wtorek, 23 luty 2021 22:03

Zarządzanie przepływem gotówki dla sukcesu

photo created by freepik - www.freepik.com photo created by freepik - www.freepik.com

Istnieje kilka powodów, dla których firma może upaść, ale jednym z najczęstszych jest słaby przepływ gotówki. Jednak dzięki dokładnemu monitorowaniu i wczesnej interwencji można zachować nad tym kontrolę. W tym artykule omówię, w jaki sposób możesz skupić się na zarządzaniu przepływami pieniężnymi, korzystając z lepszej kontroli finansowej i sprawozdawczości finansowej. Podaję również dziesięć powodów, dla których warto przygotować prognozy finansowe.

Brak gotówki i zarządzania gotówką

Największą przyczyną niepowodzenia nie jest brak zysku, ale brak gotówki. Możesz przez jakiś czas ponosić straty, ale bez ścisłego zarządzania dłużnikami, wierzycielami i zapasami zablokujesz gotówkę, co zmusi cię do pożyczek. Bardzo ważne jest, aby zarządzanie przepływami pieniężnymi stało się codzienną czynnością. Jeśli wiesz dokładnie, kiedy i skąd możesz spodziewać się wpłynięcia gotówki, możesz łatwiej zarządzać gotówką, którą musisz wypłacić. Dzięki temu możesz mieć ustalać ze swoimi wierzycielami, kiedy im zapłacisz, co z kolei zbuduje dobre relacje. Zrozumienie cash flow i zarządzanie oczekiwaniami klientów i dostawców ma kluczowe znaczenie.

Kontrola finansowa i informacja

Słabe przepływy pieniężne są często objawem działalności gospodarczej z nieodpowiednią kontrolą finansową i niewystarczającą informacją, co ostatecznie prowadzi do niepowodzenia. W małej lub średniej firmie monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI), takich jak koszty, budżety i rentowność produktów i klientów, jest ważne dla zrozumienia aktualnego stanu firmy. Ponieważ są one różne, należy częściej monitorować wskaźniki KPI, takie jak sprzedaż, zysk brutto i płace, niż koszty stałe, takie jak czynsz, stawki i ubezpieczenie. Oprócz przedstawiania obrazu aktualnej sytuacji Twojej firmy, możesz wykorzystać te informacje do podejmowania proaktywnych decyzji dotyczących przyszłości, zamiast reagować ad hoc na pojawiające się okoliczności.

Siła prognoz

Planowanie finansowe ma kluczowe znaczenie, a prognozowanie przyszłej pozycji firmy z dużym wyprzedzeniem jest najważniejszym krokiem, jaki możesz podjąć w tym kierunku. Oto dziesięć powodów, dla których prognozy finansowe powinny stanowić nieodzowną część twoich systemów finansowych.

 1. Planowanie biznesowe - modelowanie finansowe pomaga w planowaniu zarówno strategicznym, jak i operacyjnym, stawiając pytania „co, jeśli” i „co powinniśmy zrobić” w odniesieniu do kluczowych informacji finansowych.
 2. Podejmowanie decyzji - prognozy pozwalają podejmować zdecydowane, świadome i trafne decyzje.
 3. Zarządzanie relacjami z bankiem - wysokiej jakości narzędzie projekcyjne pokaże mocne strony finansowe i zarządcze Twojej firmy. Coraz częściej banki polegają na prognozowanych przepływach pieniężnych, a nie na wynikach historycznych.
 4. Pozyskiwanie kapitału - wiele projektów wymaga inwestycji kapitałowych; potencjalni inwestorzy oczekują kompleksowej analizy, która jasno pokazuje potencjalny zwrot i harmonogram.
 5. Monitorowanie wydajności - prognozy dają punkt odniesienia, który pomaga porównać z rzeczywistymi kluczowymi wskaźnikami wydajności. Korzystaj z regularnych przeglądów wydajności, aby kierować reklamy na obszary wymagające uwagi i upewnić się, że Twoja firma pozostaje skoncentrowana.
 6. Analiza opłacalności - prognozy pozwalają ocenić ryzyko i szanse oraz rozważyć je w różnych scenariuszach.
 7. Oceń - modelowanie finansowe daje Ci możliwość cofnięcia się, ponownej oceny Twojej pozycji i zidentyfikowania potencjalnych luk i przyszłych możliwości.
 8. Komunikacja - prognozy oferują kompleksowy i wizualny sposób komunikowania planów kluczowym pracownikom, pomagając zilustrować, dlaczego podjęliście decyzje, komunikować cele biznesowe i zapewnić akceptację.
 9. Podkreśl najlepsze praktyki - prognozy finansowe pomagają przewidzieć koszty prowadzenia firmy i wskazać obszary, w których można zastosować lepsze metody.
 10. Alokacja zasobów - zrozumienie skutków finansowych swoich decyzji może pomóc w przewidywaniu problemów, zanim się pojawią. Twój model finansowy powinien określać przyszłe skutki finansowe złych decyzji i umożliwiać lepszą alokację ograniczonych zasobów finansowych.

Czego szukać w narzędziu do projekcji

Niezależnie od wybranego narzędzia do projekcji, potrzebujesz go, aby stać się centralnym punktem kontroli finansowej. Potrzebujesz narzędzia, które: • tworzy zintegrowany raport, który przedstawia przepływy pieniężne, rentowność, bilans i przepływy środków

 • projektuje ruchy na rachunkach kontrolnych dłużników i wierzycieli, planuje kluczowe środki w przypadku ograniczonej płynności
 • zapewnia analizę progu rentowności
 • prognozuje sprzedaż projektów, dzieląc je na docelowe, zaangażowane i luki (te, które mają być pozyskane)
 • dokumentuje stałe, zmienne i uznaniowe narzuty, jednocześnie rozkładając wynagrodzenia według osoby, rodzaju i funkcji
 • tworzy raporty w sposób nietradycyjny i nieksięgowy, aby były zrozumiałe zarówno dla zespołów finansowych, jak i niefinansowych.

O autorze Anthony R. Carey Dublin, Irlandia Tony Carey jest partnerem zarządzającym i założycielem Cooney Carey, Russell Bedford's me

Źródło: Managing cash flow for success (russellbedford.com)

 

Masz pytanie z zakresu szkoleń?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland Parlament Europejski przyjął przepisy o usuwaniu treści terrorystycznych z Internetu - Russell Bedford https://t.co/VPoFBcQlCf
RB__Poland Ulga abolicyjna – pytania i odpowiedzi - Russell Bedford https://t.co/3rEiN6qEJq
RB__Poland Ponowna aktywacja łańcucha płatności po Covid-19 - Russell Bedford https://t.co/BpE43P0zWp
RB__Poland Procesowe aspekty pozyskiwania dowodów cyfrowych w postępowaniu karnym - Russell Bedford https://t.co/0nUWbFqMHd