poniedziałek, 28 październik 2019 06:46

Forbes: Brexit na miękko i na twardo a handel z Unią Europejską

Nadal nie wiemy, czy dojdzie do brexitu w wersji z umową czy bez. Dużo zależy od najbliższego głosowania w Izbie Gmin. Warto jednak przeanalizować konsekwencje gospodarcze każdego z tych scenariuszy.

W dniu 17 października 2019 r. pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią wypracowane zostało porozumienie dotyczące wzajemnych relacji po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, czyli po tzw. brexicie. Negocjowany dokument zawiera zapisy m.in. o okresie przejściowym, który ma trwać do końca przyszłego roku, a w razie potrzeby może zostać przedłużony o rok lub dwa, pod warunkiem, że zgodzą się na to obie strony. W okresie przejściowym obowiązywać będą dotychczasowe zasady, w tym te dotyczące aspektów związanych z wymianą handlową – zarówno wewnątrzwspólnotową, jak i pozaunijną. Natomiast Brytyjczycy nie będą brali udziału w pracach unijnych instytucji.

Gdy nie dojdzie do porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią, będziemy mieli twardy brexit. W tym przypadku relacje gospodarcze (handlowe) pomiędzy Wielką Brytanią a państwami Unii Europejskiej będą odbywały się zgodnie z regułami wypracowanymi przez Światową Organizację Handlu, a Wielka Brytania będzie traktowana jak państwo trzecie

Okres przejściowy ma służyć głównie wynegocjowaniu i zawarciu pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską umowy o wolnym handlu, która zapewni, że we wzajemnych relacjach nie będą występować żadne cła, opłaty czy ograniczenia ilościowe.

Wieczorem 17 października 2019 r. Rada Europejska poparła powyższe porozumienie i wezwała Komisję Europejską, Parlament Europejski i Radę UE do podjęcia koniecznych kroków, by zapewnić, że porozumienie będzie mogło wejść w życie 1 listopada 2019 r. W konsekwencji o tym, czy porozumienie wejdzie w życie, zdecyduje w sobotę 19 października 2019 r. Izba Gmin. Jednakże w obecnej sytuacji politycznej w Wielkiej Brytanii jest prawdopodobne, że Izba Gmin odrzuci porozumienie, co z kolei otworzy dwie możliwości: albo przedłużenie terminu do zawarcia nowego (kolejnego) porozumienia dotyczącego brexitu do dnia 31 stycznia 2020 r., albo wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w dniu 31 października 2019 r. bez umowy.

W konsekwencji na tę chwilę nadal trzeba rozważyć dwie możliwości brexitu.

Twarde lądowanie

Gdy nie dojdzie do porozumienia pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią, będziemy mieli twardy brexit. W tym przypadku relacje gospodarcze (handlowe) pomiędzy Wielką Brytanią a państwami Unii Europejskiej będą odbywały się zgodnie z regułami wypracowanymi przez Światową Organizację Handlu, a Wielka Brytania będzie traktowana jak państwo trzecie. W konsekwencji we wzajemnych relacjach zaczną obowiązywać kontrole graniczne i opłaty celne.

Takie rozwiązanie jest najgorszym z możliwych z punktu widzenia handlu zagranicznego, gdyż będzie się wiązało, przykładowo, z: wprowadzeniem opłat celnych we wzajemnej wymianie handlowej, zmianami w rozliczaniu podatku VAT (obecnie przy wymianie wewnątrzwspólnotowej stawka podatku VAT wynosiła zasadniczo 0 proc.), kontrolami celnymi, sanitarnymi, weterynaryjnymi – co może spowodować ogromne utrudnienia w handlu zwierzętami i produktami odzwierzęcymi, zmianami w poborze akcyzy, czy koniecznością posiadania certyfikatów dla określonych produktów, stwierdzających spełnienie przewidzianych prawem wymogów.

Co równie istotne, twardy brexit uderzy w istniejące rozwiązania z zakresu łańcucha zakupów i dostaw pomiędzy przedsiębiorcami oraz w ramach międzynarodowych korporacji. To zaś wpłynie negatywnie na produkcję i dystrybucję towarów i może spowodować nawet przejściowe braki na rynku określonych towarów, np. leków czy żywności.

Ewentualne wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez podpisanego porozumienia wiąże się z licznymi utrudnieniami dla przedsiębiorców, chcących dalej utrzymywać z tym krajem relacje gospodarcze.

Wyjście „na miękko”

W przypadku przyjęcia porozumienia wypracowanego pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską w dniu 17 października 2019 r. będzie obowiązywał tzw. miękki brexit, zgodnie z którym wszystkie zasady w relacjach gospodarczych pozostałyby bez większych zmian, przynajmniej w okresie przejściowym. Okres przejściowy zaś ma służyć przede wszystkim wypracowaniu i zawarciu pomiędzy Unią Europejską i Wielką Brytanią porozumienia o wolnym handlu, którego zasadnicze zręby znalazły się w części porozumienia, nazwanej deklaracją polityczną. Wynika z niej, że w ramach przyszłego porozumienia o wolnym handlu relacje pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią mają opierać się o kilka obowiązujących dotychczas swobód – tj. swobody przepływu usług, towarów i kapitału. W konsekwencji we wzajemnych relacjach nie będą występować żadne cła, opłaty czy ograniczenia ilościowe. Równocześnie nie zostanie zapewniona możliwość swobodnego przepływu osób, choć prawa obywateli UE przebywających na Wyspach Brytyjskich mają być zagwarantowane.

W ramach wypracowanego porozumienia rozwiązano również kwestię Irlandii Północnej, która dotychczas była kością niezgody pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. Porozumienie zakłada m.in. brak twardej granicy między Irlandią Północną i Republiką Irlandii; Irlandia Północna pozostanie częścią strefy celnej Zjednoczonego Królestwa, ale z pewnymi zastrzeżeniami. Jeśli bowiem towary kierowane na unijny rynek spoza wspólnoty lub Wielkiej Brytanii pojawią się na terenie Irlandii Północnej, będą podlegały unijnemu prawu celnemu. Natomiast towary wytworzone w Irlandii Północnej lub Zjednoczonym Królestwie przeznaczone na rynek unijny będą podlegały brytyjskim regulacjom celnym.

Opuszczenie przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej na podstawie wypracowanych ustaleń jest korzystne dla przedsiębiorców, przede wszystkim z uwagi na dłuższy okres dostosowania się do nowych regulacji. Mimo wszystko miękki brexit będzie powodował pewnego rodzaju konsekwencje, do których należą między innymi: wspomniana konieczność przystosowania się do norm i wymogów, które po brexicie mogą być odmienne w Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, konieczność uzyskania nowych certyfikatów i licencji, czy też wreszcie konieczność dokonywania zgłoszeń celnych oraz pojawienie się kontroli granicznych pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią.

Podsumowując, wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej rodzi konsekwencje zarówno w przypadku twardego, jak i miękkiego brexitu. Jednakże w tym pierwszym przypadku ograniczenia mogą spowodować ogromny chaos w relacjach gospodarczych i rozerwanie więzi gospodarczych, funkcjonujących obecnie w ramach wspólnego rynku pomiędzy przedsiębiorcami jak również wewnątrz dużych międzynarodowych korporacji. W drugim przypadku – miękkiego brexitu – zachowane zostaną w zakresie handlu obowiązujące normy i więzi gospodarcze. Okres przejściowy umożliwi przedsiębiorcom z Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii przystosowanie się do nadchodzących zmian w dalszej przyszłości.

źródło: https://www.forbes.pl/opinie/brexit-jakie-beda-konsekwencje-dla-handlu-miedzy-unia-a-zjednoczonym-krolestwem/5bkhz86

dr Andrzej Dmowski – doradca podatkowy i restrukturyzacyjny, partner zarządzający Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy, Kancelaria Adwokacka sp. k. oraz Russell Bedford Poland sp. z o.o.

Masz pytanie z zakresu prawa?

andrzej dmowski1

Warszawa

Andrzej Dmowski

Partner Zarządzający
tel: 22 276 61 80
email: andrzej.dmowski@russellbedford.pl

rafal dabrowski1

Katowice

Leszek Dukiewicz

Dyrektor biura w Katowicach
tel: 32 73 13 420
email: leszek.dutkiewicz@russellbedford.pl

Kariera

Chcesz rozpocząć karierę w dynamicznej międzynarodowej, prężnie rozwijającej się organizacji, stawiasz na rozwój zawodowy, sukces i karierę – prześlij do nas swoją aplikację, nie omijamy żadnego życiorysu!

Aktualne oferty pracy

Skontaktuj się z nami

Biuro prasowe

Prawo do publikacji możliwe jest po skontaktowaniu się z naszym działem PR.

Zapraszamy do zamawiania komentarzy. Nasi eksperci udzielają wypowiedzi m.in. dla magazynu Forbes, dla Pulsu Biznesu, dla Gazety Finansowej i Rzeczpospolitej. Pozostajemy do Waszej dyspozycji.

 

więcej

Poradnik antykryzysowy

broszura rb 2020

Specustawa w praktyce

Pandemia tzw. koronawirusa (SARS-CoV-2, COVID-19) zmienia bardzo wiele aspektów prawa. Przepisy mające dać wsparcie pracownikom, przedsiębiorcom, pracodawcom i innym podmiotom gospodarczym, wprowadzone specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Pobierz poradnik

 

Facebook

Twitter

RB__Poland 01.07. – kolejna data wdrożenia elektronicznego systemu KRS - Russell Bedford https://t.co/SPTIrrGa2w
RB__Poland Zapotrzebowanie na specjalistów do spraw prawnych wzrosło w 2020 roku - Russell Bedford https://t.co/YF0Yq7ejVo
RB__Poland Dopuszczalność zatrudnienia członka zarządu na etacie - Russell Bedford https://t.co/IKNwxDHJCD
RB__Poland Projekt ustawy o fundacji rodzinnej w konsultacjach - Russell Bedford https://t.co/h1zruQaipT