięcy (3 lata) w ciągu kolejnych 60 miesięcy (5 lat) prowadzenia działalności. Autorzy projektu nowelizacji podkreślają, że z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że od początku obowiązywania ustawy ponad 186 tys. najmniejszych przedsiębiorców zgłosiło chęć skorzystania z nowej ulgi. Prawodawcy odczytują to jako sukces wskazujący na duże zainteresowanie taką ulgą ze strony osób prowadzących działalność gospodarczą. Ministerstwo Finansów szacuje, że projektowana zmiana może objąć ok. 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców.

Autor: Michał Skwarek - aplikant radcowski w departamencie prawnym Russell Bedford Poland. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Konkurs na najlepszą pracę w zakresie komunikacji strategicznej - Russell Bedford https://t.co/cC0qwQgmZS
RB__Poland Sprawdź, czy będziesz mógł skorzystać z estońskiego CIT-u - Russell Bedford https://t.co/OX7xDiLWD4
RB__Poland VAT na czasopisma specjalistyczne zostaje na poziomie 8% - Russell Bedford https://t.co/wKWLZbkdqR
RB__Poland Od 24 lipca br. obowiązywać będą wyższe opłaty za decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. - Russell… https://t.co/LUwuVEeYZC