piątek, 26 lipiec 2019 07:07

IP Box – ulga na innowacyjność

Innovation Box to nowe rozwiązanie w ustawie o CIT oraz ustawie o PIT. Kierowane jest do przedsiębiorców jako preferencyjna forma opodatkowania dochodu, uzyskiwanego z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez przedsiębiorców własności intelektualnych.

Od 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać przepisy wprowadzone ustawą z dnia 21 października 2018 o zmianie m.in. ustawy o CIT oraz PIT. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z preferencyjnej stawki podatkowej w wysokości 5% i opodatkować dochód uzyskany z komercjalizacji lub rozwinięcia własności intelektualnych. 

Innovation Box to rozwiązanie, które zostało wprowadzone w innych krajach takich jak np. Holandia, Wielka Brytania, Irlandia czy Luksemburg. W Wielkiej Brytanii dochody uzyskane z własności intelektualnej podlegają opodatkowaniu stawką 10%. Wprowadzona przez polskiego ustawodawcę stawka jest najniższą w Europie. Paradoksalne jest jednak to, że podatnicy nie będą mogli skorzystać z preferencji w trakcie roku podatkowego. Stanowisko takie zajął Minister Finansów w objaśnieniu „jak stosować ulgę IP Box” z 15 lipca 2019 r. Podatnik uzyskujący dochód z kwalifikowanego IP zobowiązany jest uiszczać zaliczki na zasadach ogólnych. Dopiero w zeznaniu podatkowym za rok 2019 będzie mógł wykazać 14-proc. nadpłatę, którą fiskus zwróci bądź zaliczy na poczet zaległych lub bieżących zobowiązań podatkowych. Co jeszcze warto wiedzieć o uldze na innowacyjność?

Zakres podmiotowy

Jak wynika z przepisów, z ulgi będą mogli skorzystać zarówno podatnicy rozliczający się z podatku dochodowego od osób prawnych np. sp. z o.o., sp. akcyjna, jak również podatnicy płacący podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli osoby prowadzące samodzielnie działalności gospodarczą. Wspólnym mianownikiem jest prowadzenie działalności, która kwalifikuje się jako działalność badawczo-rozwojowa. Preferencja IP Box kierowana jest zarówno do podmiotów, które działają na rynku od wielu lat, jak i do podmiotów podejmujących inicjatywy komercjalizujące nowe lub zmodyfikowane kwalifikowane prawo własności intelektualnej (IP – intellectual property). Istotne jest to, że podatnik musi przyczynić się do powstania kwalifikowanego IP przez wytworzenie, ulepszenie lub rozwinięcie kwalifikowanego IP. W praktyce oznacza to, że podatnik który nabył patent (lub inne kwalifikowane IP), ale nie rozwinął bądź nie ulepszył nabytego kwalifikowanego IP, nie będzie mógł korzystać z preferencyjnej stawki 5%. Stąd też nie jest konieczne, aby podatnik korzystający z preferencji był właścicielem tych praw. Wystarczające może być, aby podatnik był współwłaścicielem lub użytkownikiem posiadającym prawo do korzystania z IP BOX na podstawie umowy licencyjnej.

Kwalifikowane IP Box to inaczej prawo własności intelektualnej, które spełnia łącznienastępujące przesłanki:

  • zostało wytworzone, ulepszone lub rozwinięte przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej,

  • należy do jednej z kategorii wymienionych w ustawie o PIT lub CIT ( patent, prawo ochrony wzoru użytkowego, prawo z rejestracji topografii układu scalonego, prawo z rejestracji produktu leczniczego, autorskie prawo do programu komputerowego itp.),

  • podlega ochronie prawnej.

Wysokość dochodu lub straty dla celów zastosowania ulgi IP Box

Dochodem lub startą z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony dochód (starta) w zakresie, w jakim został osiągnięty: 

  • z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

  • ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,

  • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,

  • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Podatnik uzyskany dochód będzie mógł pomniejszyć o koszty związane z faktycznie poniesionymi wydatkami na prowadzoną bezpośrednio działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, koszty związane z nabyciem wyników badawczo-rozwojowych od podmiotów powiązanych lub niepowiązanych czy też nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Podatnik nie będzie mógł zaliczyć jako koszty m.in. wydatków, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami. Jednak wysokość uzyskanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustalana będzie przy użyciu odpowiedniego wzoru zamieszczonego w ustawie PIT oraz CIT. Wzór ten będzie premiował podatników, którzy sami lub przy pomocy podmiotów niepowiązanych opracowują dane rozwiązanie.

Podatnik chcący skorzystać z preferencyjnego rozliczenia będzie musiał spełnić określone ustawą obowiązki, mianowicie: wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych, na każde przypadające kwalifikowane prawo własności intelektualnej, prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodu, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (starty),dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. 

Zdaniem Ministerstwa Finansów wprowadzenie ulgi to „ważna inicjatywa, która czyni system podatkowy konkurencyjnym i atrakcyjnym dla firm rozwijających wysokie technologie, wspiera rozwój i inwestycje oraz kreuje wysoko jakościowe miejsca pracy w innowacyjnych sektorach”. Istotnie, jest to krok w dobrą stronę, niemniej spełnienie wymogów ustawodawcy, celem skorzystania z ulgi, może okazać się trudne. Pytaniem otwartym pozostaje na ile nowa ulga jest medialnym chwytem marketingowym Ministerstwa, które chce uchodzić za wspierające innowacyjność, a na ile rzeczywistym wsparciem dla firm wnoszących na polski rynek powiew świeżości. 

Autor: Rafał Łomża. Student na kierunku prawo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zainteresowania prawo spółek handlowych, prawo podatkowe.

Masz pytanie z zakresu podatków?

rafal dabrowski1

Warszawa

Rafał Dąbrowski

Kierownik Deparamentu Podatków
tel: 22 276 61 84
email: rafal.dabrowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Rozliczanie środków z tarczy antykryzysowej

poradnik

Po ponad roku pandemii trwa już proces rozliczania środków pozyskanych między innymi z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Warto zabezpieczyć się na tę okoliczność i dowiedzieć na co zwrócić uwagę przy rozliczaniu subwencji i w jaki sposób przygotować dokumentację ujmującą jej wydatkowanie.

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Ulga na robotyzację – kiedy i w jaki sposób można z niej skorzystać? - Russell Bedford https://t.co/MFuSyhV4ds
12hreply
RB__Poland Prawnicy wetują zmiany w zakresie wyłączenia jawności rozpraw - Russell Bedford https://t.co/JRGzDYSKHy
RB__Poland Możliwe przesunięcie terminu instalacji kasy on-line - Russell Bedford https://t.co/4KeOG92iFy
RB__Poland Czy prawo do oddychania czystym powietrzem jest dobrem osobistym? - Russell Bedford https://t.co/2K8kpYDJSk